Browse By

Урок 30

Выражение возможности и необходимости действия. Сложносочиненное предложение. Соединительная связь. Противительная связь. Разделительная связь. Усилительно-соединительная связь. Соединительная связь, выражающая следствие. Пояснительная связь.

HRA S OHNĚM

(Úryvek)

Marie Pujmanová

Když Helenka dodělávala praktikum na ortopedii, ležel na sále mladý člověk, který si zlomil stehenní kost. Taková běžná fraktura, žádný zajímavý případ. Těchhle ležáků si na klinice nikdo neváží, rádi by se jich zbavili, jenže to hned tak nejde. Zato mladého člověka zajímalo, co mu dělají s nohou.
Byl to mladý muž se zahloubaným dětským obličejem a s veselýma očima, a jen mu otrnulo1, řekl si o svůj kapesní nůž2 a v jednom kuse3 něco robil. Druzí pacienti dřímali, tesklívě snili, apaticky odpočívali, nanejvýš četli noviny. Ale on se pořád v něčem vrtal svým nožíkem4. Jednomu nešly hodinky, otevřel plášť a tak dlouho si hrál s kolečky, s drátky jemňounkými jako nervy, se spirálami a pery, tak dlouho pozoroval, zasahoval a poslouchal, až hodinky zase tikaly. Spravil noční sestře baterku, ženě svého souseda zámeček na kabelce, a jeho chlapci, když přišel navštívit tátu, zhotovil kočárek z krabičky od sirek, nemohl klidně vidět sirku ani párátko: hned z toho bylo veslo nebo nožička zvířete. Když neměl nic na práci, aspoň čmáral na okraji novin ornamenty a z papírového ubrousku svinul růži a daroval ji žertem sestře, když se ji tolik nazlobil s holením5, denně mu musela podávat břitvu a mýdlo. Zřejmě mu bylo potřeba zaměstnávat ruce tak, jako jiní kouří nebo čtou. Co by si byl počal, kdyby6 si byl potloukl ruku místo nohy?
„Jak jste k tomu přišel?“7 zeptala se ho Helenka.
„Když jsem dělal tužku.“
Vyslovoval divně česky, a Helenka se domnívala, že mu nerozuměla.
„Tužku?“
„Jako živá reklama. Ono je to nešikovné8, člověk je v tom takový nejistý, že se nemůže rozhlédnout. Měli jsme se procházet po obou stranách Národní třídy; jak jsem chtěl přes cestu u divadla, jela fordka, propásl jsem signál nebo co, já jsem se jí lekl, zakopl jsem v té maškaře a sekl jsem sebou, jak jsem široký a dlouhý“9, zasmál se. „Zrovna fordka. Není to smůla? Já jsem byl totiž zaměstnán u Forda.“10
„V Americe?“ (Tak proto mluví tím legračním přízvukem.)
„Ano, v Detroitu. Ale nyní jsem byl při montáži vozů v pražské prodejně. Bohužel máme dobré brzdy; ani o mne nezavadila: odškodné nebude.“
„Vy jste bez práce?“
„Teď už to budu mít dobré,“11 řekl honem. „Podal jsem si žádost jako spec do Sovětského svazu — víte jak tam teď půjdou američtí inženýři. Jenže ono to chvíli trvá.“
„Také bych se tam ráda jednou podívala.“
Člověk k ní vzhlédl veselýma očima.
„Pojeďme spolu, slečno doktorko.“
Helenka se o sobě domnívala, že vůbec nemá předsudky. Ale přece jen byla vnučkou dvorního rady Víta, a občas to u ní propukalo, sama o tom nevěděla.
„Já ještě nejsem doktorka, jen Gamzová,“ odpověděla chladně a přistoupila k vedlejšímu lůžku.
Nazítří odešla praktikovat do porodnice, a co se pak stalo s „Tužkou“, nevěděla.
Nějaký čas poté zazvonil u Gamzových nevelký, ale ramenatý mladý člověk, takový pořízek, s dětsky vážným, jakoby horlivě zaujatým obličejem. Měl hůl a trochu kulhal.
„Co si přejete,“ zeptala se ho Nella.
Chlapík si ji prohlédl veselýma očima.
„Vaši sestru,“ odpověděl. „Že máte sestru medičku? Jste si hodně podobné.“13
„Vy myslíte dceru,“ pochopila Gamzová a usmála se bezděčné pokloně. „Není doma,“ pronesla laskavě. „Mám jí něco vyřídit?“
„Já bych si ji rád vzal,“13 řekl klidně ten člověk, „a potřeboval bych si s ní o tom promluvit.“
Tento příběh přešel do rodinných bájí a pověstí, a paní Gamzová, když už Toník dávno nebyl „Tužka,“ nýbrž právě Toník všem samozřejmý, jej ráda vypravovala a líčila s humorem, jak se jí tenkrát zdálo, že má ten člověk o kolečko víc14. Ale Toník v tom podnes neshledával nic bláznivého. Proč by se člověk neměl domluvit s lidmi přímo? Jeden háček to pravda mělo15. Toník také nebyl upřímný, jak se dělal; ale s tím se svěřil jen Helence16 a zavázal ji mlčením. Helenka se smála a slíbila. Toníka napadlo hned, že je to Helenčina matka; aby si ji naklonil, tvářil se, že ji pokládá za sestru. Toník měl za ušima.!17 Znal lidi, jako všichni, kteří se museli od malička sami protloukat.

Slovníček

báj, -e f сказание, притча
baterka, -у f батарейка
bezděčný нечаянный, невольный
běžný обычный
bláznivý сумасшедший
brzda, -у f тормоз
čas: nějaký č. poté спустя некоторое время
čmárat зд. рисовать неумело
dodělávat доделывать; зд. заканчивать
domnívat se (o sobě) думать (о себе)
drátek, -u m проволочка
dřímat дремать
dvorní rada, -у m придворный советник
fraktura, -у f перелом
horlivě усердно, ревностно; s h. zaujatým obličejem с заинтересованным видом
jemňounký нежненький, тоненький
kočárek, -u m коляска
kolečko, -a n колесико; кружок
kulhat несов. хромать
legrace, -e f шутка
legrační смешной
leknout se испугаться
ležák, -u m лентяй, лодырь, бездельник
líčit описывать
lůžko, -a n кровать, постель, койка
maškara, -у f маска
naklonit si расположить к себе
nanejvýš в лучшем случае
nejistý неуверенный
odškodné, -ného n возмещение (убытков)
párátko, -a n зубочистка
pero, -a n пружина
plášť, -ě m (u hodinek) корпус (у часов)
podnes до сих пор
poklona, -у f комплимент
porodnice, -e f родильный дом
pořízek, -a m коренастый человек
potlouci si ушибить (себе что-л.)
prodejna, -у f магазин
propást: propásl jsem signál я прозевал, проглядел
propukat прорываться
protloukat se пробиться
předsudek, -u m предрассудок
případ, -u m случай
ramenatý плечистый
robit (разг.) мастерить, делать
rozhlédnout se сов. осмотреться, оглядеться
sirka, -у f спичка
slečna, -у f барышня
snít: tesklivě snili с тоской мечтали
smůla, -у f неудача, несчастье, невезение; není to s.? разве это не невезение?
stehno, -а бедро; stehenní kost бедренная кость
svinout свернуть
šikovný проворный
ubrousek, -u m салфетка
upřímný искренний
zakopnout споткнуться
zasahovat (do hodinek) лезть в механизм (часов)
zavadit (o někoho, něco) задеть (кого-л, что-л.)
zavázat (někoho) обязать (кого-л.); z. mlčením взять слово молчать
zbavit se (něčeho) избавиться (от чего-л.)
žádost, -i f заявление
žert, -u m шутка

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. Jen mu otrnulo… — Как только ему стало немного легче…
 2. Řekl si o svůj kapesní nůž. — Он попросил дать ему карманный нож.
  říci si (o něco) — попросить дать (кому-л. что-л.)
 3. v jednom kuse — постоянно, все время
  Ср. также:
  Je v tom kus pravdy. — В этом есть доля правды.
  Udělal kus práce. — а) Он хорошо поработал. б) Он проделал большую работу.
  Nemá kusa rozumu. — У него нет ни капли разума.
 4. On se pořád v něčem vrtal svým nožíkem. — Он все время орудовал своим ножом.
  Ср. также:
  Vrtal se v jídle. — Он ковырялся в еде.
 5. Tolik se ji nazlobil s holením. — Он так надоел ей со своим бритьем.
  nazlobit se (někoho s něčím) — надоесть (кому-л. с чём-л.); доставить неприятности кому-л.
  Ср.:
  Tento chlapec se mě nazlobil! — Этот мальчишка доставил мне столько неприятностей!
  Nazlobil se s ním! — И намучился же он с ним!
 6. Со by si byl počal, kdyby… — Что бы он делал, если бы…
  Ср. также:
  Со si počneme? — Что нам делать?
 7. Jak jste k tomu přišel? — Как это случилось?
  přijít (k něčemu) — приобрести (что-л.)
  přijít k jménu — получить имя
  přijít k rozumu — взяться за ум
 8. Ono je to nešikovné. — Знаете, в этом не очень-то удобно.
  Ср. также:
  Ono je tam chladno. — Видите ли, там холодно.
  On je to chytrý chlapec. — Он же умный парень.
 9. Sekl jsem sebou, jak jsem široký a dlouhý. — Я растянулся во весь рост.
 10. Já jsem byl totiž zaměstnán u Forda. — Дело в том, что я работал у Форда.
  Ср. также:
  On to totiž nevěděl. — Он ведь, собственно говоря, не знал этого.
 11. Teď už to budu mít dobré. — Теперь все будет в порядке.
  Ср. также:
  Mám to dobré. — У меня все хорошо / в порядке.
  Mám to špatné. — У меня все плохо.
 12. Jste si hodně podobné. — Вы очень похожи друг на друга.
  být podobný (někomu) = podobat se někomu — быть похожим (на кого-л.)
  Podobala se své mamince. — Она была похожа на свою мать.
 13. Já bych si ji rád vzal. — Я хотел бы жениться на ней.
  vzít si (někoho) — жениться (на ком-л.) или выйти замуж (за кого-л.)
  Cp.:
  Vlasta si vzala inženýra. — Власта вышла замуж за инженера.
  Oni se vzali. — Они поженились.
 14. Ten člověk má o kolečko víc. — У этого человека не все дома.
 15. Jeden háček to pravda mělo. — Но была одна загвоздка.
 16. Toník se svěřil jen Helence. — Тоник доверился только Геленке.
  svěřit se / svěřovat se někomu s něčím — довериться / доверяться кому-л. в чем-л.
 17. Toník měl za ušima. — Тоник был не лыком шит.

Gramatické výklady

Выражение возможности и необходимости действия

Возможность и необходимость действия в чешском языке чаще всего выражаются сочетанием модальных глаголов с инфинитивом. Если субъект предложения конкретный, то употребляются сочетания личных форм глаголов moci, muset / musit, mít, smět + инфинитив. Ср.:
Můžeš jít se mnou. — Ты можешь / тебе можно идти со мной.
Petr to musí udělat. — Петр должен это сделать. (см. урок 6)

Если субъект предложения неконкретный, обобщенный, то чаще всего употребляются возвратные безличные формы этих глаголов. Например:
Musí se mu to říct. — Ему это надо сказать.
Zde se nesmí kouřit. — Здесь нельзя курить.

Примечание. Намного реже в чешском языке употребляются предикативные прилагательные и предикативные наречия с инфинитивом, которые присущи прежде всего деловому и книжному стилю. Ср.:
Jsem nucen to udělat. — Я вынужден это сделать.
Není schopen to pochopit. — Он не способен это понять.
Je možno o tom uvažovat. — Об этом можно подумать.
Je třeba o tom hovořit. — Об этом нужно говорить.
S tím se nelze smířit. — С этим нельзя смириться.

Модальный глагол muset / musit выражает необходимость, долженствование. В русском языке ему соответствуют должен, надо, придется. Ср.:
Musím tam jít. — Я должен / мне надо / придется туда идти.
Musel jsem to udělat. — Я должен был / мне надо было / мне пришлось это сделать.

Отрицательная форма этого глагола nemuset (nemusí) выражает отсутствие необходимости, долженствования и соответствует русским не обязан, не обязательно, могу не…, можно не… Ср.:
Nemusíš tam chodit. — Ты не обязан / тебе не обязательно туда ходить. Тебе можно / ты можешь туда не ходить.
О to se nemusíme starat. — Об этом нам можно не заботиться.

Модальному глаголу mít в русском языке соответствуют должен, надо, но с оттенком не придется, а следует. Mít, однако, употребляется в некоторых специальных значениях:
а) при передаче чужой речи:
Máš k němu jít. — Ты должен к нему зайти. (Он просит тебя зайти к нему.)
Nemáme o tom mluvit. — Мы не должны об этом говорить. (Нас просили не говорить об этом.)
б) при выражении действия, которое должно было случиться, но не случилось, например:
Měl jsem tam jít. — Я должен был / мне надо было / мне следовало туда идти (но я не пошел).
Měl ses ho na to zeptat. — Ты должен был / тебе надо было / следовало спросить его (но ты не спросил).
Напротив, глагол muset в аналогичных конструкциях означает, что действие произошло.
Musel jsem tam jít. — Я должен был / мне надо было / мне пришлось туда идти (и я действительно пошел).
в) при описании события ожидаемого или запланированного. Например:
Zítra má být schůze. — Завтра должно состояться собрание.
Vlak má přijet za 10 minut. — Поезд должен прибыть через 10 минут.
г) при передаче действия желательного, но не необходимого или не обязательно осуществимого. Например:
Pravidlo má být krátké a jasné. — Правило должно быть кратким и ясным.
Student má pracovat systematicky. — Студент должен работать систематически.

Отрицательная форма этого глагола (nemít) выражает значения антонимические:
а) сообщает о желании кого-то, чтобы действие не осуществилось. Например:
Nemáš k němu dnes chodit. — Ты не должен заходить к нему сегодня (он просит тебя не заходить…).
б) употребляется при передаче действия, которое не должно было случиться, но случилось, например:
Neměl jsi to dělat. — Не надо было тебе этого делать (ты зря это сделал).
в) употребляется при передаче действия нежелательного, незапланированного, но не исключенного. Например:
Anekdota nemá být příliš dlouhá. — Анекдот не должен быть слишком длинным.
Dnes k nám nemá nikdo přijít. — Сегодня (предполагается) к нам никто не должен прийти.

Формы сослагательного наклонения от глагола mít (měl bych, měl bys, neměl bych, neměl bys) выражают желаемое, но не обязательное действие и соответствуют русским конструкциям с должен (был) бы, надо (было) бы, следовало бы и инфинитивным предложениям с бы. Ср.:
Měl bych mu to říct. — Я должен бы / мне надо бы / следовало бы сказать ему это.
Měli bychom tam jít. — Нам бы надо туда пойти.
Neměli bychom s tím otálet. — Нам бы не надо медлить с этим делом.
Petr by neměl tolik kouřit. — Петру не следовало бы так много курить.

Примечание. Форма měl bych употребляется только по отношению к настоящему и будущему времени. Она никогда не употребляется, если речь идет о прошлом. В этом значении обычно употребляется прошедшее время (изъявительное наклонение) měl jsi или реже — формы прошедшего сослагательного:
Měl bys tam jít. — Тебе бы надо туда пойти (о будущем или настоящем).
Měl jsi tam jít. (= Byl bys tam měl jít.) — Тебе бы надо было туда пойти (прошедшее).

Глагол moci выражает возможность и в общем соответствует русскому глаголу мочь или предикативному слову можно.
Mohu zavřít okno? — Можно мне закрыть окно?

Глаголу smět также соответствуют часто в русском языке мочь, можно, но, в отличие от moci, smět, выражают разрешение, допустимость. Например:
Smím mu to říct? — Я могу ему это сказать? / Мне разрешено ему это сказать?
Smí se zde kouřit? — Здесь можно курить? / Здесь разрешается курить?

Отрицательная форма этого глагола выражает запрещение, недопустимость и соответствует в русском языке конструкциям с не должен, нельзя, запрещено. Ср.:
О tom nesmíte nikde mluvit. — Вы не должны / не имеете права / вам нельзя нигде говорить об этом.
Děti nesměly samy chodit do lesa. — Детям нельзя было / запрещено было самим ходить в лес.

Сложносочиненное предложение (Souvětí souřadné)
Союзы сложносочиненных предложений (Souřadicí spojky)

Сложносочиненное предложение состоит из двух или нескольких самостоятельных предложении, которые могут находиться в разных отношениях друг к другу. Между предложениями существуют следующие типы сочинительной связи: 1) соединительная связь (souvětí slučovací); 2) противительная связь (souvětí odporovací); 3) разделительная связь (souvětí vylučovací).

Примечание. В чешских грамматиках различаются также souvětí stupňovací и souvětí dúsledkové, которые в русской грамматике включаются в соединительную связь.

Несколько предложений могут быть объединены в одно сложносочиненное или без союзов (при помощи интонации — Přihnaly se mraky, začalo pršet), или при помощи союзов, которые, в зависимости от характера сочинительной связи, могут быть соединительными (соединяют предложения a, i, pak, také, též), противительными, которые соединяют предложения, противопоставленные по своему значению (ale, avšak, leč, než (ale), nýbrž), разделительными, которые указывают на то, что из двух возможностей существует только одна, или на чередование событий, или на смену одного события другим (buď… buď, buď… anebo и др.)

Сочинительные союзы могут быть одиночными (ani, a, i, ale), повторяющимися (či … či или … или; i … i, dílem … dílem то … то) и состоящими из двух слов, каждое из которых начинает разные части предложения (nejen … ale, buď … (a)nebo не только… но и).

В функции сочинительных союзов могут выступать также наречия (rovněž, zároveň) или чаще — сочетание союза с наречием (a proto, ale proto, ba dokonce, teď … teď).

Примечание. Союзы и союзные слова одной группы могут выступать в роли союзов и союзных слов другой группы.

Соединительная связь (Souvětí slučovací)

Наиболее употребительные союзы и союзные слова у этого типа связи следующие: а, i, ani, aniž, pak, také, též, neboli, nebo, rovněž; i … i, ani … ani, dílem … dílem, jednak … jednak, jak … tak, hned … hned, brzy … brzy.

Примеры:

a: Začal foukat vítr a obloha se zatáhla mraky. — Начал дуть ветер, и небо затянуло тучами.
ani: Nic jsem o tom neslyšel, ani v rádiu se o tom nic něhovořilo. — Я ничего об этом не слышал, да и по радио ничего об этом не сообщали.
také: Všichni byli už dávno vzhůru, také malá Helenka si už hrála se svou panenkou. — Все уже были давно на ногах, маленькая Геленка также уже играла со своей куклой.
i: Plně tě chápu, i já jsem něco podobného prožil. — Я вполне понимаю тебя, и я пережил нечто подобное.
nebo: Chodili jsme na procházkynebo sedávali doma. — Мы или ходили на прогулки, или сидели дома.
též: Oni šli k obědu, já též jsem běžel. — Они шли на обед, и я тоже спешил.
rovněž (=také): Potřebujeme si trochu odpočinout, vy to rovněž potřebujete. — Нам нужно немного отдохнуть, вам тоже.
aniž: Snášel ostrou bolest, aniž vykřikl. — Он терпел острую боль и ни разу даже не вскрикнул.
Celý den chytal ryby, aniž со chytil (= a nic nechytil). — Он целый день ловил рыбу и ничего не поймал.

Примечания: 1. Союз ani употребляется после отрицания. В русском языке ему соответствует союз и или усилительная частица даже — Nemohl klidně vidět sirku, ani párátko nenechal na pokoji Он [Тоник] не мог равнодушно видеть спички, даже из зубочистки он всегда что-то мастерил.
2. Двойному союзу ani … ani в русском языке соответствуют не … ни, и не … и не. Употребляется в отрицательных предложениях: Ani včera nepřišel, ani dopis nenapsal Он вчера и не пришел, и письмо не написал.

Противительная связь (Souvětí odporovací)

Наиболее употребительные противительные союзы и союзные слова:
а) ale, avšak, však, nýbrž, leč, jenže; а (в противительном значении).
б) двойные и сложные: nikoli … nýbrž, sice … ale (avšak), a přece. Примеры:
ale: Ostatní pacienti odpočívali, ale on se pořád v něčem vrtal svým nožíkem. — Прочие пациенты отдыхали, а он все время орудовал своим ножом.
však: Chtěl jí to říct již dnes, nemohl se však k tomu odhodlat. — Он хотел сказать ей это еще сегодня, но не мог решиться.
avšak: Mohl to již dávno říct, avšak nechával si to stále pro sebe. — Он уже давно мог сказать это, но все время молчал.
nýbrž: Neprosím, nýbrž práva svého žádám. — Я не прошу, а требую своих прав.
jenže: Ubírali jsme se také k městu, jenže jiným směrem. — Мы также пробирались к городу, но другим путем.

Примечание. Союз ale находится, как правило, в начале предложения. Союзы avšak, jenže, leč всегда стоят в начале предложения, však — на втором месте, после первого ударенного слова.

Разделительная связь (Souvětí vylučovací)

В сложносочиненных предложениях этого типа значение одного предложения исключает значение другого или же указывает на чередование событий, на то, что возможным является лишь одно. Наиболее употребительные союзы: nebo, anebo, či, čili, buď…(a)nebo, buď … buď, ať … nebo. Примеры:
buď…nebo: Buď nejsou doma, nebo už spí. — Или их нет дома, или они уже спят.
anebo: Uvidíme se na fakultě, anebo zajdu k tobě domů. — Мы увидимся на факультете, или я зайду к тебе домой.
ať … nebo: Ať přijdeš večer ke mně, nebo přijdu za tebou. — Либо ты придешь вечером ко мне, либо я приду к тебе.

Примечание. Перед союзом nebo, anebo ставится запятая только при наличии разделительной связи. При наличии соединительной связи запятая не ставится.
či: Je to tvoje přesvědčení, či není? — Это твое убеждение или не твое?

Примечание. Союз či (čili) употребляется в вопросительных предложениях с разделительной связью.

Усилительно-соединительная связь (Souvětí stupnovací)

Усилительно-соединительная связь бывает в таком сложносочиненном предложении, в котором второе предложение выражает более важную мысль, усиливает значение первого предложения.
Nedali mu zaměstnání, ba smáli se mu do očí. — Ему не только не дали работы, но даже смеялись в глаза.

Наиболее употребительные союзы: nejen…ale, nejen…nýbrž, nýbrž i и союзные слова: ba, dokonce, ba i, ani i.

Примечание. Указанные значения могут иметь также союзы a, i, ani. Об употреблении союза nejen … ale см. урок 11.

Примеры:
nýbrž i: Usilujeme nejen o vyšší produktivitu práce, nýbrž i o socialistický vztah k práci. — Мы стремимся не только к более высокой производительности труда, но также  и к социалистическому отношению к труду.
i: V lese bylo ticho, i vlastní dech bylo slyšet. — В лесу было так тихо, что было слышно собственное дыхание.
dokonce: Za špatnou pracovní morálku dostal důtku, dokonce mu hrozilo propuštění. — За плохую трудовую дисциплину он получил выговор, ему даже грозило увольнение.

Соединительная связь, выражающая следствие (Souvětí dusledkové)

Этот тип соединительной связи представляет собой сочетание двух предложении, из которых второе предложение является как бы следствием первого. Союзы и союзные слова в сложносочиненном предложении со значением следствия: proto, pročež, tedy, tudíž, takže, a tak, a tedy. Часто союзы отсутствуют вообще.
Cesta byla špatná, muselo se jet krokem. — Дорога была плохая, нужно было ехать шагом.
Onemocněl, přednáška se tedy nekonala. — Он заболел, лекция, следовательно, не состоялась.
Má rád moře, a proto tam každý rok jezdí. — Он любит море и поэтому ездит туда каждый год.

Пояснительная связь (Souvětí důvodové)

Пояснительная связь представлена в таком типе сложносочиненного предложения, в котором второе предложение поясняет, обосновывает то, что произошло в первом предложении.

Наиболее употребительные союзы и союзные слова: totiž, vždyť, neboť, neb. Часто предложения объединяются без союзов.

Muselo se jet krokem, cesta byla špatná. — Нужно было ехать шагом, дорога была плохая.
Nepřišel na přednášku, neboť onemocněl. — Он не пришел на лекцию, так как заболел.
Museli vyjet brzy ráno, vžtyt’ je to daleko. — Они должны были выехать рано утром, ведь это далеко.
Museli ještě večer odcestovat, dostali totiž telegram. — Они еще вечером должны были отправиться в путь, ведь они получили телеграмму.

Примечание. Totiž находится в предложении на втором месте.

Cvičení

 1. Ze sloves v závorce vyberte vhodnější:
  Zítra je neděle, takže (nemáme, nemusíme) vstávat tak brzo. — Jaroslav nevypadá dobře (měl by, musel by) si trochu odpočinout. — Teď už je mi jasné, že jsem to (musel, měl) udělat jinak. — Bohužel jsem tam (musel, měl) jít, i když se mi nechtělo. — Volal Zdeněk a říkal, že na něho (musíš, máš) počkat tady. — Vlasta by (neměla, nesměla) tolik kouřit, škodí jí to. — (Musím, mám) ti nalít ještě trochu čaje? — Občané (nemohou, nesmějí) chodit na červenou přes ulici. — Podle jízdního řádu (měl, musel) vlak přijet už před pěti minutami, ale ještě tu není. — O tom (si máme, bychom si měli) ještě spolu promluvit. — Bohužel, (budeme muset, budeme mít) několikrát přestupovat. To už je zařízeno, o to se už (nesmíme, nemusíme) starat.
 2. Sami doplňujte vhodná modální slovesa (af už kladná či záporná, v indikativu či kondicionálu):
  Proč jsi to neudělal, když jsi to … udělat už dávno? — Promiň, že jsem zde nebyl, … jsem nutně na chvíli odejít. — Chceš-li něčeho dosáhnout, … být tak pohodlný. Zdena teď nevypadá dobře, … se tak namáhat. — … vás na chvilku vyrušit? — Když to … splnit, … jsi nám to slibovat. — V posluchárnách se … kouřit. — Ještě mi to není jasné, … se o tom ještě znovu poradit se soudruhem profesorem. — Myslím, že takhle se to dělat …, … se na to jít úplně jinak. — Myslíš, že mu to … říct?
 3. Vysvětlete (rusky), jaký je rozdíl mezi těmito větami:
  Musím tě o tom informovat. Mám tě o tom informovat. — Musím tam zajít. Měl bych tam zajít. — Musel jsem ho varovat. Měl jsem ho varovat. — Musel bych to udělat sám. Měl bych to udělat sám. — Děti se nemohly koupat. Děti se nesměly koupat. — Nesmíš o tom mluvit. Neměl bys o tom mluvit. —
  Nemuseli bychom tam jezdit. Neměli bychom tam jezdit. — Nemáš ho dráždit. Nesmíš ho dráždit.
 4. Souvětí měňte na věty s modálními slovesy a infinitivem.
  Vzor: Je nutné, abys tam šel. — Musíš tam jít.
  Bylo by vhodné, abys tam šel. — Měl bys tam jít.
  Není nutné, aby se o tom mluvilo. — O tom se nemusí mluvit.
  Je nutné, abychom to udělali. — Není nutné, abys mi pomáhal. — Bylo by vhodné, abyste mu to řekl. — Nebylo by vhodné, aby tam Petr chodil. — Je možné, abychom toho dosáhli. — Je nutné, aby se začalo pracovat. — Nebylo by vhodné, aby se na to zapomnělo. — Není nutné, aby se o tom diskutovalo. — Bylo by vhodné, abyste ho na to upozornil. — Není přípustné, aby se ve městě jezdilo rychleji než 50 km za hodinu.
 5. Doplňujte podle smyslu vhodné souřadné spojky (a eventuálně také čárku):
  Helenka ho poslouchala mlčky … slůvko ze sebe nevydala. — Z papírového ubrousku svinul Toník růži … daroval ji žertem sestře. — Nejdřív dělal u montáže vozů … dokonce byl nucen dělat tužku. — Tento příběh přišel do rodinných bájí … paní Gamzová jej ráda vypravovala. … tu práci udělal sám
  … mu pomohli přátelé. — Přišel, nebyl si … jist, že z jeho návštěvy bude mít někdo radost.
 6. V souřadných souvětích kladný imperativ nahraďte slovesem „musit“, záporný slovesem „nesmet“.
  Vzor: Nespěchej tolik, rozmysli si všechno! — Nesmíš tolik spěchat, musíš si všechno rozmyslet.
  Nevěř všemu, zkontroluj si to důkladně! — Nekritizuj pořád jenom, pomoz nám! — Nechoď pořád jenom do kina, uč se také trochu! Nedívej se pořád jenom na televizi, pracuj také někdy! — Nenamáhej se tolik, odpočiň si trochu! — Nezapomeň na to, zapiš si to! — Nejez pořád jen zmrzlinu, sněz něco pořádného! — Nespěchej tolik, rozmysli si všechno důkladně!
 7. Věty z cvičení 6. obměňujte podle vzoru:
  Nespěcheš tolik, rozmysli si všechno! — Neměl bys tolik spěchat, měl by sis všechno rozmyslet.
 8. Určete jaké souvětí spojuje:
  a) a, i, ani
  Helenka se smála a slíbila, že s ním pojede. — Probudil se, pohlédl na hodinky a rychle vyskočil z postele. — Neviděl jsem ho, ani jsem s ním nemluvil. — Neřekl ani slovo, ani se neusmál, ani nedal nijak najevo svou nelibost. — Už se stmívalo, а k tomu začalo sněžit. — Ani lísteček se nepohnul, ani hlásek se neozval. — Chval cizinu, a zůstávej doma. — Všichni v sále tančili, i staří družstevníci byli v kole. — Oči jí zářily, usmívala se štěstím i zároveň plakala.
  b) nebo, nýbrž, nejen … nýbrž, buď … nebo
  Družstevníci nejen že splnili plán v dodávkách obilí, nýbrž ho i vysoce překročili. — V neděli navštívím rodiče nebo zajedu ke své sestře. — Buď s námi budete jednat čestně, nebo s vámi přerušíme veškerá jednání. — Nejsou doma, nebo už spí. — Ať chtěla, nebo se tomu bránila, stále na něj myslela. — Představoval jste si to takto, nebo jinak? — Nenavštívila mě, nýbrž jen vzkázala pozdrav.
 9. Doplňte vhodné spojky:
  Líbí se ti ten obraz, … se ti nelíbí? — Dnes tady ještě zůstanu, … zítra již pojedu domů. — Moc jsem ho přesvědčoval, … nepřesvědčil. — Půjdeš tam ty, … tam mám zaběhnout já? — Přes dva měsíce ležela v nemocnici, bylo to s ní velmi zlé, … dostala se z toho. — Rád bych ten obraz koupil, … nemám s sebou dost peněz. — Děti mluvily na babičku česky, … ona jim odpovídala rusky. — Přišel jsem … pozdě … to na programu vůbec nebylo. — Nejen je nikdy nenavštívil, … jim za celá dlouhá léta nenapsal … řádek. — Řekni mi, co čteš, … já ti povím, jaký jsi. — Večer obyčejně čtu … se dívám na televizi. — … bylo téma diskuse nezajímavé, … se diskutující špatně připravili. — Možné to je, … není to jisté. — On to ještě vědět nemusí, ty bys to … měl vědět. — Stále mu domlouvali, to … na něj neplatilo.
 10. Doplňte spojky a spojovací výrazy „nebot’“, „vždyt’“, „totiž“, „proto“, „tudíž“, „tedy“:
  Nestačili jsme všechno nakoupit, … tu zůstaneme ještě do zítřka. — Měl sis to zařídit, … jsme tě na to upozorňovali. — Tam jsou nižší mzdy, … i nižší životní úroveň. — Venku bylo zima, … jsme šli místo procházky raději do kina. — Já něco vydržím, … jsem na práci zvyklý. — Ten nic nevydrží, není … na těžkou práci zvyklý. — To nemůžeme připustit, … by to bylo ke škodě všech nás. — Musíte mu pomáhat, je… velmi nesamostatný.
 11. Souvětí důsledkové změňte na souvětí důvodové a vysvětlovači a naopak. (Pozor na slovosled):
  Příliš dlouho četl, proto ho bolí oči. — Protože příliš dlouho četl, bolí ho oči.
  Příliš dlouho jsem četl, a proto mě dnes bolí oči. — První pokus se nezdařil, tedy je nutno jej opakovat. — Nechtěl jsem k nim jít, proto jsem se vymluvil na nemoc. — Nestihl jsem ji doma, proto jsem jí nechal lístek v pokladně. — Nemohla jsem tam přijít, vždyť mi nebylo celý den dobře. — Musíme mu poslat telegram, vždyť o tom ještě ani neví. — Nebudu mu to ani říkat, nechtěl o tom totiž nikdy ani slyšet. — Kniha ještě nemůže vyjít, neboť neprošla recenzním řízením. — Televizory budeme prodávat až zítra, neboť dnes ještě nevíme přesnou cenu.
 12. Souvětí dúsledkové a důvodové změňte v souvětí podřadné podle vzoru. (Pozor na slovosled):
  Nešli jsme na procházku, neboť pršelo. — Poněvadž pršelo, nešli jsme na procházku.
  Léto bylo pěkné a teplé, proto jsme se celou dovolenou koupali. — Nechtěl ji zarmoutit, proto raději o tom mlčel. — Nemohli jsme jí tu zprávu říci, neboť by se zhroutila. — Silnice jsou velmi úzké, a proto jízda autem je pomalá a nebezpečná. — Dopravní ruch je ve městech velmi živý, proto dodržujte dopravní předpisy! — Vědecká expedice načerpala hodně poznatků, neboť byla pečlivě připravena. — Knížka se dětem velmi líbila, byly tam totiž poutavé obrázky a pěkné říkanky. — Auta musela mít řetězy, na silnici byla vysoká vrstva sněhu. — Cesta byla špatná, muselo se jet velmi pomalu. — Letos je vlhký a teplý rok, bude pěkná úroda. — „Tužka“ neměl v nemocnici nic na práci, proto stále něco opravoval, vyřezával a kreslil. — Teď to bude mít Toník dobré, neboť si podal žádost jako specialista do Sovětského svazu. — Nazítří odešla Helenka praktikovat do porodnice, proto ani nevěděla, co se s „Tužkou“ stalo.
 13. Přeložte do ruštiny s použitím slovníku:
  Helenka dodělávala praktikum na ortopedii. — Studenti stavební fakulty odjeli na prázdninovou praxi. — To je velmi praktický dárek. — To jsou mi divné praktiky. — Dnes máme praktická cvičení (praktika) z češtiny. — Naše rodinné album bylo ozdobeno lidovými ornamenty. — Tam byla velká legrace. — To je legrační scénka. — Je samá legrace. — Do Krkonoš jsme jeli autokarem. — Rádi chodíme do biografu na historické filmy.
 14. Vyberte z textu všechna slova cizího původu a najděte k nim ruské ekvivalenty. Uveďte k těmto slovům (podle výkladového slovníku) některá etymologicky a významově příbuzná slova, např. „ortopedie — ortoped — ortopedický“.
 15. Jmenujte slovesa, která jsou příbuzná s těmito podstatnými jmény (pracujte se slovníkem) a vypište sufixy, kterými jsou tvořena:
  režisér, instrukce, dedukce, investor, konkurent, kritika, perzekuce, karikatura, manévr, polemika, sympatie, imunita, opozice, emigrant
 16. Najdete podle výkladového slovníku česká synonyma k těmto slovům cizího původu:
  fraktura, klima, subjektivní názor, objektivní příčiny, prvomájová manifestace, jemný parfém, předběžná kalkulace, manuální práce, fyzická práce, inteligentní člověk, veselá anekdota, mezinárodní kongres, prokázaný falsifikát, podezřelé individuum
 17. Vyprávějte:
  Jak se Toník seznámil s Helenkou.
  Který příběh vyprávěla ráda paní Gamzová.
 18. Napište charakteristiku Toníka.
 19. Přeložte do češtiny;
  а) Как только ему станет легче, он сможет выйти из дому. — Вы не должны просить об этом. — Значительная часть работы была уже написана. — Он все время орудовал каким-то предметом. — Тоник очень боялся, что надоест ей своими вопросами. — Так что будем вечером делать? — Ходить в таком костюме не очень-то удобно. — Дело в том, что я пришел к вам, чтобы… — Мать и дочь очень похожи друг на друга. — Они поженились несколько лет тому назад. — В этом вопросе он мог довериться только своей жене. — Почему ты хромаешь? Вчера я растянулся на улице во весь рост и ушиб себе ногу.
  б) Нужно ему сказать об этом или нет? — Это нельзя рассказать, это нужно видеть. — Ты можешь прийти, когда тебе будет удобно. — Нужно его обязательно навестить. — Здесь нельзя громко разговаривать. — Нужно ей об этом написать. — Ты не должен был с ним встречаться. — Вы не должны забывать об этом. — Геленка должна была проходить практику в родильном доме. — Сначала думали, что ему нужно будет делать операцию. — Это должен быть интересный случай. — Вам нужно было несколько дней полежать в постели. — Скажите, пожалуйста, могу ли я здесь сесть? — Вам придется меня немного подождать. — Ему нужно было вернуться к восьми часам, чтобы успеть на поезд. — Я не знаю, нужно ли мне ей помочь? — Спроси у мамы, могу ли я идти гулять? — Ему не следует много холить, ведь у него была сломана бедренная кость. — Тебе нужно сосредоточиться, и тогда ты решишь эту задачу. — Мне кажется, что эта лекция должна быть интересной. — Ты должен научиться хорошо говорить по-чешски. — Он должен был быть человеком-рекламой. — Ты не смеешь никому выдавать нашу тайну. — Прежде всего он должен понять всю серьезность положения.

Poslechové cvičení

MUZ A JEHO DVĚ ŽENY

(Podle Ezopa)

V dobách, kdy mužové směli mít více žen než jenom jednu, žil v Athénách člověk ve středních letech, ani mladý ani starý. Vlasy mu právě začínaly šedivět, ale on se zamiloval do dvou žen zároveň a vzal si je obě za manželky.
První z nich byla mladá a hezká. Řekla si: „Můj manžel musí vypadat tak mlád jako já.“ Druhá manželka byla už starší žena. Žila v obavách a pochybnostech o lásce svého muže. Říkala si: „Můj manžel vypadá příliš mladě. Vedle něho jsem stará. To nemohu dovolit.“
A tak mladá žena horlivě vytrhávala svému muži šedivé vlasy, kdež to ta starší mu stejně pečlivě vytrhávala každý černý vlas, který našla.
Po nějakou dobu byl manžel rád, že se obě ženy tak pečlivě starají o jeho zevnějšek. Když se však jednoho dne podíval do zrcadla, viděl, že mu na hlavě nezůstal ani vlásek a že je úplně holohlavý…
Kdo dovolí svým myšlenkám chodit po dvou protichůdných cestách, nakonec shledá, že mu všechny myšlenky utekly, že je na těchto cestách ztratil a že jeho hlava je prázdná.

Slovníček

žit v obavách a pochybnostech жить в беспокойстве и сомнениях
starat se o jeho zevnějšek заботиться о его наружности
je úplně holohlavý он совершенно лысый

Zapamatujte si:
MALOMYSLNOST, BEZNADĚJE
klesat na duchu (= malomyslnět) — dělat nad někým amen (= přestat v někoho, v něco věřit)
věšet hlavu — dělat nad něčím kříž (= přestat v někoho, v něco věřit)
lámat nad někým hůl (= přestat zahazovat flintu (= pušku) do
věřit v někoho) žita (= lehce se vzdávat čeho)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: