Browse By

Урок 31

Порядок слов. Место сказуемого. Место определения. Место энклитик. Сложноподчиненное предложение. Придаточные предложения подлежащные, дополнительные, определительные, присказуемостные, сказуемостные и обстоятельственные.

ROBINSONKA

(Úryvky, adaptováno)

Marie Majerová

Nazítří šel pan Bor s Blaženou ke krejčímu. Cestou se zastavovali u módních výkladů, kde byly vystaveny dívčí pláště. Neboť se ukázalo, že Blaženka vyrostla ze svého zimního kabátku a že ten starý vysloužilý zimníček už na ulici nemůže ani nosit.
Jenže dívka se u těchto přece tak vábivých oken nezdržovala s velkým zájmem. Něco jiného poutalo její pozornost. Zrovna vedle konfekce byl výklad továrny na jízdní kola. Ve výkladní skříni s obrovským průčelním sklem viselo na dvou řetízcích ke stropu připevněných krásné jízdní kolo, samý blýskotavý drát1 a niklovaná trubka, čistý, do tvrda nafouknutý gumový plášť. Hvězdice obou kol se na Blaženu usmívaly pohledem jakoby dvou rozzářených panenek. Ty dvě obrovské hmyzí oči vytouženého vozidla tak uhrančivě lákaly…
„Taťko, podívej se, to je krása!“
Blažena samou touhou ani nevěděla, že1 chytá taťku za ruku, že mu ji tiskne, tiskne, tiskne — jako by mu chtěla svou silou vnutit vůli k splnění horoucí žádosti.
Taťka pokyvoval hlavou, ale jen v myšlenkách; nemluvil. Blažena v naprostém sebezapomnění stála primrazena a nemohla se odpoutat. Neodcházela, ačkoli pan Bor stál již na krok od ní, vleká ji za sebou.
„Tak pojď, děvčátko,“ probudil ji taťka z oslnění. „A který ten plášť bys chtěla?“
„Ten, co je na tom kole,“ vyhrkla Blažena, domnívajíc se, že taťka uhodl její touhu.
Taťka ovšem uhodl, a ona to poznala z pohledu, který na ni upřel, ale tvářil se úmyslně a záměrně, že tu běží o omyl.
„Ten bys nemohla nosit,“ smál se.
„Ale vždyť ty mi rozumíš,“ žadonila Blažena. „Jen se netvař!“
Na její prosby však odpovídalo jen taťkovo mlčení.
Šli tedy a velký kus cesty nejdříve nemluvili vůbec. Pak se dohadovali s mistrem krejčím, pak kupovali zimní kabát; přičemž Blažena trochu ožila, ale nezapomínala na svou hlavní věc. Na zpáteční cestě pak řekla, jako by mezi posledním a tímto slovem o jízdním kole se nic nebylo přihodilo“
„Já vím, že stojí moc poněz,“ mluvila a neříkala co, „ale Robinson shledal, že nic nepomůže, myslím-li na svá přání se založenýma rukama2, víš táto? A já bych si chtěla třeba sama na ně ušetřit, jenže z čeho, ne? Uznej sám!“
Taťka bedlivě sledoval postup Blaženina usuzování a rozuměl všemu velmi dobře. Zamýšlel nerozumět, ale tento důvod musil uznat! Čekal, co z toho vzejde.
Přikývl. Blažena mluvila dále:
„Například, podívej se: což kdybych tak občas dostala malou odměnu, když se mi něco podaří? Přece vidíš, že chci spravedlivě napravovat, když se mi něco nepovede!“
„Dobrá,“ řekl taťka. „Za každý podařený oběd dostaneš korunu…“

* * *

Před odborným závodem se sportovními potřebami stál jen jeden obdivovatel — Duchoň. Blažena ho v první chvíli ani nepoznala — měl tmavý zimník pánského střihu a na hlavě klobouk — kdo to jakživ slyšel a viděl!
„Ahoj, Blaženo! Jdeš vyhlížet dárky?“
„Ahoj, Járo! Tobě se to mluví3, když jsi oblečen jako nějaký Angličan z Vysočan.“
„Však jsem také konal vznešenou návštěvu! Byl jsem u pana strýce přát veselé svátky, to už je taková moje zatrápená každoroční povinnost… Co budeš dělat o vánocích?“
„To, co jsem dělala před nimi.“
„Nepojedeš nikam lyžovat?“
„Takové myšlenky se mohou vylíhnout jen pod pánským kloboukem.“
„Ale ty jsi dnes štiplavá!“
„Vůbec — já už jdu domů. Ahoj!“
Otočila se na podpadku a dlouhými kroky měřila okrajové kameny chodníku.
„Blážo! Počkej! Bohatou nadílku ti přeji!“
Neohlédla se.
„Já vím!“ křikla a bylo jí do pláče4.
Kdybys věděla, co na tebe nachystali5, myslil si opuštěný Jára. Pan Bor se se mnou radil, než to koupil, ty jehně!

* * *

„Prostírej, a já zatím otevřu láhev vína!“ konejšivě řekl pan Bor.
Blažena se motala po kuchyni bez zájmu. Těšila se na ten Štědrý večer, a teď to vůbec nic není!
Taťka viděl její zhroucení, ale udržoval náladu. Jedl s chutí, posrkával víno, nalil sklenku i Blaženě a pokoušel dcerku:
„Jaképak dostanu dárky? A co asi dostane Blaženka, naše hospodyňka?“
To přece jen čileji zvedlo velké zelenavé Blaženiny oči k taťkovi-pokušiteli.
„Já dostanu nějaký dárek?“ řekla tak bolestínsky, jako by se jí v tomto domě dala ustavičná křivda6.
„A kdo jiný? Snad ne kominík?“7
Taťka položil lžíci, rozsvítil stromek, zhasil elektrické světlo a potají zaklepal, takže to vypadalo, jako by někdo stál za dveřmi.
„Dále!“ řekl vzápětí.
Blažena se napřimovala.
Taťka otevřel dveře a tvářil se, že s někým mluví. Hned, hned si pro ně přijdu, pane anděli! Vyšel, a zatímco Blažena ani nedutala, ani se nehnula, jak byla ohromena, udělal za dveřmi nějaké čáry máry fuk! a dveře dokořán — mezi veřejemi stálo krásné, novotou svítící jízdní kolo!
Napětí, s jakým Blažena všechno sledovala, naděje vzbuzená podezřelými zvuky a opět skleslost z nevíry8, radost a překvapení, to všechno bouřlivě vyrazilo zátku z Blaženina mlčení9. Dívka vyskočila10, chytila přední kolo, jako by se bála, že je někdo z chodby zase odvleče, vtáhla celý stroj do kuchyně, vrhla se do sedla a začala „cedit“!11 Ale smála se přitom a projela dveřmi do pokoje.
Nevolnost z ní spadla12. Celý večer s taťkou kolo prohlíželi, dělali plány, kam je uloží. Bylo toho tolik, že večer utekl, a teprv když Tonička opravdu zaklepala, aby se ohlásila, že přichází péci vánočku, vzpomněla si vděčná dcera, že neodevzdala taťkovi jeho vánoční dárek.

Slovníček

bedlivě внимательно
bolestínsky болезненно
čáry máry fuk по щучьему веленью, по моему хотенью
čile оживленно
dohadovat se договариваться
dutat: ani nedutala даже не пикнула
dveře dokořán двери настежь
hmyz, -u m насекомое
horoucí горячий, пламенный
hvězdice, -e f морская звезда
jízdní kolo велосипед
kniknout взвизгнуть
konejšivě спокойно, успокаивающе
nadílka, -у f зд. подарок, гостинец
nafouknutý надутый
nálada, -у f настроение
napravovat исправлять, улучшать
napřímit se выпрямиться
návštěva: konat návštěvu наносить визит
nevolnost, -i f зд. скованность
niklovaný никелированный
novota, -у f новизна
obdivovatel, -e m поклонник
odborný závod специализированный магазин
odměna, -у f награда
odpoutat se оторваться
ohromit ошеломить, поразить
omyl, -u m ошибка
opuštěný покинутый
oslněni, -í n ослепление
plášť, -ě m (na kolo) покрышка
pokoušet несов. дразнить, соблазнять
pokušitel, -e m искуситель, соблазнитель
posrkávat: p. víno потягивать вино
postup, -u m ход; sledovat p. usuzování следить за ходом рассуждений
poutat pozornost привлекать внимание
prostírat накрывать на стол
průčelní фасадный
při mrazený завороженный
rozzářený сияющий
řetízek, -u m цепочка
sebezapomnění, -í n самозабвение
střih, -u m покрой, фасон
Štědrý večer ночь перед рождеством, сочельник
štiplavý колкий, язвительный
uhrančivý зд. обвораживающий, околдовывающий
uhodnout сов. угадать
upřít pohled остановить взгляд, уставиться
usuzování, -í n рассуждение
ušetřit сэкономить
vábivý заманчивый, привлекательный
vánoce pl рождество
vánočka, -у f рождественский пирог
veřej, -e f 1. створки двери; 2. дверной косяк
vnutit навязать (кому-л. что-л.)
vůle, -e f воля
výkladní skříň витрина
vyli hnout se вылупиться; зд. родиться
vysloužilý выслужившийся; зд. заслуженный
vytoužený желанный, долгожданный
vzápětí внезапно, немедленно, тотчас же
vznešený возвышенный
záměrně намеренно, умышленно
zatrápený проклятый, надоевший
zelenavý зеленоватый
zhroucení, -í n зд. расстройство (нервное)
zimníček, -u m зимнее пальтишко

 Lexikálně-gratické poznámky

 1. Kolo samý blýskotavý drát. — Велосипед — сплошные сверкающие спицы.
  Ср. также:
  Strom byl samý květ. — Дерево было сплошь в цветах.
  V jeho práci byly samé chyby. — В его работе были сплошные ошибки.
  Ср. также значение samý в других случаях:
  Samou touhou nevěděla, že… — Полностью поглощенная своей мечтой, она не знала, что…
  Samými starostmi zapomněla, že… — Полностью поглощенная заботами, она забыла, что…
 2. Nic nepomůže, myslím-li na svá přání se založenýma rukama. — Все бесполезно, если о чем-либо мечтаешь,  но бездействуешь.
 3. Tobě se to mluví! — Тебе легко это говорить!
 4. Bylo jí do pláče. — Она почти плакала / Она чуть не заплакала.
  Ср. также:
  Není nám do smíchu. — Нам не до смеха.
  Bylo jí do zpěvu. — Ей хотелось петь.
 5. Kdybys věděla, со na tebe nachystali. — Если бы ты знала, что тебе приготовили.
 6. Jako by se jí dala ustavičná křivda. — Как будто ее постоянно обижали.
  Ср.:
  Někomu se děje křivda. — Кого-то обижают (неправильно поступают с кем-л.).
 7. Snad ne kominík? — Ведь не трубочист же!
  Ср. также:
  Kdo tam půjde, snad ne já! — Кто туда пойдет, ведь не я же!
 8. skleslost z nevíry — уныние, вызванное неверием
 9. То všechno vyrazilo zátku z Blaženina mlčení. — Это прервало молчание Блажены.
  Ср. также:
  vyrazit (s někým) dveře (разг.) — вытолкать (кого-л.) в три шеи
 10. Dívka vyskočila. — Девушка выбежала.
  Глагол vyskočit имеет несколько значений:
  а) vyskočit do výšky — прыгнуть вверх / в высоту
  б) vyskočit na strom — взобраться на дерево
  в) vyběhnout, vyletět (od stolu) — выбежать (из-за стола)
 11. Začala cedit. (экспр.) — Она начала плакать.
  Ср. также:
  začalo cedit — начался ливень
 12. Nevolnost z ní spadla. — У нее отлегло от души (ей стало легче).
  Jako by z ní všechno spadlo. — Как будто ушло все, что ее мучило.

Gramatické výklady

Порядок слов (Slovosled)

Порядок слов в чешском языке в основных чертах совпадает с русским: он относительно свободный и определяется прежде всего контекстом и коммуникативным заданием высказывания. Ср.:
Sestra přinesla jablka. — Сестра принесла яблоки.
Jablka přinesla sestra. — Яблоки принесла сестра.

Однако между чешским и русским порядком слов есть и некоторые различия.

1. Место сказуемого (глагольного):
а) И в чешском и в русском языке глагольное сказуемое обычно следует после подлежащего:
Naše brigáda plní normu na 100%. — Наша бригада выполняет норму на 100%.
б) Однако в предложениях с логически неударяемым глагольным сказуемым, в котором на первом месте находится обстоятельство или обстоятельственное выражение, в чешском языке глагольное сказуемое обычно находится на втором месте (после обстоятельства). Ср.:
Zítra jede bratr do Bratislavy. — Завтра брат едет в Братиславу.
V pokoji píše sestra úkol. — В комнате сестра делает задание.
V pondělí přijede do Prahy Pavel. — В понедельник в Прагу приедет Павел.
Po celý čas stál Vladimír na jednom místě. — Все время Владимир стоял на одном и том же месте.
в) Глагол с сильным логическим ударением в чешском языке чаще, чем в русском, ставится в конец предложения. Ср.:
Pavel si svého učitele váží. — Павел уважает своего учителя.
Jeho chování Věru překvapilo. — Его поведение удивило Веру.
Já nepřátele nemám. — У меня нет врагов.
Otec na něho dlouho nezapomene. — Отец долго не забудет его.
г) В так называемых общих вопросах (вопросительное предложение, не имеющее вопросительных слов) глагольное сказуемое в чешском языке чаще, чем в русском, ставится на первое место. Ср.:
Pojede Mirek zítra do Ostravy? — Мирек завтра поедет в Остраву?
Přinesla už Věra tu knihu? — Вера уже принесла эту книгу?
д) Инфинитив, дополняющий значение глагола, если на него падает логическое ударение, в русском языке обычно стоит в начале предложения, а в чешском, как правило, — в конце. Ср.:
Nebude z čeho žít. — Жить не на что будет.
Nebudou se tě ptát. — И спрашивать тебя не будут.

2. Место определения:
Согласованное определение в чешском языке находится обычно перед существительным, как и в русском языке: smutný obličej грустное лицо, jarní slunce весеннее солнце и т. д.

Примечание. Исключение представляют установившиеся словосочетания, технические и специальные термины и др.: kyselina sírová серная кислота, hřib bílý белый гриб, hraboš polní полевая мышь, kočka domácí (druh kočky) домашняя кошка и др.

При наличии нескольких согласованных определений они следуют в определенном порядке: непосредственно перед существительным находится определение, поясняющее понятие, перед ним находится определение, содержащее оценку или указывающее на число предметов, лиц, дальше следуют притяжательные и указательные местоимения. Ср.: Ту naše dva složité technické problémy jsme již vyřešili. Ten jeho druhý obtížný chemický pokus se nezdařil Эти наши две сложные технические проблемы мы уже разрешили. Его второй технический опыт не удался.

Между существительным и относящимся к нему согласованным определением в русском языке может ставиться распространяющий член, в чешском языке он должен стоять перед определяющим словом. Ср.:
Предлагаемое вами решение. — Vámi navrhované řešení.
Написанная карандашом записка. — Tužkou napsaný vzkaz.

Обратный порядок слов, т. е. постановка определения после определяемого слова, бывает в том случае, если:
а) определение находится под логическим ударением или оно эмоционально окрашено: Jen člověk zdravý to dokáže. No, děvče zlaté.
б) при перечислении качеств: Je to žena hospodárná, milá a čistotná Это женщина хозяйственная, милая и к тому же чистоплотная.
в) при наличии распространенных или несогласованных определений: cesta domů, kus chleba, péče rodičů, člověk opravdu vynikající, na nich závislý.

Между существительным и несогласованным определением в род. падеже в русском языке может стоять другое несогласованное определение, в чешском языке это невозможно. Ср. примеры:
Приезд в Прагу советской делегации. — Příjezd sovětské delegace do Prahy.
Разработка нашим коллективом подробного проекта. — Vypracování podrobného projektu naším kolektivem.

Примечание. Однако в некоторых случаях (например, после слов plný, podobný, obdobný, stejný, týž) могут употребляться конструкции такого же типа, как в русском языке. Ср.:
Podobného názoru tu byli i ostatní. — Такой же точки зрения придерживались и другие.

3. Место энклитик:
Одной из самых больших трудностей в чешском языке для иностранца является размещение так называемых энклитик в предложении. Энклитики — это односложные (реже двусложные) слова без собственного ударения, примыкающие к предыдущему ударяемому
слову. Сюда относятся, например, краткие формы личных и возвратных местоимений , , ho, ji, mi, ti, mu, , se, si и т. д., указательное местоимение to, вспомогательные формы глагола být в прошедшем времени (jsem, jsi) и сослагательного наклонения (bych, bys…), некоторые односложные наречия и частицы, например: tu, tam, zde, pak, и др. (См. урок 7 и урок 8) Энклитики, как правило, занимают место после первого ударенного слова или словосочетания (т. е. после первого синтаксического члена предложения). Например: Věra ho zná. / Moje sestra Věra ho zná. Já ho velmi dobře znám. / Znám ho velmi dobře. Šel bych si dnes zaplavat. / Dnes bych si šel zaplavat.

Если в одном предложении несколько энклитик, то они все, как группа, стоят после первого синтаксического члена с собственным ударением. Ср., например: Já bych se mu to bál říct и т.п. Внутри группы энклитик в таких случаях тоже имеется фиксированный порядок:

 1. вспомогательные глаголы jsem, jsi…, bych, bys…;
 2. возвратные компоненты se, si. Возвратные стяженные формы ses, sis;
 3. дательный падеж личных местоимений mi, ti, mu, jí, nám, vám, jim;
 4. винительный падеж личных и указательных местоимений mě, tě, ho, ji, nás, je, to;
 5. другие падежи личных и указательных местоимений, например: ho (Gen.), jím (Instr.), na něho, o něm, s ním и т. д. Ср.: Šel bych se na to podívat. Přinesl jsem ti to ukázat.

Энклитические наречия не имеют строго фиксированного места в группе энклитик. Например: Já už si to nepamatuji. / Já si to už nepamatuji.

Сложноподчиненное предложение (Souvětí podřadné)

Сложноподчиненное предложение состоит из одного главного предложения (věta hlavní) и из одного или нескольких зависимых предложений, называемых придаточными (vedlejší věta). Главное и придаточное предложения объединяются в одно сложное при помощи союзов и союзных слов (podřadicí spojky, spojkové výrazy).

В зависимости от того, какой член главного предложения придаточные предложения выражают или дополняют, различаются следующие типы придаточных предложений:

1. Придаточные предложения подлежащные (vedlejší věty podmětné) развивают и дополняют подлежащее главного предложения.
Kdo to neviděl, nedovede si to představit. — Кто это не видел, тот не сможет себе это представить.
Kdo půjde poslední, ten zhasne. — Кто пойдет последним, тот погасит свет.
Ti, kdo se nedostali do sálu, stáli venku. — Те, кто не попал в зал, стояли снаружи.
Není ještě jisté, že tam půjdu. — Еще не известно, пойду ли я туда.
Napadlo mě, že bych tam mohl také jít. — Мне пришло в голову, что я тоже мог бы туда пойти.

Наиболее употребительные союзы и союзные слова (относительные местоимения): kdo, со, že, že by, aby, jak и др.

2. Придаточные дополнительные предложения (vedlejší věty předmětné) выражают или развивают дополнение главного предложения:
Vyprávěl, со se mu cestou přihodilo. — Он рассказывал, что с ним случилось в пути.
Zeptali jsme se, jak dlouho to bude trvat. — Мы спросили, как долго это будет продолжаться.
Otec chtěl, abychom jeli s ním. — Отец хотел, чтобы мы поехали с ним.
Slyšel jsem, že (prý) se už vrátil. — Я слыхал, будто бы он уже вернулся.

Употребительные союзы и союзные слова: že, aby, že by, jak, kdo, co, kde, odkud, kam и др.

Примечание. Дополнительные предложения очень часто встречаются после глаголов речи, мышления, восприятия (říct, vyprávět, ptát se, myslet, vědět, pamatovat si, dívat se): Díval se, nezahlédneli matku.

3. Придаточные предложения определительные (vedlejší věty přívlastkové) выступают в роли определения какого-нибудь существительного главного предложения и отвечают на вопросы jaký?, který?, čí? и т. п.

Чаще всего они объединяются в сложные предложения посредством относительных местоимений který, jenž, jaký, со или относительных наречий kam, kde, kudy, kdy, odkud, реже — посредством союзов že, aby, jak, jako by и т. п. Ср. примеры:
Mám podezření, že na to zapomněl. — Я подозреваю, что он забыл об этом.
Měl syna Karla, který trpěl fixní ideou, že se stane slavným diplomatem. — У него был сын Карел, у которого была идея фикс, что он станет известным дипломатом.
Je to událost, jejíž kořeny spadají do minulosti. — Это история, корни которой уходят в прошлое.

Примечание. Чешским предложениям с který в русском языке часто соответствует конструкция с действительным причастием. Например:
Pracovníci, kteří obětavě dělají svou práci, jsou obyčejně odměňováni. — Работники, добросовестно выполняющие свою работу, обычно получают премии.

4. Придаточные предложения присказуемостные (vedlejší věty doplňkové) выражают сказуемостное определение главного предложения (см. урок 29). Они объединяются в сложное предложение посредством союзов jak, kterak. В главном предложении находятся обычно переходные глаголы со значением восприятия, например:
Díval se na jeho ruce, jak se třesou rozčilením. — Он смотрел на его руки, трясущиеся от волнения.
Zahlédl jsem stařenku, kterak se lopotí s těžkým košem. — Я увидел старушку, которая тащила тяжелую корзину.
Slyšel jsem skřivánky, jak vesele trylkují. — Я слышал веселые трели жа воронков.

5. Придаточные предложения сказуемостные (vedlejší věty přísudkové) дополняют и развивают именную часть сказуемого (после глагола-связки) главного предложения. Они встречаются в чешском языке сравнительно редко. Обычно они сопровождаются соотносительными
словами ten … kdo, to (totéž) … co, takový … taký, takový … že, týž … jako (jaký). Ср. примеры:
Je stále týž, jako (jaký) byl i dříve. — Он все такой же, каким был и раньше.
Vedro je takové, že se nedá vyjít na ulici. — Жара такая, что нельзя выйти на улицу.
Jaký pán, takový krám. — Каков поп, таков и приход.

6. Придаточные обстоятельственные предложения (vedlejší věty příslovečné) определяют обстоятельства совершения действия главного предложения (место, время, причину, условие и др.). См. урок 32.

Cvičení

1. Příslovečné určení času přesuňte na začátek věty a pfísudek postavte na 2. místo.
Vzor: Petr pojede do Brna zítra. — Zítra pojede Petr do Brna.
Pavel přijel z Bratislavy včera. — Věra přinese ty knihy zítra ráno. — Do Prahy přijedou sovětští umělci příští měsíc. — Vlasta napíše dopis dnes večer. — Zdeňka navštívila přátele ve středu. — Milan si kupuje zajímavou knihu každý měsíc.

2. Příslovečné určení místa nebo času přesuňte na začátek věty a příklonky postavte ve správném pořadí za ně.
Vzor: Koupím si to odpoledne. — Odpoledne si to koupím.
Podívám se na to zítra ráno. — Koupil jsem si to minulý týden. — Seznámím tě s ním na fakultě. — Přinesl bych ti to dnes večer. — Prohlédl jsem si všechny zajímavosti v tom městě. — Musím si s ním o tom promluvit na schůzi.

3. Přeptejte se na uslyšené sdělení. Pozor na postavení příklonek.
Vzor: Vrátili jsme se v sobotu. — Kdy jste se vrátili? Řekl bych ti to ve škole. — Kde bys mi to řekl?
Ptali jsme se ho na cestu. — Zastavili jsme se s ní v obchodním domě. — Dal bych si řízek s bramborovým salátem. — Rád bych si tam koupil pěkný obraz. — Zapomněli jsme si doma peníze. — Vzal jsem si tam dva časopisy. — Vrátili jsme se tam v pondělí. — Bál jsem se to říct Vlastě. — Řekl bych vám to zítra.

4. Odpovídejte na otázky záporně podle vzoru:
Udělal jsem to. A ty? — Já jsem to neudělal.
Vzpomněl jsem si na to. A ty? — Dokázal bych to asi. A Zuzka? — Seznámil jsem se s ní. A vy? — Bál jsem se mu to říct. A Zdeněk? — Dostala jsem se tam. A ty? — Dal bych mu to asi. A vy s Martou? — Zapomněl jsem na to už. A ty? — Zaplatil bych mu to. A vy se Zuzkou?

5. Tvořte otázky podle uslyšených pokynů. Sloveso klaďte na začátek věty. Pozor na intonaci!
Vzor: Zeptejte se, zda Mirek přinesl pomeranče. — Přinesl Mirek pomeranče?
Zeptejte se, zda Zdeněk pojede zítra do Ostravy. — Zeptejte se, zda si Olga koupila ten kostým. — Zeptejte se, zda se děti byly včera koupat. — Zeptejte se, zda by to Milan mohl zařídit. — Zeptejte se, zda si to Olga už rozmyslela. — Zeptejte se, zda se už všichni vrátili z výletu.

6. Rozvitý přívlastek klaďte před substantivum.
Vzor: Přijali jsme řešení, navržené vámi. — Přijali jsme vámi navržené řešení.
Našel jsem lístek, napsaný tužkou. — Pracujeme podle plánu, vypracovaného jím. — Řídíme se podle pokynu, schváleného ministerstvem. — Dívali jsme se na město, zahalené mlhou. — Šli jsme po ulicích, osvětlených neony. — Přijali jsme řešení, navržené vámi.

7. Výrazy uvedené v závorkách doplňujte postupně do vět. (Pozor na slovosled.)
Vzor: Přečetli jsme knihy (ty, vaše, tři, dobrodružné). — Přečetli jsme ty knihy. Přečetli jsme ty vaše knihy. Přečetli jsme ty vaše tři knihy. Přečetli jsme ty vaše tři dobrodružné knihy.
Chtěli jsme napsat dopis (vám, již, včera, dlouhý). — Budete litovat (toho, vy, všichni, moc). — Potkali jsme známé (včera, večer, tři, naše, dobré). — Neviděli jsme film (ten, hezký, barevný, ještě, nikdy). — Vypište slova (všechna, obtížná, čitelně, do sešitu). — V moři se ještě nekoupali (Jaderském, nikdy, chlapci, průzračném, tom). — Kostkovým synům napadlo (jednou, a tak, třem, za vedra, velikého), že pojedou k moři. — Všichni kluci se koupali (starší, z vesnice, tam, již, mnohokrát).

8. Jednotlivá slova v sloupcích sestavte do vět podle vzoru:
šel
s
Blaženou
krejčímu
ke
nazítří
Bor
pan
Nazítří šel pan Bor s Blaženou ke krejčímu.
věta jednoduchá: na sluníčku veselo výletu
hodinu v zimě nemohli
asi bylo chlapci
leželi vždy již
tak na vesnici prvního
se dočkat
toho
svého

9. Doplňte do vět tvary slov „celý“, „samý“, „jeden“:
… škola měla pochodové cvičení. — Naše zahrada byla … květ. — Kolem dokola byl … písek. — … lítostí se rozplakala. — Mluvil jsem o tom … hodinu s … mým dobrým známým. — Pro … starosti nevěděl, kde mu hlava stojí. — … dne se chlapci vypravili … do města. — Máme s ním jen … starosti. — Blažena spadla s kola a byla … modřina. — Sjeli se k nám turisté z … světa. — Po … dobu si hrála na Robinsona. — Byla štěstím … bez sebe. — Polní cesty jsou na podzim … bláto.

10. Vyberte vhodné adjektivum:
Bydlíme v (módním, moderním) bytě. — Je to velmi (nafoukaný, nafouknutý) člověk. — Nejraději bychom ho poslali do (hořící, horký, horoucí) pekel. — Měl na sobě zimník (mužského, panského, pánského) střihu. — To je (štípací, štiplavá) otázka. — Nevstupujte do (jezdecký, jízdní) dráhy! — Pouliční (plynný, plynový, plynárenský) lampy byly již dávno nahrazeny elektrickými. — Helenka měla na sobě (kostkový, kostkovaný) plášť. — Vrhla na něho (stydlivý, stydnoucí) pohled. — Nářadí koupili v železný, železitý, železářský) obchodě.

11. Uveďte synonyma к příslovcím а k slovním spojením s příslovci a utvořte s nimi věty:
nazítří; cestou; uhrančivě se díval; úmyslně; záměrně; nejdříve nemluvili vůbec; moc peněz; bedlivě sledovat; občas dostat; konejšivě říci; bolestínsky řekla; bouřlivě vítat; dveře dokořán; toužebně vyhlížet; tak dalece nebýt informován; draze zaplacený žert; úzce ohraničený prostor; dlouze vyprávět; hluboce dojat.

12. Otázky k textu:
Po čem nejvíce toužila Blaženka Borová?
Jak si chtěla ušetřit na kolo?
Vyprávějte o setkání Blaženy s Duchoněm.
Vyprávějte, jaké překvapení čekalo na Blaženu po štědrovečerní večeři.

13. Přeložte do češtiny:
Близилось рождество. Что же отец на этот раз подарит Блажене? Уже давно она мечтает о велосипеде, который выставлен в витрине магазина. Ее внимание не привлекали красивые платья и пальто, хотя ее зимнее пальто было настолько потрепано, что в нем нельзя было выходить на улицу. Нет, больше всего она хотела иметь этот весь сверкающий, никелированный, новый велосипед. Попросить отца купить ей велосипед она не решалась, а он молчал. Она все время тянула его именно к этой большой витрине. Казалось, что отец ее не понимает, но он все понимал и про себя улыбался.
«Как мне заработать или сэкономить деньги, чтобы я могла сама себе купить велосипед?» — думала Блажена. Наступил сочельник. Блажена безо всякого интереса (задора) накрывала на стол.
«Какой бы ты, Блаженка, хотела подарок?» — спросил отец. Не успела Блаженка открыть рот, как кто-то постучал в дверь. Отец вышел и сделал вид, что с кем-то разговаривает. Через минуту он вернулся в комнату. Рядом с ним стоял тот самый желанный велосипед, светящийся новизной. Ее радости не было конца. Этот день был самым счастливым в жизни Блажены.

Slovníček

про себя v duchu
задор zápal

Poslechová cvičení

TROCHU HUMORU
„Jak se jmenuješ?“ Prodavač k malé Věrušce:
„Jako můj otec.“ „Co si přeješ?“
„A tvůj otec?“ „Glóbus.“
„Jako já.“ „V jaké velikosti?“
„A oba dohromady?“ „To je jedno, třeba ve skutečné.“
„Stejně.“

* * *

Jeník přišel od zubního lékaře a povídá mamince:
„Říkala jsi, že ten doktor je bezbolestný.“
„A tebe to bolelo?“
„Ne mě, ale když jsem ho kousl do prstu, hrozně vykřikl.“

* * *

Učitelka: … z toho plyne, že mráz stahuje a teplo roztahuje. Řekni mi nějaký případ, třeba ty, Vašku.
Vašek: V zimě jsou dny krátké a v létě dlouhé.

* * *

„Tohle je nejzdravější kraj v celé zemi,“ říká průvodce cizinců.
„To je tak zdravý kraj, že tu vlastně nikdo ani neumírá.“
„Oho,“ ozval se kdosi, „a co ten pohřeb, co jsem viděl včera?“
Průvodce mávl rukou: „To nic, to byla výjimka. To umřel majitel pohřebního ústavu… Hlady…“

* * *

Ředitel: Cože? Tři dny dovolené, abys mohl pomáhat ženě při generálním úklidu? Vyloučeno!
Zaměstnaný: Děkuju, pane mistr. Já věděl, že se na vás mohu spolehnout.

Slovníček

průvodce cizinců экскурсовод
pohřební ústav похоронное бюро
generální úkiid генеральная уборка

Zapamatujte si:
RYCHLE — RYCHLOST — RYCHLÝ
Bude to, než řekneš švec (=rychle).
Je tady co by dup (=rychle).
Je jako vítr (=je rychlý, dovede rychle dělat).
Je do práce jako drak (=umí rychle a dobře dělat).
To je spěch, jako když hrom bije (=velice spěchat).
Práce kvapná málo platná (=spěchat se nevyplácí).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: