Browse By

Урок 27

Возвратные глаголы с компонентом si. Существительные, не имеющие форм множественного числа. Предлоги nad, pod.

STOJKA
Část I.

Božena Lukášova

Ještě bylo jitřní šero, když Navrátilová vstávala. Rychle se oblékla; už si i šátek uvázala a ve spěchu navlékla krátký kabát. Vtom se na posteli pohnul Navrátil; trochu nadzvedl černou vlasatou hlavu a zase jí položil. Žena se ohlédla. Za pět minut půl páté.
„Už musím jít,“ obrátila se k mužovi. „Nezapomeň Toničku převinovat a včas nakrmit. A dej koze — “ Mluvila přidušeným hlasem, aby neprobudila dítě, spící v kočárku. Když se pootočila ke dveřím a vzala za kliku, padlo ranní světlo na její pěknou protáhlou tvář.
Z postele se ozval mužův bezbarvý hlas: „Neměj strach, všechno udělám -“
„Sbohem,“ řekla ve dveřích. „Nezamykám, když už jsi vzhůru -“1
„Kdy přijdeš?“ zeptal se jí.
„Pozdě, u Komárků je vždycky moc prádla…“
Teď živí rodinu ona. Třikrát i čtyřikrát týdně chodí do Blanska prát, celé dny stává u necek a pere a pere. Mohou snad vystačit s dvacetikorunou a poukázkou na potraviny2, kterou týdně Navrátil dostává? Vždyť je jich pět, oni dva a tři děti, a všem se chce jíst, a jak.
Když Navrátil dostal v Blansku výpověď, nemohl pochopit, že by opravdu práci nedostal. Vypravil se do Brna, prochodil celé město, a vracel se nemluvný a podrážděný. Bez práce. Dvakrát do roka3 mu dala obec vydělat. A občas, v zimě, když napadlo mnoho sněhu, zavolali ho na prohazování silnice. Udřený a promrzlý přicházel do obecní kanceláře pro výplatu. Starosta si dával na čas, než4 vysázel na stůl pár korun; měřil si Navrátila slídivýma očima a nikdy ho neopomenul počastovat: „Tak vidíš, ty komunisto, teď je ti krejcar z obecní kasy dobrý“5. Musil stisknout zuby, aby se ovládl a nehodil mu těch pár korun pod nohy.
Od soustruhu k lopatě. A od lopaty k hadru, koši na trávu а к nádobí. Nestydí se, ale touží po návratu, po vůni železa, po pachu oleje, po celém tom chlapském prostředí továrny. Takový je dnes i včera Navrátilův sen…
Vstal, podojil kozu, zatopil a vařil dětem snídani.
Malá Tonička se probudila a křičela; hlásila se o své6. Budil školáky. Pepíka a Jarka. Vypravil je do školy, ustlal lůžka a loupal brambory na polední polévku. Dělal všechno; ne neobratně, přece však jako by se stále divil: jakou to práci mají mohutné ruce…
Jarní slunce putovalo po obloze. Uvařil oběd, uklidil, postaral se o děti. Odpoledne řezal na dvorku dříví. A pak už jen stmívání. Zas končí jeden trpký den. Kolik jich ještě bude?
Děti ještě křičí v uličce; chlapci sedí za stolem, menší Jarek svírá v prstech kamínek a s námahou maluje na tabulku7 kymácivá písmenka; starší Pepík si ukazuje v čítance8 a nahlas čte. Navrátil, na jedné ruce nemluvně, stojí u sporáku a druhou míchá kaši. Poslouchá Pepíka: Pověst o Macoše. „A od té doby se ta propast zove Macocha,“ končí Pepík.
Jarek si vzpomněl: „Tatínku, tys mně slíbil, že tam pojedu s tebou na kole. Pepík už tam byl… Tati -“
„Pojedeme,“ slíbil otec. „Ani dětem nedovedu udělat radost,“ vyčítal si.
„My tam půjdeme letos na výlet, celá třída,“ chlubil se Pepík. „To uvidíš, Jarku, jaká je
Macocha veliká a hluboká,“ budil bratrovu zvědavost.
„Jako studna?“
„Kdepak studna! Macocha je velká — jako celá náves a hluboká — táti, že je Macocha hlubší než studna?“9
„Je, aspoň desetkrát,“ přisvědčil otec; kaši vylil na talíř a sedl ke stolu s děckem na klíně. Jarkovi se údivem rozšířily oči.
„A nespadnu tam?“ strachoval se.
„Nespadneš. Na můstku je zábradlí.“
„Na jakém můstku, Pepíku?“
„Co se z něho dívají lidé na jezírko -“
„Jezírko,“ opakoval Jarek. „Ten Jeník mohl do něho spadnout, když ho macecha strčila,“ vzpomněl si na pověst. ,,Utopil by se, tatínku?“
„Utopil, jezírko je hluboké. Ale teď si skliďte věci, budeme jíst.“
Navrátil ukrojil chlapcům k polévce po krajíčku chleba. Div se nepohádali10, kdo dnes vylíže kastrůlek od Toniččiny kaše.
Potom přišla matka. Sklesla únavou na lavicí u kamen, tak jak byla, v kabátku i se šátkem na hlavě.
„Maminko,“ přistoupili k ní chlapci a nahlíželi do kabely, kterou položila vedle sebe. Prsty do bělá vypranými11 vyňala z ní kastrůlek se zbytky od oběda.
„Rozdělte si to,“ řekla unaveně.
Chlapci se na jídlo jen vrhli12. To bylo něco jiného než jejich věčná bramboračka. Muž se na ni vyčítavě podíval:
„Proč se aspoň nenajíš?“ Ukázala mlčky, jen očima, na hochy, hladově sbírající poslední zrnka rýže.
Když ráno otec budil chlapce, matka už zase ve městě prala…
Večer seděl Pepík u stolu zase s čítankou. Držel v ruce tužku a něco zatrhával. Po chvíli se zeptal:
„Tatínku, do propasti je podstatné jméno?“
Ruka nad sporákem ustala v míchání13. „Do propasti…“ Najednou měl před očima tu známou propast; jako chlapec se tam něco najezdil. Srázná skála, dolní můstek a…
Tak tak že rozuměl14, nač se chlapec ptá. Kolik je to let od spartakiády? Cvičíval ještě i potom, to je pravda. Třebas by ještě všelicos dokázal…
Žena zůstala ve čtvrtek doma. Navrátil odešel do lesa a chlapci, kteří měli volno, motali se kolem matky.
„Podívej se, maminko, jen se podívej!“ stavěli se matce před očima na hlavu. Když vyšla na dvorek, lezli po dřevěné hrazdě, kterou si Navrátil v prvním roce manželství na dvorku postavil. Všimla si: je nově podepřená, vyspravená.
„Ale jako tatínek to neumíš,“ říkal malý staršímu s obdivem a závistí.
„Tatínek?“ zeptala se matka podezíravě.
„Tatínek se postaví a stojí nebo přejde po hrazdě, po celé,“ vykládali chlapci nadšeně.
Jen se zamračila. Ona pere, únavou sotva domů dojde, a on bude dělat doma klukům komedii. Cvičit, aby byl pružný, mladý či co? A proč? Hněvala se. Zapomněla, že muž všechnu práci doma trpělivě udělá, zapomněla na chvíle, kdy se divá na její ruce, rozeprané a opuchlé, a své svírá v pěsti, až mu klouby běleji —
Když se vrátil s trakařem vysoko naloženým dřívím, ani na něho nepromluvila, nepochválila, nepovzbudila ho jako jindy. Nemohla v sobě přemoci lítost, že on si cvičí a hraje, zatím co ona —
U Navrátilů nastaly chmurné dny. Navrátil byl už dávno nemluvný. Тоnka už toho má taky dost15, myslil si o ženě. Ta však polykala zlobu s lítostí.

Slovníček

bezbarvý бесцветный; b. hlas вялый голос
bramboračka, -у f картофельный суп
cvičívat тренироваться
hněvat se сердиться, злиться
hodit бросить
hrazda, -у f турник, перекладина
chlubit se хвастаться
jitřní šero, -а n утренний туман
kabela, -у f сумка
kamínek, -u m грифель
kastrůlek, -u m кастрюлька
klika, -у f дверная ручка
kloub, -u m сустав
kočárek, -u m коляска
kolo, -а n велосипед
kymácivý качающийся, шаткий
lítost, -i f огорчение, сожаление
loupat brambory чистить картошку
lůžko, -a n кровать
macecha, -у f мачеха
motat se путаться под ногами, мешаться
nadšeně с восторгом
nadzvednout hlavu поднять голову
nahlížet заглядывать
námaha, -у f напряжение
navléci натянуть на себя
návrat, -u m возвращение
necky pl корыто
nemluvně, -ěte n грудной ребенок, младенец
nemluvný молчаливый
neobratně неловко
neopomenout не забыть
občas порой, временами
obdiv, -u m восхищение, восторг
obloha, -у f небосвод, небо
ovládnout se овладеть собой
ozvat se отозваться, откликнуться
pach, -u m запах
písmenko, -a m буква
počastovat угостить; зд. попрекнуть
podepřený подпертый
podezíravě подозрительно, с подозрением
podrážděný раздраженный
pohádat se поссориться, поругаться
pohnout se зашевелиться; р. rty шевельнуть губами
polykat zlobu подавлять злость, злобу
pootočit se повернуться (немного)
postarat se (o někoho, o něco) позаботиться (о ком-л., чем-л.)
povzbudit подбодрить
prohazování silnic расчистка дорог
pružný гибкий
převinovat перепеленать
přidušený hlas приглушенный голос
přisvědčit подтвердить
putovat путешествовать
řezat dříví пилить дрова
sklesnout únavou na lavici опуститься на скамейку от усталости
sklidit убрать
slídivý испытующий, пытливый; s. očima зд. подозрительным взглядом
soustruh, -u m токарный станок
spěch: ve spěchu второпях, наспех
srázný крутой, обрывистый
stmívání, -í n сумерки
stojka, -у f (спорт.) стойка
strachovat se бояться, опасаться
strčit толкнуть
studna, -у f колодец
stydět se стыдиться, стесняться
svírat ruce v pěsti сжимать руки в кулак
šátek, -u m платок
trakař, -e m тачка
trpký горький (о жизни), мучительный
údiv, -u m удивление
udřený утомленный, изнуренный
ukrojit отрезать
uvázat завязать, повязать
vrhnout se броситься, ринуться
vůně, -ě f запах (приятный)
vyčítat (někomu něco) упрекать (кого-л. в чем-л.)
vykládat объяснять, излагать
výpověď, -i f увольнение; dostat v. быть уволенным
vysázet na stůl pár korun выложить на стол пару крон
vyspravený отремонтированный
vystačit быть достаточным, хватать
zábradlí, -í n перила, барьер
zamračit se помрачнеть, нахмуриться
zatrhávat подчеркивать
zvědavost, -i f любопытство

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. Když už jsi vzhůru. — Раз ты уже встал / раз уж ты не спишь.
  být vzhůru — а) встать с постели, быть на ногах, б) не спать, бодрствовать
 2. Mohou snad vystačit s poukázkou na potraviny? — Разве достаточно им талонов на продукты?
  Ср. также:
  Nevystačil se svými znalostmi. — Его знания были недостаточны.
 3. dvakrát do roka / za rok — два раза в год
  Ср. также:
  třikrát do měsíce / třikrát za měsíc — три раза в месяц
  dvakrát do týdne / dvakrát za týden — два раза в неделю
 4. Starosta si dával na čas, než… — Староста медлил, прежде чем…
 5. Teď je ti krejcar z obecní kasy dobrý. — Теперь для тебя и гроши из нашей кассы хороши.
 6. Hlásila se o své. — Требовала свое.
  hlásit se (o něco) — требовать (чего-л.)
  Hlásil se o svá práva. — Он заявлял о своих правах.
 7. Maluje na tabulku. — Он рисует на грифельной доске.
  malovat (na něco) (A.) — рисовать (на чем-л.)
  Ср. также:
  psát na papír — писать на бумаге
  kreslit na okno — рисовать на окне
 8. ukazovat si v čítance — водить пальцем по хрестоматии
 9. Táti, že je Macocha hlubší než studna? — А правда, папа, что Мацоха глубже колодца?
  Ср. также следующие значения že:
  Že to neuhodneš! — Ручаюсь, что ты не угадаешь!
  Že on už zas hraje fotbal, místo aby se učil. — Он наверняка опять играет в футбол вместо того, чтобы заниматься.
  Je to tak, že? — Это так, не правда ли?
 10. Div se nepohádali. — Они чуть не поссорились.
  Ср.: Div jsem se nezabil. — Я чуть было не разбился.
 11. prsty do bělá vypranými — пальцами, белыми от стирки
  Ср.:
  Je opálený do hněda. — Он коричневый от загара.
  Sporák se rozžhavil do čeřvéna. — Плита раскалилась докрасна.
 12. Chlapci se na jídlo jen vrhli. — Ребята так и набросились на еду.
  Ср.:
  Všichni se jen olizovali. — Все прямо-таки облизывались.
  Auto jen frčelo. — Машина прямо-таки / просто мчалась.
 13. Ruka ustala v míchání. — Рука перестала мешать.
 14. Tak tak že rozuměl. — Он с трудом понимал, в чем дело.
  Tak tak jsme to stihli. — Мы еле-еле успели.
 15. Už toho má taky dost. — С нее уже хватит.
  Už toho mám dost. — а) С меня хватит (я устал). б) Мне это уже надоело.

Gramatické výklady

Возвратные глаголы с компонентом si (Zvratná slovesa s si)

Возвратные глаголы с компонентом si по значению и употреблению можно условно разделить на четыре группы:

1. Постоянно-возвратные глаголы с si (reflexiva tantum), которые без si не употребляются. Компонент si при этом не выражает никаких особых специфических значений. Si сливается с лексическим значением глагола. На русский язык подобные глаголы переводятся, как правило, невозвратными глаголами.

Ср. наиболее употребительные глаголы с si (reflexíva tantum):

odpočinout si отдохнуть  Jsi unaven, jdi si odpočinout.
splést si спутать, напутать  Spletl si ho s někým jiným.
počít si / počít поступить  Co si počneme? Co počít?
počínat si поступать  Počínal si pošetile.
pohrávat si играть  Nepohrávej si s ohněm.
pomyslit (si) подумать  Pomyslil si to, ale neřekl to.
poslechnout (si) послушать  Poslechněte si tu píseň.
potrpět si любить, питать, склонность Na tučná jídla si nepotrpím.
povšimnout si обратить внимание Povšimli jste si toho rozdílu?
prohlédnout (si) осмотреть Prohlédla si obrázky v knize.
představit si представить Představte si širokou řeku.
představovat si представлять Představoval jsem si to jinak.
rozmyslit si продумать Rozmysli si, jak nejlépe věc vyřídit.
sednout si сесть Sedněte si ke stolu.
stěžovat si жаловаться Stěžoval si lékaři, že neslyší. Stěžoval si na bolesti v hlavě.
stýskat si жаловаться Stýská si na špatné počasí.
troufat si осмеливаться Troufá si tvrdit, že to není tak.
umínit si надумать, задумать, решиться на что-либо Umínila si, že jim poví všechno.
uvědomit si осознать Uvědomil si plně svou odpovědnost.
vážit si уважать Všichni si ho velice vážili.
vést (si) вести себя Vedl si odvážně.
všímat si обращать внимание Nevšímej si toho.
všimnout si обратить внимание Všiml si, že věci nejsou v pořádku.
zamilovat si полюбить Zamiloval si ji pro její upřímnost.
zvyknout si (na+A.) привыкнуть Zvykl si na včasné vstávání.
zvykat si (na+A.) привыкать

У ряда глаголов возвратный компонент si может употребляться факультативно. Ср.:

lehnout (si) лечь Lehl si na gauč. Jdu si lehnout. Lehl si s chřipkou (angínou).
myslit (si) думать, полагать Nemysli si o něm nic zlého.
naříkat (si) (na+A.) жаловаться Matka si naříkala na svého syna.
odbýt (si) отделаться, избавиться Odbyl si nepříjemné setkání.
oddechnout (si) вздохнуть, отдохнуть Hlasitě si oddechl. Ustal v práci, aby si oddechl.
vymyslit (si) выдумать, придумать То jste si vymyslel.
vymyslet (si)
vymýšlet (si) выдумывать Dítě si stále vymýšlí.
vzpomenout (si) вспомнить Vzpomněl si na svá studentská léta.
vzpomínat (si) вспоминать Často si vzpomíná na svého učitele.

При факультативном употреблении возвратного компонента si нередко развивается значение «сделать что-либо для себя, в своих интересах», которое приведенные выше и подобные глаголы позволяет отнести к переходным случаям между первой и второй группой (см. п. 2).

Глаголы с возвратным компонентом si включаются в определенные семантические разряды:

а) Это прежде всего глаголы, выражающие отношение к чему-либо и к кому-либо — уважение, любовь, заботу, намерение: považovat si, potrpět si (na někoho, na něco); zamilovat si (někoho, něco); splést si, umínit si и др.

б) Глаголы «речи», «мысли», «волеизъявления» и «восприятия»: myslit si, všimnout si, všímat si, poslechnout si, vzpomenout si, uvědomit si, uvědomovat si, pamatovat si.

в) Глаголы, выражающие физическое и душевное состояние человека: naříkat si, oddechnout si, odpočinout si, stýskat si, stěžovat si, zoufat si, zvyknout si, zvykat si.

г) Некоторые другие глаголы (перемены состояния и др.): lehnout (si), lehat (si), sednout (si), sedat (si), odbýt si, odbývat si.

Употребление возвратного компонента si является обязательным при присоединении приставки za-. В этом случае иногда появляется значение ограничения степени и интенсивности проявления действия. Ср.: hrát — zahrát si, křičet — zakřičet si, kouřit — zakouřit si, řečnit — zařečnit si, tancovat — zatancovat si, lyžovat — zalyžovat si, zpívat — zazpívat si.

Нередко также возвратный компонент si появляется при присоединении приставки na- (со значением большой меры), например: vymýšlet — navymýšlet si, nahrát si, našetřit si и др.

2. Большое количество глаголов с si имеет значение действия, производимого для себя, в своих интересах (zájmová slovesa). В этих случаях si на русский язык либо совсем не переводится, либо переводится местоимением себе, для себя, иногда — свой, своя, свои и др.:

dát si заказать себе (что-л.) Dám si zmrzlinu.
dovolit si позволить себе Nemohu si to dovolit udělat.
dovolovat si позволять себе Со si to dovolujete?
koupit si (něco) купить себе (что-л.) Koupil jsem si nový klobouk.
mnout si тереть, потирать Radostně si mnul ruce.
(na)malovat si красить, покрасить себе (что-л.) Ona si rty nemaluje.
nasadit si надеть (что-л.) Nasadil si brýle a dal se do práce.
obarvit si красить, покрасить себе (что-л.) Obarvila si vlasy.
objednat si (něco) заказать себе (что-л.) Objednali jsme si lístky do divadla.
otřít si вытереть Otři si pěkně boty!
podlomit si подорвать Podlomil si zdraví.
prorazit si проложить Prorazili si cestu houštím.
proklestit si проложить Proklestili si cestu houštím.
podvrtnout si подвернуть (что-л.) Podvrtnul jsem si nohu.
přát si желать Přeji si k svátku kolo.
předplatit si подписаться Už jste si předplatil noviny?
připomenout si вспомнить Připomněl si básně o lásce.
půjčit si одолжить Půjčila si peníze.
rozbít si разбить Rozbil jsem si brýle.
schovat si спрятать Schovala si obrázek na památku.
unavit si устать, утомить Unavil jsem si oči čtením.
uvázat si повязать Uvázala si šátek na hlavu.
vybírat si выбирать Ženy si vybíraly pěkné látky.
vybrat si выбрать Vybral si nejlepší kousek.
vybojovat si завоевать, добиться Vybojoval si nezávislost.
zachovat si сохранить Zachoval jsem si na ni milou vzpomínku.
zapsat si (něco) записать себе (что-л.) Zapiš si to do notesu.
získat si (něco) приобрести себе (что-л.) Dobrou prací si získal autoritu.
zkazit si (něco) испортить себе (что-л.) Zkazila jsem si náladu.
zkrátit si сократить Půjdeš-li tímto směrem, zkrátíš si cestu.
zlomit si сломать себе Chlapec si zlomil nohu.
zvolit si выбрать себе Zvolil si své povolání dobře.

Приведенные и подобные глаголы являются собственно-возвратными, поскольку здесь может идти речь о логическом тождестве субъекта и объекта. Однако, в отличие от собственно-возвратных глаголов с se (umývat se, holit se), у глаголов с si действие большей частью переходит на субъект только частично (на части человеческого тела, на лицо, платье, наружность и т. д.), хотя возможно выполнение действия и для субъекта в целом: koupit si, vzít si, proklestit si.

Отличительной особенностью возвратных глаголов этой группы является то, что они, как правило, соотносительны с соответствующими невозвратными глаголами vyčistit, zlomit, koupit, namalovat. Возвратный компонент si присоединяется тогда, когда в предложении возникает значение себе, для себя.

3. Большая группа глаголов c компонентом si имеет взаимно-возвратное значение (reciproční slovesa). В этом же значении употребляются и глаголы с se (sejít se). В русском языке глаголам с возвратными компонентами с этим значением соответствуют либо возвратные глаголы, либо глаголы с выражениями друг с другом, между собой и др. Ср.:

dávat si (něco) давать друг другу (что-л.) / обмениваться (чем-л.) Před domem si dávají ještěpo hubičce. Перед домем они еще раз целуют друг друга / целуются.
dopisovat si переписываться S kým si dopisuješ? С кем ты переписываешься?
důvěřovat si доверять друг другу Všichni si důvěřovali. Все доверяли друг другу.
odporovat si противоречить друг другу Často si odporovali. Они часто противоречили друг другу.
odpustit si простить друг другу Odpustili jsme si všechno. Мы простили друг другу все.
povídat si рассказывать друг другу Ženy si povídaly o svých dětech. Женщины рассказывали друг другу о своих детях.
rozdělit si разделить между собой Rozdělte si to, děti, mezi sebou. Разделите это, дети, между собой.
rozumět si понимать друг друга Vždycky si rozumíme. Мы всегда понимаем друг друга.
sdělovat si dojmy делиться впечатлениями (с кем-л.) O přestávce si sdělovali dojmy. В антракте они делились впечатлениями.
přiťuknout si чокнуться Všichni zvedli poháry a přiťukli si. Все подняли бокалы и чокнулись.
tykat si, vykat si быть с кем-л. на ты, на вы Tykali si. Они говорили друг другу «ты».
věřit si верить друг другу Oni si věřili. Они верили друг другу.
vyměnit si (něco) обмениваться (с кем-л., чем-л.) Vyměnili jsme si knihy. Мы обменялись книгами.
vyřídit si (něco s někym) объясниться, свести счеты (с кем-л.) S ním si to ještě vyřídím. С ним я еще рассчитаюсь / сведу счеты

Глаголы в этом значении соотносительны, как правило, с глаголами без si: věřit верить — věřit si верить друг другу.

4. Часто si не имеет никакого лексического значения, но выполняет в языке чисто стилистическую функцию: придает высказыванию экспрессивный и даже аффективный характер. Например: Pěkně si leží. Hezky si čte knihu. Jezdím si po světě.

Эти предложения можно перевести на русский язык разговорными выражениями типа: Он лежит себе и почитывает книгу. Он разъезжает себе по свету и т. д.

Si стилистическое в языке факультативно. Его употребление характеризует либо эмоционально окрашенную, либо обиходно-разговорную речь. Ср.: Celá rodina si ke mně chodí pro peníze.

Примечание. Иногда бывает трудно провести границу между si стилистическим и si, выражающим действие, переходящее на субъект или на часть его, а также действие, совершаемое в интересах субъекта. Нередко оба значения совпадают.

Существительные, не имеющие форм множественного числа (Substantiva singularia tantum)

К существительным, употребляющимся только в формах ед. числа, относятся:

1. Собирательные существительные (hromadná jména podstatná), обозначающие совокупность, множество каких-либо предметов или живых существ и оканчивающиеся на:
а) : dříví дрова, древесина, uhlí уголь, křoví кустарник.
б) -stvo (-ctvo): obyvatelstvo население, lidstvo человечество, obecenstvo публика, osazenstvo личный состав, dělnictvo рабочий класс, ptactvo птицы, učitelstvo учителя, žactvo учащиеся, ученики.
в) нулевое окончание: hmyz насекомые, dobytek скот, brav мелкий домашний скот, mládež молодежь.

2. Существительные, имеющие вещественное значение (jména podstatná látková): mléko, zlato, železo, voda, pivo, mouka, krev.

Примечание. Возможное употребление вещественных существительных в формах мн. числа связано, как правило, с изменением значения. Ср.: dvě piva две кружки пива, železa оковы, žita пшеничное поле и др.

3. Некоторые отвлеченные существительные, обозначающие свойства и качества: statečnost мужество, pýcha гордость, mládí молодость.

В формах ед. числа все приведенные группы существительных склоняются по образцу существительных мужск., женск. или ср. рода, т. е. obyvatelstvo как město, dříví как stavení, březina как žena, существительные hmyz, brav, dobytek как hrad.

Примечания: 1. У собирательных существительных lid, národ, dobytek, brav, hmyz форма вин. падежа совпадает с им. падежом: chovat dobytek, brav, hubit hmyz и т. д.
2. Род. падеж существительного dobytek оканчивается на -a: chov dobytka разведение скота.

Предлоги (Předložky) nad, pod

Предлог nad (nade) употребляется с вин. и твор. падежами. С вин. падежом:

а) на вопрос kam означает выше, чем что-л. или кто-л.:
Ten obraz jsem pověsil nad psací stůl. — Эту картину я повесил над письменным столом.
Slunce vyšlo nad horu. — Солнце взошло над горой.
Zdvihněte ruce nad hlavu. — Поднимите руки над головой.
б) указывает на меру и степень (сверх, выше):
Je to nad mé očekávání. — Это сверх моего ожидания.
Je to nad mé síly. — Это свыше моих сил.

С твор. падежом:

а) на вопрос kde означает над чём-л., выше чего-либо:
nad mořem, nad sporákem — над морем, над плитой
Je pět stupňů nad nulou. — Пять градусов выше нуля.
Ústí nad Labem. — Усти-на-Лабе.
Brandýs nad Labem. — Брандис-на-Лабе.
б) после некоторых глаголов:
vítězit, zvítězit nad někým, nad něčím — победить кого-л., что-л.
Zvítězili jsme nad nepřítelem. — Мы победили врага.
vynikat, vyniknout nad někým, nad něčím — выделяться среди кого-л., чего-л.
Vynikali nad nimi jako velikáni. — Они выделялись среди них, как великаны.
zamyslit se, zamýšlet se nad něčím — задуматься, задумываться над чем-л.
Zamyslil se nad úkolem. — Он задумался над заданием.
naříkat nad někým, něčím — оплакивать кого-л., что-л.
Naříkala nad osudem svého syna. — Она оплакивала судьбу своего сына.

Предлог pod также употребляется с двумя падежами: с винительным и творительным.

С вин. падежом:

а) на вопрос kam обозначает ниже чего-л.:
Dejte si to pod hlavu. — Положите это под голову.
Sedli jsme si pod strom. — Мы сели под дерево.
Dal to pod nohy. — Он положил это под ноги.

б) указывает на степень — ниже чего-л.:
pod cenu — ниже стоимости
Je to pod průměr. — Это ниже среднего.
Teplota klesla pod nulu. — Температура упала ниже нуля.

С твор. падежом:

а) на вопрос kde означает место — под чём-л.: pod stromem, pod stolem
б) указывает на степень — ниже чего-л.:
Je pět stupňů pod nulou. — Пять градусов ниже нуля.
в) употребляется в следующих выражениях:
pod trestem: Přinutili ho k tomu pod přísným trestem. — под страхом наказания: Его принудили к этому под страхом наказания.
pod vlivem: Jste pod jeho vlivem. — под влиянием: Вы находитесь под его влиянием.
pod ochranou: Všichni byli pod naší ochranou. — под охраной: Все были под нашей охраной.
pod záminkou: Odmítl to pod záminkou, že nemá čas. — под предлогом: Он отказался от этого под предлогом, что у него нет времени.
pod pokutou: Je to zakázáno pod pokutou. — под угрозой штрафа: Воспрещается! За нарушение — штраф.
být pod čí mocí: Všichni byli pod jeho mocí. — находиться во власти кого-л.: Все находились в его власти.

Ср. также с вин. падежом:
Prospěch klesl pod průměr. — Успеваемость ниже средней.
Dávám vám ho pod vaši ochranu. — Отдаю вам его на ваше попечение.

Cvičení

1. Doplňte „si“, kde je třeba:
Cheš … zapálit cigaretu? — Zahrál … s ním šachy. — Koupila jsem … nové šaty. — Nabral … spoustu práce. — Sepnula … vlasy sponou. — Všichni … ho velice vážili. — Nač … stěžujete? — Já … to přinesu. — Pomalu … zvykám na nové místo. — Vzal jsem … tyto knihy. — Po koncertě jsme … vyměnili dojmy. — Dovolím … vám to ukázat. — Pořád jsem … na ni myslil. — Nechtěl byste … trochu odpočinout? — Nechtě … tyto věci. — Prohlédneme … sbírku starého umění. — Dobře … to rozmysli. — Mínil …, že … toho dosáhne. -Tu knihu bych … rád přečetl. — Tu zkoušku … budu skládat zítra. — Přejete … kávu nebo čaj? — Dával … na čas, než odpověděl na můj dotaz. — Nedovedeš … představit, jak je Macocha hluboká. — Chlapec … ukazoval v čítance a slabikoval. — Nech … ty peníze, budeš je potřebovat. — Děti … rozdělily jablko na dvě půlky. — Tuto hrazdu … chlapci postavili, aby mohli cvičit. — Navrátilová … všimla, že se s mužem něco děje. — Toník … myslil, že vydělá alespoň trochu peněz. — Se vzrušením … prohlížela fotografii, co jí selka dala. — Nic … z toho nedělejte, všechno dobře dopadne. — Sousedky stály před domem a klidně … povídaly.

2. Uvedená slovesa přeložte do češtiny a doplňujte je do vět:
вспомнить, забыть, сесть, угощаться, брать, взять, разделить, думать, сомневаться, переписываться, взять, приготовить
Jarek … na otcův slib. — Už jsem … že jsem to říkal. — Děti, … ke stolu, budeme jíst. — Prosím, …, … na co máte chuť. — Chlapci, … ta jablka a spravedlivě … je mezí sebou. — …, že Petr dnes nepřijde. — …, že by měl čas. — Českoslovenští pionýři … se sovětskými. — … na cestu teplé věci, bude tam zima. — Musím … ještě nějaké věci na zítřek.

3. Převádějte podle vzoru:
Často jsem Mileně psal. — Často jsme si s Milenou psali.
Vždycky jsem Květě pomáhal. — Od té doby jsem přestal Michalovi rozumět. — Věře jsem psal každý týden. — Vždycky jsem jí odporoval. — Kladl jsem jim těžké podmínky (požadavky). — Podávám jí ruku. — Vypravoval jsem mu o svých cestách. — Žena povídala svým sousedkám o dětech. — Musím jí to říct (promluvit si).

4. Věty rozšiřujte na souřadná souvětí podle vzoru:
Petr koupil bratrovi čepici. — Petr koupil bratrovi čepici, ale sám si nekoupil nic.
Zdena přinesla sestře kabát. — Matka objednala dětem zmrzlinu. — Otec koupil synovi bundu. — Babička upletla všem svetry. — Sestra připravila všem věci. — Jiřina nechala všechno ostatním. — Marta vybrala každému něco. — Lukáš vyřídil všechno ostatním.

5. Tam, kde je třeba, doplňte „si“:
Žena oblékla kabát a uvázala šátek. — Jarek nezapomněl na otcův slib. — Děti přemýšlely o tom, co slyšely. — Nikdo nevšiml, že Mirek odešel. — Jestli jsi unaven, tak sedni do křesla nebo lehni na pohovku. — Vždycky jsem přál, abych to mohl koupit. — Marně lámal hlavu, za nic na to nemohl vzpomenout. — Ženy navzájem vyprávěly o svých starostech. — Dlouho jsem vyčítal, že jsem na to nevzpomněl dříve. — Musíme navzájem pomáhat.

6. K uvedeným větám dávejte otázky podle vzoru:
Koupil jsem si nový kabát. — Co sis koupil?
Dal jsem si k pití minerálku. — Dal jsem si jako příkrm bramborovou kaši. — Vzal jsem si tyto knihy. — Koupili jsme si lístky na koncert. — Zapsal jsem si to. — Vyčistil jsem si boty. — Vzpomněl jsem si na tuto pověst. — Rozdělil jsem si práci. — Všimla si jich. — Myslela jsem si, že se vrátíš k obědu. — Postavili jsme si rodinný domek.

7. Reagujte otázkou na uvedené věty podle vzoru. Pozor na vid!
Koupím si lístky do kina. — Proč bych si je kupoval?
Přečteme si tu knihu. — Vezmeš si to? — Chceš si poslechnout ten koncert? — Zapsal sis to do sešitu? — Prohlédl sis toto město? — Naříkat si nemůžeš.

8. Uvedené věty dejte do způsobu rozkazovacího podle vzoru:
Setřel jsem si pot s čela. — Setři si také pot s čela!
Zapíšu si to do notesu. — Udělám si poznámku v sešitě. — Vezmu si teplý kabát, abych nenastydl. — Zazpívám si svou oblíbenou písničku. — Dám si do aktovky své věci. — Lehnu si na gauč. — Objednám si smaženou rybu. — Obarvím si vlasy. — Vyžehlím si šaty. — Teď si sklidím věci. — Rozdělím si to. — Myslil jsem si o té ženě jen to nejlepší. — Uvědomil jsem si, co mám dělat. — Všiml jsem si všeho, co se děje kolem. — Nechal jsem si tu knihu. — Obléknu si novou košili. — Chci si poslechnout tu píseň. — Rozmyslil jsem si postup práce. — Vyprala si šaty a šla na procházku. — Odbyl jsem si tu práci a šel jsem si lehnout. — Nikdy si nenaříkala na svůj osud.

9. Místo teček napište předložky „nad“ a „pod“:
… propastí byl postaven můstek. — Tu práci neudělám, je to … moje síly. — … horou tekla rychlá horská říčka. — Zmačkaný dopis se válel … lavicí. — … titulkem bylo napsáno autorovo jméno. — Letadlo dlouho kroužilo … městem. — Lampu jsem pověsila … psací stůl, teď bude dobře vidět. — Film se promítal … názvem „Zrada». — Děvčata seděla v chládku … stromem a odpočívala. — Vysoko … námi zpívali ptáci. — Vrátil se … záminkou, že tu zapomněl balík. — Studenti psali diplomovou práci … vedením svého profesora. — Chlapec se schoval … stůl. — Dlouho si lámal hlavu … tím úkolem. — Hodiny otec pověsil … dveře. — Teď dělníci pracují … plán. — Mám starostí až … hlavu. — Vždycky žili … poměry. — Miloval ji … všecko. — Bylo nám to … slunce jasnější.

10. Tučně tištěná slova nebo slovní spojení nahrazujte podstatnými jmény užívanými jen v jednotném čísle.
Vzor: Lidé chtějí mír. — Lidstvo chce mír.
V tomto roce bude provedeno sčítání obyvatel. — Dělníci a rolníci tvoří dvě největší skupiny pracujících. — V minulém roce se konal sjezd světové organizace mladých lidí a studentů. — Ministr školství promluvil na začátku školního roku k učitelům a žákům všech stupňů škol. — Nejsvatějším
příkazem lidí je zachovat světový mír. — Ochraňujte naše zpěvavé ptáky!

11. Uvedené věty vyjádřete zvrattiým slovesem a předponou „za + si“ podle vzoru:
To byla hezká hra! — To jsme si hezky zahráli!
To byl pěkný tanec! — To bylo zpěvu! — To bylo prima lyžování! — To bylo bezvadné cvičení! — To byla jízda! — To byly závody! — To bylo křiku! — To bylo plavání! — To bylo žertů!

12. Vyhledejte v textu synonymické výrazy k těmto větám a slovním spojením:
Světlo ozářilo její hezkou tvář. — Odjel do Brna. — Starostovi to trvalo, než mu dal těch několik korun. — Nikdy mu nezapomněl dodat. — Musil se držet, aby mu peníze nevrátil zpět. — Tonce se to už také přestalo líbit. — Chlapci začali hltavě jíst.

13. Slovesné konstrukce nahraďte jednoduchým slovesem:
být vzhůru; dostat výpověď z práce; padá sníh; dával si na čas; udělat radost někomu; dělat si výčitky; údivem se mu rozšířily oči; dal do pořádku byt; pořád mít před očima Macochu; být nemluvný

14. Vyprávějte, co postihlo Navrátilovu rodinu, jak těžce nesl Navrátil svou nezaměstnanost, co bylo jeho snem, jak vydělávala na živobytí jeho žena. Napište obsah přečteného úryvku.

15. Přeložte do češtiny:
а) Разумеется, этих денег недостаточно на покупку продуктов. — Два раза в год он мог заработать у себя в деревне. — Они жили только на зарплату отца. — Он медлил и не отвечал на мой вопрос. — Им не нужно ничего чужого, они требуют только свое. — Мальчик держал в руках карандаш и что-то старательно писал на бумаге. — Я чуть было не забыл о нашей встрече.
б) Как только мать ушла, Алексей сейчас же снова лег в постель. — Я всегда думаю о нем, когда проезжаю эти места. — Она часто жаловалась, но никто ее не жалел. — Навратилова от усталости опустилась на стул, чтобы немного отдохнуть. — Докладчик не знал, с чего начать. — Я уже давно об этом подумываю. — Садитесь поближе. — Ты осмелишься туда пойти? — Ты должен понять, что ты неправ. — Я очень уважаю этого человека. — Он вел себя как герой. — Все обратили внимание на эту фотографию. — Они часто вспоминали свои молодые годы. — Отец мечтал найти себе хоть какую-нибудь работу. — Мойте руки и идите обедать. — Почисти себе ботинки. — Возьми с собой что-нибудь в дорогу. — Вы не можете себе представить, как это интересно! — Я порезал палец ножом. — Спрячь это и никому не показывай. — Вы уже подписались на газету? — Можете выбрать себе все, что вам нравится. — В этом магазине я всегда покупаю себе духи. — Ценой больших жертв наш народ завоевал себе свободу. — Все, что мне нужно сделать в течение дня, я записываю в блокнот. — Я переписываюсь с друзьями из ЧССР. — Мы с моим товарищем хорошо понимаем друг друга. — Эти две статьи не противоречат одна другой. — Друзья рассказывали друг другу о своей работе. — На прощанье мы пожали друг другу руки. — Я бы закурил. — Я бы себе заказал пиво.
в) Эту картину я бы повесил над диваном, раньше она висела над письменным столом. — Не требуйте от меня этого, это выше моих сил. — Ее успех на сцене превзошел все ожидания. — Самолет летел над океаном почти восемь часов. — Советский Союз победил фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. — Своими способностями этот студент выделялся среди всех. — Я написал это письмо под влиянием друга. — Завтра будет 10° ниже нуля. — Мы возьмем вас на работу при одном условии… — Он отказался выполнить это задание под предлогом, что у него нет времени. — Даже под страхом наказания он ничего не сказал. — Дети спрятались под стол. — Туристы укрылись от дождя под деревом.

Slovníček

докладчик přednášející
быть неправым nemít pravdu
духи voňavka
Великая Отечественная война Velká vlastenecká válka
способность schopnost
жить на зарплату žít z platu
на прощанье na rozloučenou
отношение vztah
океан oceán
настроение nálada
отказаться odmítnout

Poslechové cvičení

KAM NEMŮŽE ČERT, TAM NASTRČÍ ŽENSKOU.
Kam nemůže čert… V našem případě musíme lidovou moudrost trochu opravit. Tento kratičký příběh by totiž mohl začínat: co nezmůže ředitel… Stalo se to v jednom štětínském stavebním podniku. Plán byl ohrožen, a tak ředitel přišel na nápad zorganizovat do závodu exkurzi manželek pracovníků. Při srdečném a pohostinném přijetí se jen tak mimochodem před ženami zmínil o nedodržování bezpečnostních předpisů, o plýtvání materiálem, nekázni apod. Je-li možno onomu řediteli věřit, tak po této návštěvě přestaly pozdní příchody do práce, muži ochotně používali ochranné přilby, jimiž dříve pohrdali…

Slovníček

nastrčit подсунуть, подставить (вместо кого-л.)
lidová moudrost народная мудрость
dodržování bezpečnostních předpisu coблюдение правил техники безопасности
plýtvání materiálem разбазаривание материала
nekázeň недисциплинированность
ochranná přílba защитная каска
pohrdat (něčím) пренебрегать (чем-л.)

* * *

V restauraci „Arany bika“ (Zlatý býk) v maďarském Debrecíně je prý nejlepší obsluha. Na každém stole jsou miniaturní přesýpací hodiny. Když host přijde a usedne ke stolu, obrátí přesýpací hodiny a začne si vybírat v jídelním lístku. Na tento úkon se počítá deset minut. Jestliže v tomto časovém rozpětí nepřijde číšník a nepřijme objednávku, pak má host právo na jídlo zdarma. Tuto výhodu prý dosud žádný host nezískal.

přesýpací hodiny песочные часы

NĚKTERÁ ÚSLOVÍ SE SLOVEM „ČERT“
Čert tě tam byl dlužen (=neměls tam chodit).
Chodit po všech čertech (=bůhví kde chodit).
Čert mi to napřskal (=o nějaké nepromyšlenosti).
Malovat čerta na zeď (stěnu) (=lekat).
Dělat něco, aby čert za zlé neměl (=ledabyle).
Kdyby čert na koze jezdil (=stůj co stůj).
Vyhánět čerta ďáblem (=marně se namáhat).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: