Browse By

Урок 33

Отличительные особенности чешского обиходно-разговорного языка. Междометия, вводные слова.

ŠVEJKOVY NEHODY VE VLAKU

Jaroslav Hašek

V jednom kupé II. třídy rychlíku Praha — České Budějovice byli tři, nadporučík Lukáš, naproti kterému seděl starší pán, úplně holohlavý, a Švejk, který stál skromně u dveří k chodbě a chystal se právě vyslechnout nový příval hromobití nadporučíka Lukáše, který, nedbaje přítomnosti holohlavého civilisty, hřímal Švejkovi do duše po celé trati, kterou projeli, že je boží dobytek a podobně.
Nešlo o nic jiného než o maličkost, o počet zavazadel, která Švejk opatroval.
„Ukradli nám kufr,“ vytýkal nadporučík Svejkovi, „to se jen tak řekne, holomku!“1
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“2 ozval se tiše Švejk, „doopravdy ho ukradli. Na nádraží se vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuju tak, že jednomu z nich se nepochybně zamlouval váš kufr a ten člověk že nepochybně využitkoval toho, jak jsem vodešel vod zavazadel, abych vám vohlásil, že s našima zavazadlama je všechno v pořádku. Von moh ten náš kufr ukradnout právě jen v takovej příznivej okamžik. Po takovým okamžiku voni pasou3. Před dvěma léty na severozápadním nádraží ukradli jedné paničce kočárek i s holčičkou v peřinkách a byli tak šlechetní, že holčičku vodevzdali na policejním komisařství u nás v ulici, že přej jí našli pohozenou v průjezdě. Potom udělaly noviny z tý ubohý paní krkavčí matku.“
A Švejk důrazně prohlásil: „Na nádraží se kradlo vždycky a bude se krást dál. Jinak to nejde.“
„Já jsem přesvědčen Švejku,“ ujal se slova nadporučík, „že to s vámi jednou prachšpatně skončí. Pořád ještě nevím, děláte-li ze sebe vola, nebo jste se už volem narodil. Co bylo v tom kufru?“
„Dohromady nic, pane obrlajtnant,“ odpověděl Švejk, nespouštěje očí z lysé lebky civilisty, sedícího naproti nadporučíkovi, který, jak se zdálo, nejevil pražádný zájem4 o celou záležitost a četl si noviny. „V celým tom kufru bylo jen zrcadlo z pokoje a železnej věšák z předsíně, takže jsme vlastně neutrpěli žádný ztráty, poněvadž zrcadlo i věšák patřily panu domácímu.“
Vida hrozný posuněk nadporučíkův, pokračoval Švejk laskavým hlasem: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že jsem vo tom, že ten kufr bude ukradenej, napřed nic nevěděl, a co se týká toho zrcadla a věšáku, tak jsem to voznámil panu domácímu, že mu to vrátíme, až přijdem z vojny domů. V nepřátelskejch zemích je hodně zrcadel i věšáků, takže ani v tomto případě nemůžeme utrpět s panem domácím žádnou ztrátu. Jakmile dobudeme nějaký město…“
„Kušte, Švejku,“ strašlivým hlasem vskočil do toho nadporučík5, „já vás jednou předám k polnímu soudu6. Rozvažte si dobře, jestli nejste nejprachpitomějším chlapem na světě. Některý člověk, kdyby žil tisíc let, nevyvedl by tolik pitomostí, jako vy během těch několika neděl. Doufám,
že jste to také pozoroval?“
„Poslušně hlásím, že jsem to, pane obrlajtnant, pozoroval. Já mám jak se říká, vyvinutej pozorovací talent, když už je pozdě a něco se stane nepříjemnýho. Já mám takovou smůlu jako nějakej Nechleba z Nekázanky, který tam chodil do hospody ,V čubčím háji‘. Ten chtěl vždycky dělat dobrotu a vod soboty vést novej život a vždycky na druhej den říkal: ,Tak jsem vám, kamarádi, k ránu pozoroval, že jsem na pryčně.‘7 A vždycky ho to stihlo, když si umínil, že půjde v pořádku domů, a nakonec se vysvětlilo, že porazil někde nějakou vohradu nebo vypřáh koně drožkářovi nebo si chtěl pročistit fajfku pérem z kohoutího chvostu nějaký policejní patroly. Von byl z toho celej zoufalej a nejvíc mu bylo líto, že se ta smůla táhne po celý generace8. Jeho dědeček šel jednou na vandr…“9
„Dejte mně pokoj, Švejku, s vašimi výklady.“10
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že všechno, co zde povídám, je svatosvatá pravda. Jeho dědeček šel na vandr…“
„Švejku,“ rozčílil se nadporučík, „ještě jednou vám přikazuji, abyste mně nic nevykládal, nechci nic slyšet. Až přijedeme do Budějovic, pak si to s vámi vyřídím. Víte, Švejku, že vás dám zavřít?“
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že to nevím,“ měkce řekl Švejk; „ještě jste se vo tom nezmiňoval.“
Nadporučíkovi bezděčně zacvakaly zuby, vzdychl si, vytáhl z pláště „Bohemii“ a četl zprávy o velkých vítězstvích, o činnosti německé ponorky „E“ ve Středozemním moři, a když přišel na zprávu o novém německém vynálezu na vyhazování měst do povětří pomocí zvláštních bomb vrhaných z letadla, které vybuchují třikrát za sebou11, byl vyrušen hlasem Švejka, který promluvil na holohlavého pána:
„Dovolte, vašnosti, neráčíte být pan Purkrábek, zástupce banky Slávie?“
Když holohlavý neodpovídal, řekl Švejk nadporučíkovi:
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že jsem jednou četl v novinách, že normální člověk má mít na hlavě průměrně šedesát až sedmdesát tisíc vlasů a že černý vlasy bývají řidší, jak je vidět z mnohých případů.“
A pokračoval neúprosně dál: „Potom říkal jeden medik v kavárně ,U Spírků‘, že padání vlasů zaviňuje duševní pohnutí v šestinedělí.“
A nyní se stalo něco hrozného. Holohlavý pán vyskočil, zařval na něho: „Marsch heraus, Sie Schweinkerl,“ vykopl ho do chodby a vrátiv se do kupé, uchystal malé překvapení nadporučíkovi tím, že se mu představil.
Byl to nepatrný omyl. Holohlavé individuum nebylo panem Purkrábkem, zástupcem banky Slávie, ale pouze generálmajorem von Schwarzburg. Generálmajor konal právě v civilu inspekční cestu12 po posádkách a jel překvapit Budějovice. Byl to nejstrašnější inspekční generál, který se kdy narodil.

Slovníček

bezděčně непроизвольно, невольно
civilista, -у m штатский
dobrota, -у f доброта; dělat dobrotu зд. быть хорошим
dobytek, -tka m скот, скотина; boží d. скотина
domácí, -ího m домовладелец
doopravdy действительно, на самом деле
drožkář, -e m извозчик
důrazně подчеркнуто, решительно
duševní pohnutí, -í n психическое расстройство
fajfka, -у f трубка
holčička, -у f девочка
holohlavý лысый
holomek, -a m мерзавец, негодяй
hromobití, -í n ругань
hřímat греметь; h. do duše ругать на чем свет стоит
krkavčí matka бессердечная мать
kuš! (груб.) цыц! молчать!
nadporučík, -a m старший лейтенант
nedbat не обращать внимания
nehoda, -у f несчастье, несчастный случай
nepatrný незаметный, незначительный
nepochybně несомненно, без сомнения
neúprosně неумолимо
ohlásit сообщить
opatrovat (něco, někoho) смотреть (за кем-л., чем-л.)
péro z kohoutího chvostu «султан» (жандармский)
peřinka, -у f пуховое одеяльце; перинка
pitomost, -i f глупость, тупоумие
pitomý глупый, безмозглый
pohozený брошенный, покинутый
policejní komisařství, -í n полицейский участок
ponorka, -у f подводная лодка
porazit разгромить
posádka, -у f гарнизон
posuněk, -ňku m жест
potloukat se (экспр.) слоняться, толкаться
povětří, -í n воздух; vyhazovat do p. взрывать
prachšpatně очень плохо
průjezd, -u m проезд
překvapení: uchystat malé р. приготовить сюрприз
příval, -u m зд. поток
příznivý благоприятный
ráčit изволить
rozčilit se рассердиться
řvát орать
stihnout успеть
svatosvatý пресвятой
šestinedělí, -í n шестинедельный послеродовой период
šizuňk, -a m (прост.) жулик
šlechetný благородный
trať, -i/-ě f железнодорожное полотно
ubohý бедный, жалкий
ujat se slova взять слово
umínit si сказать себе
vašnosti! вашество!
věšák, -u m вешалка
vůl, vola m вол; зд. идиот, дурак
vybuchovat взрываться
vykopnout вытолкнуть ногой, дать пинка
vynález, -u m изобретение
vyrušit побеспокоить, потревожить
vyřídit si s někým (экспр.) разделаться (с кем-л.)
vyslechnout выслушать
vytýkat (něco někomu) упрекать (кого-л. в чем-л.)
využitkovat (něco) воспользоваться (чем-л.)
vyvést (разг.) натворить
zacvakat сов. защелкать зубами
zamlouvat se нравиться
zavinovat несов. (něco) быть причиной (чего-л.)
zavřít: dát z. велеть арестовать
zmiňovat se упоминать, касаться
ztráta, -у f потеря: utrpět ztráty понести потери

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. To se jen tak řekne, holomku! — Тебе легко говорить, мерзавец!
 2. Poslušně hlásím, pane obrlajtnant. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант.
 3. Po takovým okamžiku voni pasou. — Они выискивают такие моменты.
  Глагол pást (po někom) имеет также значение сторожить (кого-л.), следить (за кем-л.), преследовать (кого-л.). Например:
  Pase po něm již delší dobu. — Он следит за ним довольно долго.
  Глагол pást se (na něčem) в переносном смысле обозначает:
  а) любоваться (чем-л.), например:
  Pásli se na její skoro dětské radosti. — Они радовались, видя, что она веселится, как ребенок.
  б) злорадствовать:
  Pásl se na jejich rozpacích. — Он злорадствовал, видя их замешательство.
 4. jevit zájem (o něco) = mít zájem (o něco) — интересоваться (чем-л.)
  Jevil o to podezřelý zájem. — Он проявлял к этому подозрительный интерес.
  Nejevila o nic zájem. — Она ничем не интересовалась.
 5. …vskočil do toho nadporučík. — …перебил его старший лейтенант.
  skákat (vskočit) někomu do řeči — вмешиваться (вмешаться) в разговор, перебивать (кого-л.)
  Neskákejte mi do řeči. — Не перебивайте меня.
 6. Já vás jednou předám k polnímu soudu. — Я вас когда-нибудь предам полевому суду.
  předat k soudu — отдать под суд
 7. …že jsem na pryčně. — …что я снова в полиции (букв. лежу на нарах).
 8. Та smůla se táhne po celý generace. — Это невезение переходит от поколения к поколению.
 9. Jeho dědeček šel jednou na vandr. — Пошел однажды его дедушка на отхожий промысел.
  Jít na vandr имеет также значение идти скитаться по белу свету.
 10. Dejte mně pokoj s vašimi výklady. — Избавьте меня от ваших рассказов.
  dát (někomu) pokoj — оставить (кого-л.) в покое
  Děti nedaly matce ani chvilku pokoje.  — Дети не давали матери ни минуты покоя.
 11. třikrát za sebou — три раза подряд
  Ср.: pětkrát po sobě — пять раз подряд
 12. konat inspekční cestu — совершать инспекционную поездку

Gramatické výklady

Отличительные особенности чешского обиходно-разговорного языка (Zvláštnosti obecné češtiny)

Обиходно-разговорный чешский язык отличается от литературного чешского языка рядом особенностей — фонетических, морфологических, синтаксических и лексических. Эти особенности характеризуют не только устную разговорную речь, но нередко (в разной степени) проникают и в язык художественных произведений, главным образом, в язык персонажей из народа.

Основные его особенности следующие:

Фонетические особенности

1. В соответствии с о в начале слов литературного языка в разговорной речи мы находим протетическое v (эта особенность представлена непоследовательно). Ср.:

Литературный язык Разговорный язык
okno vokno
oves voves
oblek voblek
obyčejně vobyčejně
odpoledne  vodpoledne
on odešel von vodešel
od matky  vod matky

2. В соответствии с ý[ī] после твердых согласных литературного языка в разговорном языке нередко употребляется дифтонг ej. Ср. примеры:

Литературный язык Разговорный язык Пример
týden tejden Bylo to minulej tejden.
být, bývat bejt, bejvat Nemůže to bejt.
brýle brejle Kde máš brejle?
přemýšlet přemejšlet Dlouho nad tím přemejšlel.
dobrý dobrej Byl to dobrej člověk.
dobrých pět minut dobřejch pět minut Čekali jsme na něho dobrejch pět minut.
z nějakých důvodů z nějakejch důvodů Z nějakejch důvodu vo tom mlčel.
příznivý příznivej Von moh ten náš kufr ukradnout právě jen v takovej příznivej okamžik.

Примечание. ej в соответствии с [ī] (орф. ý) чаще всего представлено в конечном открытом слоге: dobrej.

Иногда ej появляется на месте í [ī] после c, z, s, ž. Ср.:
ryzí — ryzej
cizí — cizej
cítit — cejtit
zítra — zejtra
vozík — vozejk
nosíček — nosejček

3. В соответствии с é [ē] литературного чешского языка в разговорной речи нередко употребляется [ī] (орф. ý или í). Особенно последовательно это явление представлено в абсолютном конце слова, а также в окончаниях косвенных падежей прилагательных, местоимений и порядковых числительных. Ср.:

Литературный язык Разговорный язык
То je jasné. То je jasný.
То není zdravé. To není zdravý.
Bylo to hezké povídání. To bylo hezký povídání.
Jak je to rozházené. Jak je to rozházený.
velké okno velký vokno
hezké dítě hezký dítě
dobré jitro dobrý pivo
V dobré náladě. V dobrý náladě.
Od mého tatínka. Vod mýho tatínka.
 U mé postele.  U rný postele.
 Na jedné straně.  Na jedný straně.
 Od samého začátku.  Vod samýho začátku.
 V téhle chvíli.  V týhle chvíli.
 Cím méně, tím lépe.  Čím míň, tím líp.
 nejdéle  nejdýl
 obléknout se  voblíknout se
mléko  mlíko

4. Для разговорной речи характерно упрощение групп согласных. Ср.:
a) vždycky — dycky
kdepak — depak
vždyť — dyť
kdyby — dyby
který — kerej

б) непроизношение j после гласных в середине и в начале некоторых слов прежде всего в настоящем времени глаголов být, jít:
jsem, jsou — sem, sou
jste, jsi — ste, si
půjčím — pučím
půjdu — pudu
přijde — přide
jdu, jdou — du, dou
в) стяжение гласных в отдельных словах:
nějakého — ňákýho
nějak — ňák
г) группа согласных čt нередко произносится как št:
čtvrt — štvrt
čtyři — štyry
čtyřka — štyrka
čtrnáct — štrnáct

Не все вышеуказанные явления обиходно-разговорной речи представлены последовательно у различных носителей языка. Их употребление колеблется в зависимости от предмета разговора, адресата, социального положения, образования говорящего и др.

Морфологические отличия

1. В им. падеже мн. числа прилагательных и некоторых местоимений в соответствии с тремя окончаниями литературного языка в разговорной речи для всех трех родов употребляется одно окончание:

-i / -é / -á — ý[ī]

dobří lidé — dobrý lidi
mé děti — mý děti
velká okna — velký vokna

Примечание. Перед окончанием отсутствует чередование согласных c, ch / š, / z, / ř. Ср.:
dobří kluci — dobrý kluci

2. В твор. падеже мн. числа у существительных и относящихся к ним прилагательных и местоимений в соответствии с разнообразными окончаниями литературного языка в разговорной речи употребляется окончание -ma.

Литературный язык Разговорный язык
-ama Mluvili (j)smes těma studentama.
-i -ema Za těma polema je les.
-mi -ma Chodili (j)sme s těma žábama.

3. Вместо звательной формы нередко употребляется форма им. падежа:

Литературный язык Разговорный язык
pane Nováku! pane Novák!
pane Procházko! pane Procházka!
pane Trojane! pane Trojan!
pane inženýre! pane inženýr!
pane staviteli! pane stavitel!

4. В 3-м лице мн. числа настоящего времени глаголов в соответствии с окончаниями литературного языка , -(aj)í, -(ej)í разговорном языке употребляются следующие окончания:
а) у глаголов типа pracovat на месте появляется окончание -ou (по аналогии с 3-м лицом настоящего времени глаголов типа: nést — nesou, tisknout — tisknou):

Литературный язык Разговорный язык
pracují pracujou
milují milujou
kupují kupujou
pijí pijou
hrají hrajou

б) У глаголов типа dělat нередко употребляется усеченное окончание -aj. Ср.:
Voni dělaj vošklivou práci. (=лит. Dělají ošklivou práci).
Lidi nečekaj (=лит. Lidé nečekají).
Rodiče tě hledáj (=лит. Rodiče tě hledají).
Dávaj mu třicet korun měsíčně (=лит. Dávají mu…).

в) Употребляется усеченное окончание -ej / -ěj в форме 3-го лица мн. числа от глаголов типа umět — uměj (=лит. umějí), sázet — sázej (=лит. sázejí) и аналогического окончания -ej в той же форме от глаголов типа prosit — prosej (=лит. prosí), mlátit — mlátěj (=лит. mlátí), nutit — nutěj (=лит. nutí).
Форма 3-го лица мн. числа на -ej употребляется также у глаголов на -et / -ět, которые в литературном языке имеют окончание . Ср.: držet — držej (=лит. drží), sedět — seděj (=лит. sedí).

г) Вместо окончания 3-го лица мн. числа в разговорном языке употребляется -ej:
Voni mluvěj vo nás (=лит. Oni mluví o nás).
Mně se ty šaty líběj (=лит. líbí).
Všichni už seděj (=лит. sedí).
Děti už spěj (=лит. spí).
Moc tam šustěj (=лит. šustí).

5. 1-е лицо ед. числа глаголов, оканчивающихся в литературном языке на -i (považuji, kupuji, piji), в разговорном языке всегда оканчивается на -u:
Nepovažuju ho za schopnýho člověka.
Promiň, že tě přerušuju.
Moc ti přeju, abys byl zdravej.
Piju tenhle hnusnej nápoj.

6. Форме сослагательного наклонения вспомогательного глагола bychom в разговорном языке часто соответствует bysme:
Jako bysme to nevěděli.
Nechci, abysme vo tom eště mluvili.
Dybysme byli zdravý!

7. У причастий прошедшего времени на -l в мужск. роде суффикс -l после согласных нередко отпадает:
Von to ukrad (=лит. ukradl).
Já sem to už řek (=лит. řekl).
Dyť za to nemoh (=лит. vždyť za to nemohl).
Von mu to nepřines (=лит. nepřinesl).
Zaslech sem, jak na ně zavolali z okna (=лит. zaslechl).
Примечание. У глаголов на -nout причастие прошедшего времени встречается либо вообще без суффикса, либо может иметь суффикс -nu.
rozhodnout se: rozhod sem se / rozhozhodnul sem se
všimnout si: toho si nevšim / toho si nevšimnul

8. Литературной форме настоящего времени от глагола býtjsi [si] в разговорной речи часто соответствует форма seš:
Mně se líbíš taková, jaká seš.
Seš strašně sympatická holka!
Seš u aparátu?
Примечание. У форм с отрицанием j произносится: nejsem, nejseš.

9. У инфинитивов на -ci (péci, moci, říci, utéci) в разговорной речи часто появляется суффикс инфинитива -ct: pomoct, utéct / utýct, upéct / upíct, říct; иногда ct проникает в глаголы jet, vyjet, zajet:
Vy si musíte vyject za město.
Nemůžu vám pomoct.
To je všecko, cos mi chtěla říct?
Vona pospíchala, ale mně přeci nemohla utýct.

Синтаксические особенности

1. Частое употребление личных местоимений при глаголах в формах настоящего и прошедшего времени:
vím, со vy si myslíte, to vím.
No, dyť sem (už) vopravdu na vodchodu.
nejsem na čtení.

2. Возможен пропуск вспомогательного глагола в 1-м лице ед. и мн. числа в форме прошедшего времени при обязательном употреблении личных местоимений.
Já to tušil!
Páni, já udělal volovinu!
My nic neviděli.
My tam byli.
Примечание. Во 2-м лице ед. числа настоящего времени употребляется связка s, которая присоединяется к разным словам в предложении:
Tys to neviděl, kdyžs přišel? Přišels včas?

3. Употребление полных форм прилагательных и страдательных причастий в функции именной части сказуемого.
Já nejsem šitej na pitomosti.
Tehda (j)sem byl s tím vyrovnanej.
(J)ste hodnocenej na vzornýho střelce.
Můj spolužák byl naučenej na samý jedničky.
Kamarád byl ochotnej si popovídat.
Byl (j)sem přepadenej.
Von je namazanej.
Proč seš naštvanej?

4. Употребление указательных местоимений ten, ta, to в непрямой (экспрессивной) функции.
Та naše babička ta je ale hodná.
To je ten váš časopis.
Naše maminka, ta by měla ze mně radost.
Kruci, ten ale vylít z silnice.
В разговорном языке встречается много вводных и эмоционально-окрашенных слов, междометий, частиц и др.: viď, jo, cože, že jo?, bodejť, ale, no, tak, teda, prostě, totiž, možná.
No tak, děvče, co je s tebou?
To teda sedí, viď že?
Ty ovšem nemáš ani jednu cigaretu, viď?
No tak my (j)sme tady.
No, to mi řekli.
Jenže my (j)sme mu do toho nalili vodku, chápeš to. Jo?
Ale di! Ty taky hned každýmu naletíš Перестань! Ты тоже моментально попадешься на удочку.

Значение некоторых слов и выражений

 1. Выражение противоположного мнения:
  ba jó! ну да; конечно; а как же!
  — Neřekneš mu to, viď že ne?
  — Ba jó, řeknuba ne да нет; нет, нет
  — Půjdeš tam se mnou, viď že jó?
  — Ba ne! nepůjdu.co by ne! как бы не так; а как же!
  — Neřekneš mu to, viď že ne?
  — Co by ne! (=Řeknu, může to přece vědět).ale (j)di, ale (j)děte! (иронический отказ) иди ты; перестань, отстань!
  — Musíte tam určitě jít, je to nutné.
  — Ale děte, (v)šak to neuteče.

  jó ne! как нет! а как же!
  — Tebe se to přece netýká, že?
  — Jó ne! Mě v první řadě.

  to víš! (иронический отказ от чего-л.) ну да; что ты!
  — Nechtěl bys jet s náma v neděli na výlet autem?
  — To víš! S tou mou starou herkou!

  to teprv(e) ne! (категорический отказ) ни за что! ни в коем случае!
  — A nechtěl bys to napsat raději sám?
  — To teprve ne!

 2. Выражение разных оттенков согласия
  bode(j)ť! еще бы! ну да! конечно!
  — Víš, že jsme tam raději nejeli?
  — Bodeť (bodejť)! (=Co byste tam taky jezdili?)no bode(j)ť! а почему бы нет? ну конечно!
  — Pamatuješ se ještě na ten němý film?
  — No bodejť! (=Pravda že se pamatuju).jak by ne еще бы, с удовольствием
  — Chtěli byste jet s námi na dovolenou k moři?
  — Jak by ne! Třeba zítra.to víš že jó конечно да; ясно, что да
  — Táti, že mi koupíš na vánoce kolo?
  — To víš že jó, když seš tak pracovitá.

  no jéje! а как же! еще бы!
  — Máš hlad?
  — No jéje! A jakej!

  no jó
  а) выражает согласие (данное с неохотой): ну конечно; конечно же
  — Už jsi jí napsal?
  — No jó.
  б) собеседник вспомнил, когда это было, о чем шла речь: да-да
  — Vždyť jsme tam tenkrát byli spolu!
  — No jó, máš pravdu! Ta moje prázdná makovice! Это все моя пустая башка!

  že jó / ano? не правда ли? не так ли? так ведь?
  — Zítra je seminář, že jó?

 3. Выражение удивления
  ale! ой; ах; боже мой!
  — Ale! То jsou k nám hosti!ale ale ай-ай-ай
  — Ale ale, proč jste tu tak sami?no ne/né! неужели; не может быть!
  — No né, i ty seš tady?no tohle! вот это да; вот это новость!
  — Víš, že se Václav oženil?
  — No tohle! A koho si vzal?

Междометия, частицы, вводные слова (Citoslovce, částice, vsuvky)

Это неизменяемые слова, которые выражают различную реакцию говорящего на ситуацию (настроение, отношение и пр.): Nuže, со se stalo? Ach, to je krása! Br, to je zima! Tak pojď! Hle, už jdou!

Некоторые междометия и частицы служат как бы для установления непосредственной связи со слушателем и заменяют целые предложения: Jak maminka o tom nic neví? (Říkáte, že maminka o tom nic neví.) Však jsem mu o tom říkal. (Všimněte si, říkal jsem mu o tom.)

Эмоциональное отношение говорящего можно выразить и некоторыми другими словами и выражениями (существительными, глаголами, местоимениями, частицами, союзами), которые нередко употребляются не в собственно-прямой функции. На русский язык они часто не переводятся или передаются посредством междометий, частиц, а также при помощи интонации, порядка слов и пр. Например:
Kéž by přišlo jaro! — Ax, если бы пришла весна!
Jen abys nezapomněl! — Только бы тебе не забыть!
Kdopak to řekl? — Кто же это сказал?
On tam tatínek nerad chodí. — Отец не любит туда ходить.
Ona totiž ta historie s Archimedem… — Собственно, эта история с Архимедом…
Takhle jsme s ním měli co dělat dvě léta. — Представь себе, мы возились с ним два года.
My Syrakusané jsme náhodou Řekové. — Мы, сиракузцы, как-никак греки.
Máš ty ale štěstí! — Ну и везет же тебе!
Ту jsi ale chytrák! — Ну и хитер же ты!
Lidičky, to vám byla hrůza! — Ну и ужас же был, скажу я вам!
Nu, copak to znamená? — Ну и что, что это значит?
Holenku, na nás si nepřijdeš! — Ну нет, братец, нас ты не возьмешь!
То byla, panečku, koupě! — Ну и повезло же тебе с покупкой!
Hrome, to jsem se lekl! — Чёрт возьми, ну и испугался же я!
Jen s chutí do toho. — Давай смелее!
Když ona je dnes taková divná… — Раз уж она сегодня такая странная…
Jak se to jen mohlo stát! — И как это только могло случиться!
Jen když se nic horšího nestalo! — Только бы хуже не было!
Učil jsem se celý večer, tak со? — Что ты хочешь, я занимался весь вечер.
Jestli to nesvede on, pak tedy už nevím o nikom. — Если он это не сделает, то на кого можно положиться!
No prosím, tos tomu dal! Ну и натворил / наделал же ты дел!
Vždyť tam tehdy nebyl? — Ведь он тогда там не был.
No právě. — Вот именно!
Což o to, ten by to mohl udělat! — Дело в том, что он мог бы это сделать.
Таk už ani muk! — Итак, больше ни слова!
То teda jste úplně vedle. — Вы попали пальцем в небо.
Hybaj odtud, ať vás tady nevidím! — Валяйте отсюда, чтоб я вас здесь больше не видел!
Tak vida, teď je jako vyměněný. — Ну вот, его как будто подменили.
Krucinál, nejde mi to a nejde. — Чёрт побери, у меня никак не получается.
Hergot, to byla ošemetná situace. — Чёрт возьми, попали же мы в историю!
Bylo to, tuším, před třemi roky. — Кажется, это было три года тому назад.

Cvičení

1. Převeďte do spisovné češtiny:
Kup mi prosím tě vosum vobyčejnejch vobálek. — V takovým votrhaným vobleku nemůžu jít na ulici. — Minulej tejden sme měli dobrej vejdělek. — Přemejšlels už vo tom zejtrejším vejletě? — To je jasný, že takový jednání není správný. — Vo ničem jiným sme nemluvili, než vo tý nový metodě. — Podle mýho názoru Novákovi mají moc hezký a poslušný děti. — Vopravdu se mně moc líbějí. — Nemusíš si to kupovat, dyť ti to dycky můžu pučit, dyž to budeš potřebovat. — Byl tady ňákej Člověk, kerej říkal, žes ho pozval. — Mluvil sem včera s těma třema novejma študentama. — Sou to vopravdu hodný lidi a dobrý kamarádi. — V našem novým bytě máme veliký trojdílný vokna. — Dybys chtěl, tak bysme mohli jet zejtra s Novákovejma na vejlet. — Dyť už sem ti řek, že sem tam nemoh jít. — Nemůžu si pomoct, ale s těma výsledkama nemůžu bejt spokojenej. — Seš hrozně hodnej, žes mně to přišel říct.

2. Určete, které věty jsou spisovné a které nespisovně hovorové a proč:
Zítra bysme tam mohli jít. — Seš hodná, žes mi pomohla. — Myslím, že to není správné. — Chodějí tam hlavně děti. — Chlapci si házejí míčem. — Pod oknama rostou růže. — Moc si přeju, aby se to stalo. — Měl byste si s ním o tom promluvit. — Promluvím si o tom s rodičema. — Dáme si polívku? — Z jedny strany je to správný. — Mluvil jsem s dvěma pionýrkami. — Ty šaty ti hrozně slušejí. — Už sem ti řek, že to není pravda. — Jak ste se rozhodnuli?

3. Reagujte vhodně na otázku pomocí výrazů v závorkách a větu doplňte:
(ba jo; ba ne; jó ne!; co by ne; to teprve ne; to víšs, to víte; ale jdi, ale jděte)
Neodjedeš ještě zítra, vid že ne? … odjedu, doma mě čekají. — Nenapíšeš jí to, viď že ne? … napíšu, musí se to přece dozvědět. — Ty si to nemusíš kupovat! … ! A kdo by mi to koupil! — Nechcete si trochu odpočinout? … , nemohu, mám ještě hodně práce. — Nechtěl bys tu práci svěřit raději Jirkovi? … , ten by si s tím vůbec nevěděl rady. — Prosím tě, okamžitě ke mně přijď, musím s tebou nutně mluvit. … , to jsou nápady, teď v noci! Snad to počká do rána. — Tys přece tehdy u toho nebyl! … , byl. A teď z toho mám nepříjemnosti. — Vás ten liják tehdy nechytil. … , nás především, neměli jsme se kam schovat. — Ty peníze mu přece nesvěříš, viď? … , je to spolehlivý člověk. — Nechceš si koupit nový barevný televizor? … , aby ke mně chodili všichni sousedi.

4. K odpovědi využijte vhodných výrazů v závorkách:
(bodejť; jak by ne; no bodejť; to víš že jo; no jéje; ba jo (ano); no jó)
Mami, šla bys se mnou v sobotu do kina? … , když jsi se tak hezky celý týden učila. — Neměli bychom si zaskočit aspoň do bufetu? … , já osobně mám ukrutný hlad. — Chovali se k ní po celou dobu velmi pěkně. … , vždyť je to hodná žena. — Vzpomínáš si na ten náš třídní výlet? … , to jsme tehdy užili legrace. — Nechtěl bys mi trochu pomoci s tím prádlem? … , jen co dočtu ty noviny. — Na zítřek nemáme žádné úkoly, … ? Určitě žádné. — Zdá se mi, že k nám jde strýc Jenda. … , je to on.

5. Doplňte místo teček vhodný výraz v závorkách:
(No tohle!; ale ale; ale; no né!)
Ještě včera vyprávěl, že nikam nepojede, a dnes odjel bez nás! … ! To jsme od něho nečekali! — … … , kde ses tady vzal chlapečku? — To je … překvapení! — … … , copak to děláš? — Ty jsi … popleta! — … … , nikoho tady nevidím? — … … , i vy jste přišel včas. — Chtěl jsem ti právě volat a ty jsi již tady, … ! — Nepřišel ani se neomluvil, … … ! Budete mu muset domluvit.

6. Nahraďte tučně tištěné výrazy jinými slovy:
Jirka je celý otec. — Ten film nestojí za nic. — Marš odtud, ať vás tady nevidím. — Tak vida, již se umoudřil. — Děti, a teď už ani muk. — Tys to provedl. — Pustil se s chutí do práce. — Hrome, ten mě vylekal. — Jářku, v té době to bylo všechno jiné. — Tak vida ho, toho kluka! — To byl panečku fotbal! — Krucinál, nedělejte si ze mne legraci! — Chlapec se nerozmýšlel a hup do vozu. — Kluk vzal kámen a břink do okna! — Vojáci zaujali postavení a hurá na nepřítele. — Heleďte, nechtě raději těch nemístných poznámek. — Natě, tady máte ty své věci. — Vida ho, jak mu to sluší.

7. Přeložte do ruštiny. Pozor na stylistické zabarvení českých vět:
To je dnes ale zima! — Tak už pojď, prosím tě. — On si ten Jirka pořád něco vymýšlí. — Člověče, to ti byla krása! — Já vám řeknu, ono to lyžování není tak jednoduché. — Náhodou já myslím, že on má pravdu. — Máš ty ale z pekla štěstí! — Já vám řeknu, to ale byla dřina! — Jen aby se nám to podařilo! — Copak tys to nevěděl? — To ti byla podívaná! — To sluníčko dnes ale pěkně hřeje. — Ona vám s ním nebyla žádná řeč. — Abys věděl, tak to já tedy náhodou dobře vím. — Ona ta Věra vám pořád s něčím není spokojená. — Lidičky, to je něco úžasného. — To byl ale hloupý film! — Ona ta hovorová čeština je dost složitá.

8. Vyberte к těmto spojením synonymické výrazy z textu:
nemít zájem; udělali z ní macechu; líbil se mu kufr; připravit překvapení; nadávat po celou dobu jízdy; učiněné hovado; příval nadávek; na takový okamžik oni čekají; který kdy existoval; nejednalo se o nic jiného; je hloupý od narození; nemít ztráty; potulují se různí podvodníci; chtěl se polepšit; vyhodit z chodby; dělat pitomosti; ten asi někdo ukradl; holohlavý člověk; přestaňte, Švejku, s vašimi výklady; všechno je čistá pravda

9. Přeložte do ruštiny:
Byl to nejstrašnější okamžik mého života. — Švejk připravil nadporučíkovi malé překvapení. — Bylo to jen takové menší nedorozumění. — V kupé 2. třídy seděl starší pán. — Byla to již starší dáma. — Ztratil se nám takový menší kufr. — Byl to její největší životní omyl. — Byla to jedna z nejotřesnějších scén. — Byl nucen vyslechnout ty nejhorší nadávky. — Měl o tu ženu obrovský zájem. — Civilista nejevil, jak se zdálo, pražádný zájem o celou záležitost.

10. Vysvětlete významové rozdíly u těchto dvojic slov (jednotlivé významy slov prověřte podle slovníku); utvořte věty:
medik, медик; vinohrad, виноград; pivovar, пивовар; biograf, биограф; řešit, решить; ráno, рано; vážný важный; podvodník, подводник; vůně, вонь; zápach, запах; vyrazit, выразить.

11. a) Pomocí předpony „nad-“ a „pod-“ utvořte slova a uveďte jejich ekvivalenty v ruštině:
-poručík; -řízený; -hlavník; -chod; -mořský; -průměrný; -řadovat; -zemní; -povrchový; -pis; -běhnout
b) Uveďte ruské ekvivalenty k těmto českým slovům:
podplukovník; poddůstojník; podvědomí; podtlak; podtitul; podsvětí; podnormální; podkolenky; podhoubí; podfuk; podbradek
nadbytek; nadbytečný; nadčlověk; nadčasový; nadhled; nadhodnota; nadkontingent; nadnormativní; nadpřirozený; nadstavba; nadvláda

12. Přeložte do ruštiny slovní spojení s adjektivem „hnědý“, „krásný“, „slepý“ — pozorujte, co jim odpovídá v ruštině:
hnědý kůň; hnědé oči; hnědé vlasy; hnědý kabát; hnědé uhlí; hnědá polévka; krásný okamžik; krásné jaro; krásný výrobek; krásný pohled; slepý člověk; slepá láska; slepá ulička; slepé okno; slepý pasažér; slepé střevo

13. Vysvětlete významový rozdíl v těchto slovních spojeních a utvořte věty:
holohlavý muž — prostovlasý muž; pozorovací talent — pozoruhodný závěr; pořádný člověk — pořádný kus práce; místní doprava — nemístná poznámka; mírný svah — mírná povaha; zpívající kos — zpěvavý pták; náhlý obrat — náhlá změna; nahraditelná součástka — náhradní součástka; nachýlený strom — náchylný k pití; památná událost — památkový úřad; prostý člověk — sprostá nadávka; inspekční cesta — inspektorské místo; mírná domluva — mírové jednání; instrukční knížka — instruktorský kurs; instalovaný přijímač — instalační práce

14. a) Vypravujte o Švejkových příhodách v rychlíku Praha — České Budějovice.
b) Vypravujte některou jinou veselou příhodu z knihy „Dobrý voják Švejk“.
c) Со víte o životních osudech Jaroslava Haška?
d) Jaký byl Haškův vztah k sovětské zemi?

15. Přeložte do češtiny:
а) Он вспоминал об этом постоянно. — Они искали подходящее время для встречи. — Мой друг очень интересуется современным искусством. — Незнакомый человек вмешался в наш разговор. — Невезение преследовало его на каждом шагу. — Прошу вас, оставьте меня в покое. — Каждую фразу учитель повторял три — четыре раза подряд. — Работники министерства совершили инспекционную поездку по предприятиям.
б) Ах, какой сегодня хороший день. — Ну и наработался я! — Что же это, собственно, может означать? — Ну так что, можем начинать? — Эх, прогуляться бы!
в) Мы ждали этого письма почти месяц. — Мы позаботились о том, чтобы к приезду гостей все было в порядке. — Обратите внимание на эту статью, она вам пригодится в работе. — Все студенты нашей группы участвовали в семинаре. — Мы присутствовали на торжественном открытии конкурса. — Я с нетерпением буду ждать вашего возвращения. — Речь идет совсем не о том, о чем вы говорите. — После возвращения с практики мы будем сдавать государственный экзамен по языку. — «У одной женщины на вокзале украли ребенка с коляской», — рассказывал Швейк. — Они поссорились из-за какой-то ерунды. — Мы заинтересованы в быстром завершении этой стройки. — Этот человек произвел на нас очень приятное впечатление. — Я с удовольствием воспользуюсь вашей помощью. — Я уже не обращаю внимания на эти разговоры. — Они всегда делились последним куском хлеба. — Разговор зашел о последних событиях. — Сегодня я буду отдыхать, я просто падаю от усталости. — Наконец-то этот журнал попал ко мне в руки. — Наконец-то мне удалось вырваться из дому. — После долгих размышлений он решился на это. — К сожалению, я не в состоянии ответить на ваш вопрос. — Я никак не мог понять, о чем он просил. — Я спросил у своего соседа, который час. — Мы отказываемся от вашего предложения, так как сомневаемся в его целесообразности. — Их предупредили об опасности, но было уже поздно. — Все свободолюбивые народы ведут борьбу против агрессии и милитаризма.

Slovníček

целесообразность účelnost
предупреждать (о чем-л.) varovat (před něčím)

Doplňková četba

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA (Úryvky)

Jaroslav Hašek

Komise soudních lékařů, která měla rozhodovat, zdali duševní obzor Švejkův odpovídá či neodpovídá všem těm zločinům, pro které jest žalován, sestávala z tří neobyčejně vážných pánů s názory, z nichž názor každého jednotlivce lišil se znamenitě od jakéhokoliv názoru druhých dvou.
Jestli v případě Švejkově došlo k úplné shodě mezi těmi protilehlými vědeckými tábory, dá se to vysvětlit čistě jedině tím ohromujícím dojmem, který na celou komisi učinil Švejk, když, vstoupiv v síň, kde měl být prozkoumán jeho duševní stav, vykřikl, zpozorovav na stěně visící obraz rakouského mocnáře:
„Ať žije, pánové, císař František Josef I.!“
Věc byla úplně jasnou. Spontánním projevem Švejkovým odpadla celá řada otázek a zůstaly jen některé nejdůležitější, aby z odpovědi podtvrzeno bylo prvé mínění o Švejkovi na základě systému doktora psychiatrie Kallersona.
„Jest radium těžší než olovo?“
„Já ho, prosím, nevážil,“ se svým milým úsměvem odpověděl Švejk.
„Věříte v konec světa?“
„Napřed bych ten konec musel vidět,“ ledabyle odvětil Švejk, „rozhodně se ho ale zejtra ještě nedočkám.“
„Dovedl byste vypočítat průměr zeměkoule?“
„To bych, prosím nedovedl,“ odpověděl Švejk, „ale sám bych vám, pánové, dal také jednu hádanku: Je tříposchoďovej dům, v tom domě je v každém poschodí 8 oken. Na střeše jsou dva komíny. V každém poschodí jsou dva nájemníci. A teď mně řekněte, pánové, v kerým roce zemřela domovníkovi jeho babička?“
Soudní lékaři podívali se významně na sebe, nicméně jeden z nich dal ještě tuto otázku:
„Neznáte nejvyšší hloubku v Tichém oceáně?“
„To, prosím, neznám,“ zněla odpověď, „ale myslím, že rozhodně bude větší než pod vyšehradskou skálou na Vltavě.“
Předseda komise se stručně otázal: „Stačí?“ ale přece si ještě jeden z členů vyžádal tuto otázku:
„Kolik je 12897 krát 13863?“
„729,“ odpověděl Švejk nemrkaje.
„Myslím, že to úplně postačí,“ řekl předseda komise.
„Děkuji vám, pánové,“ uctivě se ozval Švejk, „mně to také úplně stačí.“
Po jeho odchodu kolegie tří se shodla, že je Švejk notorický blb a idiot podle všech přírodních zákonů, vynalezených psychiatrickými vědátory.

ANEKDOTY
Příslušník VB staví v noci vozidlo a spustí na řidiče:
„Občane, jak to jezdíte! Světlo rozbité, blinkr vám nefunguje, blatník nabouraný… Vystupujte si z vozu!“
Řidič vystupuje a náhle vykřikne:
„Ježíšmarja, ale kde mám přívěs a rodinu!“

Slovníček

blinkr стоп-сигнал
blatník крыло автомобиля
nabourat разбить
přívěs прицеп

* * *

„Mamííí, já chci tamhle tu velkou pannu, co pořád zavírá oči a zívá!“
„Dej pokoj, vždyť je to prodavačka!“

* * *

Zapamatujte si:
Jednat s někým v rukavičkách (=šetrně, opatrně, jemně jednat).
Už je ruka v rukávě (=už se dohodli).
Dostat se do dobrých rukou (=k dobrým lidem).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: