Browse By

Урок 25

Краткие прилагательные. Наречия. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Супплетивные формы сравнительной степени.

О KOMINÍKOVI

(Podle Jiřího Wolkra)

Kominík nenosí jenom žebřík a černou tvář. Kominík nosí také štěstí. To vědí všichni lidé a hlavně ti, co mají knoflíky u kabátu. Když jde kolem, honem se za některý chytí a myslí si na to1, po čem touží2.
Tak vidíte: všichni lidé mohou být po svém 3 šťastni. Potřebují k tomu jen knoflík a kominíka.
To dobře věděl Jeník, malý sirotek. Protože byl chudáček, žijící den ze dne4 na dlažbě předměstí, měl mnoho krásných přání. Mohl toužit po rohlíku, po lístku na kolotoč, po zemřelé mamince nebo po jablíčku. Ale byla tu jedna velká chyba: malý Jeník neměl u svého roztrhaného kabátu a u roztřepaných kalhot ani jeden knoflík. Kalhoty i kabát dostal od dobrých lidí. Byly už řádně ošuntělé a všechny knoflíky byly pryč. Jeníka zprvu ani nenapadlo, že by jeho šatům se něčeho nedostávalo. Teprve když zvěděl tajemství o kominíkovi, knoflíku a štěstí, smutně si pomyslil:
„Já nemohu být šťasten, protože nemám žádný knoflík.“
Od té doby nemyslil na nic jiného, než na to, jak by získal5 nějaký knoflík. Jeník si chtěl na knoflík vydělat. Nosil jedné paní vodu do pátého patra, druhé zase vozil uhlí na malém vozíčku, chodil do dědiny pro mléko a vůbec dělal, co dovede chlapec v jeho stáří.
Ale na knoflík si peněz přece nevydělal. Lidé si myslili: nač dávat tak malému chlapcipeníze. Dáme mu raději něco k jídlu7, to mu lépe poslouží.
A dávali mu. Tu chleba8, tu sýr, tu talíř polévky nebo nějaké zbytky od oběda. Jeník pak, když se najedl, upadl do takové blaženosti, že zapomněl i na knoflík. Když však večer řádně vytrávil a neměl v kapse nic, než hlad, tu toužený knoflík mu počal tančit před očima. Zvláště když šel kolem knoflíkářského krámu, kde byly za výkladem celé hromady různých knoflíků. Nade všemi zářila řada velkých perleťových knoflíků, které přitahovaly Jeníkovy oči jako magnety.
Ty jistě přinášejí největší štěstí, myslil si Jeník. Ale sotva kdy se na ně zmohu9. Budou jistě moc drahé. Přece se však díval na ně lačněji a lačněji, až paní v krámě jej zpozorovala a odehnala: „Běž pryč,“ špinavý kluku. Nekouká ti z očí nic dobrého10. Myslila, že jí chce něco ukrást. Jeník zahanben odešel.
Když tak dlouho a dlouho marně toužil, přihodilo se mu11 jedenkrát, že uviděl na ulici děvčátko, které mělo na kabátě krásný perleťovy knoflík. Jeník zpozoroval, že knoflík visí jen na nitce, a že se brzy utrhne. Srdce se mu zachvělo při pomyšlení, že by jej dívenka mohla ztratit a on najít. To by byl konec jeho bolestem.
Proto se nepozorovaně stočil za ní a sledoval ji12. Po čem tak toužil, to se také stalo. Právě, když děvčátko vstupovalo do dveří nízkého domu, knoflík se utrhl a zůstal ležet na dlažbě.
Jeník zajásal. Opatrně zvedl knoflík a držel jej v ruce. Honem jej schoval do kapsy a ohlédl se.
Děvčátko zašlo a nic nepozorovalo. Jeník zmizel za nejbližším rohem. Pozorně si jej odnesl domů. Svlékl si kabát a vypůjčil si jehlu. Nit vytáhl z hadrů a hned se dal do přišívání13, aby byl hotov, než se setmí.
Druhého dne14 vyšel s knoflíkem jako s hvězdou. Chodil, chodil a hledal kominíka. Přemýšlel také o tom, co by si měl přát. Rozhodl se pro zlatý zámek a pomeranč15.
K poledni spatřil kominíka. Honem stočil krok na chodník a pevněji stiskl knoflík. Srdce se mu v prsou rozbušilo jako zvon. Kominík se přibližoval. Šel klidně a usmíval se. Jeník byl bledý a svíral ledovýma rukama knoflík více a více. Až přijde na pět kroků ke mně, tak zašeptám svou prosbu, myslil si. Kominík byl u něbo. Pod černými vousy ležel tichý, bílý úsměv. „Teď,“ řekl si Jeník, polohlasně ze sebe vyrážeje: „Zá-mek a po-me -.“ Prask! Knoflík přišitý vetchou nití a příliš tažený Jeníkovou rukou se utrhl a zůstal mu mezi prsty.
Jeníkovy naděje se naráz zřítily. Slzy mu vstoupily do očí a pláč do hrdla. Byl neskonale nešťasten, neboť viděl v tom trest za to, že bral cizí knoflík pro své štěstí. Vzlykal tolik, že kominík se obrátil a přistoupil k němu.
„Co se ti stalo, chlapečku?“ ptal se. Jeho hlas byl právě tak čistý jako kominík byl zasazený. „Udělal ti někdo něco, či jsi něco ztratil?“
Kominíkova ruka přejela Jeníkovi přes hlavu jako teplá vlna. „Sebral jsem knoflík,“ vyhrkl. „Chtěl jsem zámek a pomeranč.“ A dal se znovu do pláče.
„A čí jsi?“
Jeník nevěděl, čí je. Nepatřil nikomu, ale člověku je tak dobře, když může někomu patřit.
Kominík vzal uplakaného Jeníka za ruku a vedl jej s sebou. Uvedl Jeníka do malého domku — právě do toho, ve kterém zmizela včerejší dívenka.
„Maminko a Lído — vedu vám chlapce, který pláče, že chtěl zámek a pomeranč.“
„Nepláču proto,“ řekl Jeník, „ale proto, že jsem sebral knoflík.“
„Zámek ani pomeranč ti nemůžeme dát,“ řekla paní kominíkova, „ale dáme ti oběd.“
A dali mu. Posadili jej za stůl a nalili mu plný talíř polévky. Z jedné strany seděl pan kominík — už čistý a umytý, z druhé strany paní a naproti — Lída, která ztratila včera knoflík.
Dávali mu dobré a laskavé otázky a Jeník odpovídal. Jakživ toho tolik nenapovídal, jako tenkrát. Všechno pověděl, jak je sám, jak chtěl štěstí, jak hledal knoflík a jak vše dopadlo.
„Líbíš se mi, chlapče,“ řekl kominík,“ — a jestli chceš, můžeš u nás zůstat a naučím tě kominářem16. Beztoho je Lídě samotné smutno.“
Paní zakývala hlavou a Lídě zablesklo v očích. Jeník radostně přikývl a velkou radost přikryl velkým kusem masa, aby mu neutekla.
Být kominíkem znamená obšťastňovat lidi, kteří mají knoflíky. Až budou všichni lidé mít knoflíky — budou všichni šťastni.

Slovníček

bledý бледный
civilní гражданский
dědina, -у f деревня
dlažba, -у f мостовая
drahokam, -u m драгоценный камень
hadr, -u m тряпка
honem быстро
chápat понимать
chudáček, -čka m бедняжка
chytit se (za něco) схватиться (за что-л.)
jakživ за всю жизнь
jásat радоваться, ликовать
jehla, -у f игла
kapsa, -у f карман
klidné спокойно
knoflík, -u m пуговица
knoflíkářský krám, -u m магазинчик, где продаются пуговицы
kolotoč, -e m карусель
lačné жадно, алчно
lesk, -u m блеск
marně напрасно
naráz сразу, разом
neskonale бесконечно
notně очень, слишком
obšťastňovat делать счастливым
odehnat прогнать
ohlédnout se оглянуться
opatrně осторожно
ostatní остальной, другой
ošuntělý поношенный
perleťový перламутровый
plápolavý горящий
polohlasně вполголоса
pomyšlení, -í n мысль
posloužit (někomu) быть на пользу (кому-л.)
předměstí, -í n предместье, окраина
přikývnout кивнуть
přitahovat притягивать, привлекать; р. jako magnet притягивать как магнит
rozbušit se (o srdci) забиться (о сердце)
roztrhaný разодранный, рваный
roztřepaný истрепанный
řádné изрядно
sebrat (někomu něco) украсть, забрать (у кого-л. что-л.)
setmět se стемнеть
schovat спрятать
sirotek, -a m сирота
skutečně действительно
smutně печально, с грустью
spatřit увидеть, заметить
stáří, -í n старость; chlapec v jeho s. мальчик в его возрасте
stočit se (za někým) повернуться (за кем-л.); s. krok na chodník свернуть на тротуар
svírat сжимать
špinavý грязный
tajemství, -í n тайна
teprve только
toužený желанный
trest, -u m наказание
upadnout do blaženosti впасть в блаженное состояние
usedavě plakat плакать навзрыд
úsměv, -u m улыбка
usmívat se улыбаться
utrhnout se оторваться
věřit верить
vousy, -ů pl усы, борода
vozíček, -čku m тележка
vydělat (si) peníze заработать деньги
vyhrknout (o slzách) брызнуть (о слезах)
výklad, -u m витрина
vyloučit исключить
vyplnit se исполниться
vypůjčit si одолжить
vyrážet ze sebe (o hlase) выдавливать из себя (о голосе)
vytáhnout вытащить, вытянуть
vytrávit зд. проголодаться
vzlykat всхлипывать
zahanbený пристыженный
zachvět se (o srdci) забиться (о сердце)
zářit сиять
zasazený вымазанный сажей
zbytek, -tku m остаток
zemřelý умерший
zmizet исчезнуть
zpozorovat заметить, увидеть
ztratit потерять
zvědět узнать
zvednout поднять
zvon, -u m колокол
žebřík, -u m лестница

Lexikálně-gramatické poznámky

 1. myslit (si) na někoho, na něco — думать (о ком-л., о чём-л.)
  Pořád na ně myslím. — Я все время думаю о них.
  Pořád na to myslím. — Я все время об этом думаю.
  То jsem si na vás nemyslil. — Этого я от вас не ожидал.
  myslit si (na někoho) — заглядываться (на кого-л.)
  Stále si na ni myslel. — Он постоянно на нее заглядывался.
  Ср. также:
  vzpomínat (vzpomenout) na někoho, na něco — вспомнить (вспоминать) о ком-л., o чём-л.
  zapomínat (zapomenout) na někoho, na něco — забыть (забывать) о ком-л., о чем-л.
  Zapomněl jsem na to. — Я забыл об этом.
 2. toužit (po někom, po něčem) — страстно желать, хотеть (чего-л.), мечтать (о чем-л.)
  Už toužím po dovolené. — Я уже мечтаю об отпуске.
  Jeník toužil po pomeranči. — Еник мечтал об апельсине.
  Národy celého světa touží po míru. — Народы всего мира хотят / желают мира.
  Ср. также:
  Touží po vlasti. — Он тоскует по родине.
 3. po svém (L.) — по-своему
  Byl po svém šťasten. — Он был по-своему счастлив.
 4. den ze dne / den ode dne — изо дня в день / со дня на день
 5. Глагол získat имеет несколько значений:
  а) достать, приобрести:
  Jeník chtěl získat nějaký knoflík. — Еник хотел достать какую-нибудь пуговицу.
  Chci získat předplatné do divadla. — Я хочу приобрести абонемент в театр.
  б) привлечь:
  Získali jsme pro naši práci několik pracovníků. — Мы привлекли к нашей работе несколько человек.
  в) выиграть (время), найти, изыскать:
  Musili jsme stůj со stůj získat čas. — Мы должны были во что бы то ни стало выиграть время / найти время.
  г) снискать, завоевать:
  Chtěl získat důvěru svých přátel. — Он хотел снискать / завоевать доверие своих друзей.
 6. Tak malý chlapec. — Такой маленький мальчик.
  Tak pěkný obraz. — Такая хорошая картина.
  В этих и подобных случаях указательному местоимению такой в русском языке в чешском языке часто соответствует наречие tak.
 7. dát něco k jídlu — дать что-нибудь поесть
 8. В разговорном чешском языке вместо вин. падежа ед. числа от существительного chléb часто употребляется форма род. падежа chlebat koupil jsem si chleba.
 9. Sotva kdy se na ně zmohu. — Вряд ли мне удастся когда-нибудь их приобрести.
  Глагол zmoci / zmoct (se) имеет также значение смочь, осилить, одолеть, справиться.
  Ср.: Nezmohli se ani na odpor. — Они не смогли даже оказать сопротивление.
  Nezmohl se ani na kloudnou odpověď. — Он не сумел даже дать приличный ответ.
 10. Nekouká ti z očí nic dobrého. — Твой взгляд не обещает ничего хорошего.
  Ср. также:
  Nic dobrého z toho nekouká. — Это не сулит ничего хорошего.
 11. přihodit se (někomu) — случиться (с кем-л.) (безл.)
  Со se vám přihodilo? — Что с вами случилось?
 12. sledovat (někoho, něco) (А.) — а) идти вслед (за кем-л.), идти (по чьим-л.) следам; б) следить (за кем-л., чем-л.)
  Jeník sledoval Lídu. — Еник шел следом за Лидой.
  Sleduji vývoj událostí. — Я слежу за развитием событий.
  Со tím sleduješ? — Чего ты этим добиваешься?
 13. dát se (do něčeho) — взяться (за что-л.) / начать что-либо делать
  Dal se do přišívání. — Он начал пришивать.
  Dal se do práce. — Он начал работать / Он взялся за работу.
  Dala se do pláče. — Она начала плакать.
 14. druhého dne / druhý den — на другой день
 15. rozhodnout se (pro něco, pro někoho) (A.) — решить в пользу (кого-л., чего-либо)
  Jeník se rozhodl pro zlatý zámek. — Еник решил выбрать золотой замок.
 16. Naučím tě kominářem. — Я научу тебя работать трубочистом (профессии трубочиста).

Gramatické výklady

Краткие прилагательные (Jmenné tvary přídavných jmen)

В современном чешском языке краткие прилагательные соотносительны только с небольшим числом качественных прилагательных твердой разновидности:
zdravý — zdráv, -a, -o, zdrávi, -у, -а
nemocný — nemocen, -a, -o, nemocni…
mladý — mlád
mrtvý — mrtev, -a, -o, mrtvi…
šťastný — šťasten, -a, -o, šťastni…
spokojený — spokojen, -a, -o, spokojeni…
schopný — schopen, -a, -o, schopni…
starý — stár
hotový — hotov, -a, -o, hotovi…
hodný — hoden, -a, -o, hodni…
bosý — bos, -a, -o, bosi…
známý — znám, -a, -o, známi…

Некоторые прилагательные встречаются только в мужском роде: mlád, stár. Они не употребляются с неодушевленными предметами: člověk je stár, но dům je starý.

Краткое прилагательное rád, , не имеет соответствующей полной формы.

Краткие прилагательные употребляются только в предикативной функции (в качестве именной части сложного или составного сказуемого): otec je zdráv, matka je zdráva, dítě je zdrávo; bratři jsou zdrávi, sestry jsou zdrávy, děvčata jsou zdráva, vrátil se zdráv.

Краткие прилагательные имеют только форму им. падежа ед. и мн. числа: Jeník je šťasten, dědeček je zdráv, babička je nemocna.

В им. падеже ед. и мн. числа они имеют такие же окончания, как и имена существительные:

Единственное число Множественное число
мужск. род zdráv zdrávi
женск. род zdráva zdrávy
ср. род. zdrávo zdráva

Примечание. Краткие прилагательные имеют в корне á (долгое), в полной форме — а (краткое).

Краткие прилагательные являются принадлежностью книжного, литературного языка. В живой разговорной речи они вытесняются полными формами (см. ур. 33) и употребляются лишь в нескольких застывших оборотах, например: Buď zdráv Привет. / Будь здоров. Buďte tak laskav Будьте любезны. О tom mi není nic známo Об этом мне ничего не известно. Jsem vám moc vděčen Я вам очень признателен.

Примечание. Гораздо чаще, чем краткие формы прилагательных, в чешском языке употребляются краткие формы страдательных причастий:
Jsem připraven, (-а). — Я готов(-а) / я подготовлен(-а).
Je rozhodnut… — Он готов (он решился на что-л.)…
Jsme nuceni… — Мы вынуждены…
Byl dojat. — Он был тронут.

Иногда краткие прилагательные обособляются в своем значении от полных прилагательных и развивают свое падежное управление.

Ср.: Schopný člověk Способный человек, но Ten člověk je schopen všeho Этот человек способен на все. Nejsem schopen té oběti Я не способен на эту жертву. Sál je plný Зал полон, но Byl pln ochoty Он был готов что-л. сделать. Jsem si tím jistý Я в этом уверен, но Jsem si
jist, že to není pravda Я уверен в том, что это неправда. Moje dcera je hodná. Моя дочь хорошая, но Nejsem hoden takové cti Я не достоин такой чести. Cesta je daleká Путь далекий, но Jsem dalek toho, abych tě podezříval Я далек от того, чтобы тебя подозревать. Tato báseň je známá Это стихотворение известное, но Je znám svou zapomnětlivostí Он известен своей забывчивостью.

Наречия (Příslovce)

Наречие — неизменяемая часть речи, которая обозначает различные обстоятельства совершения действия:

 1. Место (на вопросы kde, odkud, kam, kudy): zde, tady здесь, všude всюду, vpředu впереди, jinde в другом месте, dolů вниз, zdola снизу, dovnitř внутрь, nahoru ввepx, domů домой, tam там и туда, sem сюда, jinam в другое место (в другую сторону), kudy каким путем, какой
  дорогой, tudy этим путем, этой дорогой, zdaleka издалека. Ср. например: Tady je můj sešit; Bratr sedí vpředu; Všichni sestupovali dolů; Vrátil se domů; Zavolal mě zdola; Vystoupili jsme nahoru и др.
 2. Время (на вопросы kdy, jak dlouho, jak často). Например: dnes, včera, večer, ráno, zítra, brzy (Brzy se vrátím), často (Často bývá nemocen), dlouho (Dlouho jsme na ně čekali), vždycky (Vždycky nám pomáhal), pořád (Pořád se na ni ptá), denně, ročně, dávno, odedávna, časně (časně ráno).
 3. Способ (на вопрос jak): rychle, dobře, pilně, pozorně, nahlas вслух, potichu тихо, потихоньку (Choď potichu), pěšky (Rád chodím pěšky), pomalu (Pracuje pomalu), přátelsky по-дружески (Choval se přátelsky), česky (Mluví česky), vleže лежа (Kouřil vleže), dvojnásob вдвойне и т. д.
  Среди наречий способа действия следует выделить группу наречий, выражающих отношения, которые на русский язык переводятся относительно чего-л. (см. урок 23): vojensky в военном отношении, vědecky в научном отношении, obsahově со стороны содержания, jazykově в отношении языка. Ср. примеры:
  Liší se od sebe významově. — Они отличаются друг от друга по значению / в отношении…
 4. Меру и степень (на вопрос do jaké míry): zvlášť (zvlášť dobře особенно хорошо), velmi (Je velmi krásný), poněkud до некоторой степени (Jsem poněkud nemocný), moc (Mám se moc dobře), dost (Práce máme dost), hodně (Přeji vám hodně zdraví).

Наречия в предложении употребляются чаще всего с глаголами (honem se chytí), с прилагательными (moc drahý, pěkně namalovaný), с наречиями (velmi smutně, moc dobře), иногда с существительными (cesta dolů, domů).

Образование наречий (Tvoření příslovcí)

Бóльшая часть наречий образуется от прилагательных.

а) От прилагательных на -ský, -cký наречия образуются при помощи суффикса -sky, -cky, присоединяемого к основе прилагательного (практически посредством сокращения долготы конечного гласного):
ruský — rusky — по-русски
anglický — anglicky — по-английски
přátelský — přátelsky — по-дружески
socialistický — socialisticky — по-социалистически

б) От большей части качественных прилагательных наречия образуются при помощи суффикса ():
dobrý — dobře
pěkný — pěkně
krásný — krásně
prudký — prudce
veselý — vesele
tichý — tiše
zdravý — zdravě
srdečný — srdečně
hlavní — hlavně
reálný — reálně
drahý — draho / draze

Примечание. Перед суффиксом () происходит чередование k/c, ch/š, h/z, r/ř, d/ď, t/ť, n/ň.

в) От некоторых прилагательных твердой разновидности наречия образуются при помощи суффикса . Некоторые из этих наречий имеют также параллельные формы с ():
blízký — blízko / blízce
vysoký — vysoko / vysoce
daleký — daleko / dalece
úzký — úzko / úzce
dlouhý — dlouho / dlouze
přímý — přímo / přímě
hluboký — hluboko / hluboce
smutný — smutno / smutně
těžký — těžko / těžce

но
častý — často
dávný — dávno

Параллельные формы на / несколько различаются по значению и употреблению. Наречия на употребляются обычно в прямом значении, на () — чаще в переносном.
Ср.: Bydlím daleko. — Я живу далеко.
Já o tom nic tak dalece nevím. — У меня об этом нет подробных сведений.
Žije blízko mne. — Он живет поблизости от меня.
Jsme blízce příbuzní. — Мы близкие родственники.
Prodal své auto draho. — Он продал свою машину дорого.
Draze zaplacená zkušenost. — Дорогостоящий опыт.
Letadlo letělo vysoko. — Самолет летел высоко.
Vysoce ideový člověk. — Глубоко идейный человек.
Akvanauti jsou hluboko pod vodou. — Аквалангисты находятся глубоко под водой.
Byla jsem hluboce dojata. — Я была глубоко / очень тронута.

Наречия на употребляются:
а) В простых предложениях для выражения состояния (предикативные наречия): Bylo mi veselo, je mi smutno, je nám teplo, je tam čisto, venku je jasno, dnes je chladno, je mi úzko, s ním je vždycky veselo.
б) Как наречия места: Bydlím daleko, letadlo letělo vysoko.

Наречия на () характеризуют, как правило, способ совершения действия (обстоятельства образа действия):
Tvářil se smutně. — Он делал печальное лицо.
Oblékla se teple. — Она оделась тепло.
Vesele se smál. — Он весело смеялся.

Образование наречий от некоторых прилагательных

vroucí — vroucně
malý — málo
nějaký — nějak
řídký — zřídka / řídce
jiný — jinak
brzký — brzo / brzy
takový — tak

Образование наречий от прилагательных — живой и продуктивный способ. Образование наречий от других частей речи в настоящее время непродуктивно или малопродуктивно. Такие наречия лишь соотносительны с другими частями речи:
а) с существительными (с предлогом и без предлога): domů, dolů, večer, tma, zima, honem, celkem, včas, nahoru, pohromadě, dohromady, hrůza, kolem, nahlas, dokonce, zticha, doslova, zčásti.
б) с местоимениями (иногда в сочетании с предлогами и частицами); tam, tudy, tak, kam, kudy, kde, kdesi, kamsi, někde, někam, leckdy, leckde, potom, přitom, předtím, vtom.
в) с числительными (обычно основа — числительное плюс частицы, суффиксы): jednou, dvakrát, třikrát, stokrát, dvojmo, poprvé, podruhé, za prvé, za druhé.
г) с глаголами: ležmo, letmo, kradmo, plačky, mlčky.
д) с многочисленными наречиями, возникшими на базе кратких прилагательных с предлогами: doprava, napravo, narychlo, postaru, vpravo, vlevo, zhruba, zlehka, znovu, pomalu, potichu, zřídka, odedávna, nadlouho, málem.

Степени сравнения наречий (Stupňování příslovcí)

Степени сравнения имеют только наречия, образованные от полных прилагательных.

Сравнительная степень (komparativ) образуется при помощи суффиксов -eji (-ěji) или ().

Суффикс -eji (-ěji) употребляется обычно в тех случаях, когда наречие в положительной степени оканчивается на () или -sky, -cky.

Jméno přídavné Příslovce Komparativ (2. stupeň)
pěkný pěkně pěkněji
jasný jasně jasněji
klidný klidně klidněji
hloupý hloupě hloupěji
chytrý chytře chytřeji
veselý vesele veseleji
tichý tiše tišeji
měkký měkce měkčeji
krátký krátce kratčeji
rád raději

У наречий на -cky, -sky перед суффиксом -eji (-ěji) происходит чередование -ck/čť-, -sk/šť:
lidský — lidsky — lidštěji — более по-человечески
přátelský — přátelsky — přátelštěji — более (по-)дружески
praktický — prakticky — praktičtěji — практичнее, более практично
vědecký — vědecky — vědečtěji — более научно

Суффикс употребляется обычно в том случае, когда наречие в положительной степени оканчивается на /. При этом согласный основы перед чередуется: h/ž, s/š, z/ž, суффикс -k и -ok опускается, корневой гласный удлиняется.

Jméno přídavné Příslovce Komparativ (2. stupeň)
blízký blízko / blízce blíže / blíž
daleký daleko / dalece dále / dál
dlouhý dlouho / dlouze déle
drahý draho / draze dráže / dráž
nízký nízko / níže níže / níž
snadný snadno / snadně snáze / snadněji
široký široko / široce šíře / šíř
těžký těžko / těžce tíže / tíž
vysoký vysoko / vysoce výše / výš
Исключение:
úzký úzko / úzce úžeji / úže
řídký zřídka / řídce řidčeji
hluboký hluboko / hluboce hlouběji / hloub

Примечание. От наречий, употребленных в переносном значении, сравнительная степень не образуется и не употребляется.

Супплетивные формы сравнительной степени (Supletivní komparativní tvary)

dobře lépe/líp
zle
špatně
hůře / hůř
mnoho
moc (разг.) hodně
vice / víc
málo méně /míň

Примечание. В разговорном языке суффикс сравнительной степени часто опускается, а корневой гласный е изменяется: lépe — líp, méně — míň, dráže — dráž, více — víc.

Превосходная степень (superlativ) наречий образуется присоединением к сравнительной степени префикса -nej-: pozorněji — nejpozorněji, výše — nejvýše, lépe — nejlépe.

Так как в русском языке простые сравнительные степени прилагательных и наречий совпали в одной форме (ср.: он хороший человекон лучше других и он хорошо работаетон работает лучше других), то при образовании сравнительной степени в чешском языке всегда следует помнить об исходной форме и о том, является ли эта форма прилагательным или наречием. Ср.:
Bratr je dobrý člověk. — Bratr je lepší než já.
Bratr pracuje dobře. — Bratr pracuje lépe než já.

При сравнительной степени наречий употребляется союз než: Pracuje hůř než ty; наречия mnohem, stále (всё), местоимения čím / tím: stále pevněji все крепче; stále rychleji все быстрее; mnohem více намного больше; čím dál tím víc чем дальше, тем больше.

При превосходной степени наречия употребляется предлог z / ze: Nejlépe ze všech pracujete vy и местоимение со, которое придает выражению оттенок значения как можно больше, лучше, раньше и т. д.
со nejdříve — как можно раньше
со nejlépe — как можно лучше
со nejdále — как можно дальше

Примечание. Часто наряду с формами превосходной степени употребляются описательные конструкции, состоящие из наречия velmi + наречие в положительной степени. Ср.: Přišel velmi pozdě Он пришел очень поздно. Bylo mu velmi smutno Ему было очень грустно.

Cvičení

 1. Odpovězte ústně a písemně na tyto otázky k textu:
  Po čem toužil Jeník?
  Jak byl Jeník oblečen?
  Od koho dostával Jeník šaty a jídlo?
  Na co si myslili lidé, když dávali chlapci staré ošuntělé šaty?
  Jak si chtěl Jeník vydělat na knoflík?
  Kde rád stával Jeník celé hodiny?
  Co viděl Jeník za výkladem knoflíkářského krámu?
  Jak se Jeníkovi podařilo sehnat knoflík?
  Co se mu přihodilo druhý den ráno?
  Jakými slovy se obrátil na Jeníka kominík?
  Kam odvedl kominík Jeníka?
  Čím se stal Jeník?
  Proč mají lidé rádi kominíky?
 2. Vypravujte obsah Wolkrovy povídky o kominíkovi.
 3. Utvořte příslovce od těchto přídavných jmen a přeložte je do ruštiny:
  francouzský, ideologický, ideový, bulharský, marný, nepozorovaný, opatrný, zlý, nízký, formální, chladný, brzký, vysoký, radostný, hlasitý, pevný, lačný, knižní, finanční, srdečný, lehký, samozřejmý
 4. Utvořte 2. a 3. stupeň příslovcí:
  šťastně, mnoho, klidně, rychle, nidostně, řídce, lačně, pozdě, dlouho, brzo, draho, nepřátelsky, lidsky, energicky, otevřeně, bolestně, citlivě, málo, tiše, úzko, měkce, krátce, daleko, snadno / snadně, nízko, vysoko
 5. Doplňujte potřebná příslovce:
  Teď půjdu … . — Kdo z nich … nepřišel? — Jezdíme tam třikrát … . — Máte … jít? — Kdy jste přišel … ? — Už je … ? — Bylo tam … lidí. — Trvá to … dlouho. — Šel jste tam … ? — Přemýšleli jsme o tom… . — Slunce vyjde dost … . — Scházeli se velmi … . — Bratr šel … . — Nerad vstávám časně… . — Často chodím …, protože mám rád pohyb. — Napište jim ještě … . — Dostanu ty noviny …? — Seď …! — Dnes je … špatné počasí. — Udělal jsem to … . — Jděte …! — Musíte mluvit … . — … pojedeme výtahem. — Auto jede … . — Já vás … chápu. — Náš ústav je pár kroků … . — Čti ten dopis … . — Přines mí ty
  knihy … .
 6. Ze slov v závorkách utvořte potřebná příslovce:
  Tváří se (nevšímavý) a (dotčený). — Rezoluce byla přijata (jednomyslný). — Těmito slovy můžeme (výstižný) charakterizovat přístup k věci. — Ono se (lehký) kritizuje, ale (těžký) se napravuje. — Začínalo být (chladný). — Otčenáškova novela Romeo, Julie a tma byla zfilmována a zpracována v mnohých zemích (rozhlasový) a (televizní). — Jsou to (drahé) zaplacené chyby. — (Vysoký) kvalifikovaná práce. — (Těžký) na to můžeme zapomenout. — Váš článek je (obsahový) slabý. — Čeština a slovenština jsou (blízké) příbuzné jazyky. — Proč jste tak (lehký) oblečen? — Ten člověk je (vysoký) vážený umělec. — Zůstaneme tam (dlouhý). — Vysvětlil nám vše (jasný) a (krátký). — (Ideový) vyspělý pracovník. — (Vysoký) si ceníme účasti našich kolegů na ozpracování projektu nové stavby. — Proč se o těchto otázkách nemluvilo (otevřený) už dříve? — Byl to (finanční) nerentabilní podnik. — Tyto práce nebyly dosud (knižní) publikovány. — Na nás všechny (hluboký) zapůsobila bojová revoluční solidarita s hrdinným nikaragujským lidem.
 7. Příslovce v závorkách dejte do 2. nebo do 3. stupně (věty upravte):
  Jeník toužil (moc) po zámku a pomeranči. — Perleťový knoflík prodávali (draho) než ostatní. — Dnes Jeník vypadá (smutně) než včera. — Bylo zde (zle) než kde jinde. — Jeník stál před výlohou a stále (lačně) se díval na knoflíky. — V těch šatech vypadala (půvabně). — Zůstal tam (dlouho) než jeho kamarádi. — Musíš se obléknout trochu (teple). — Všechno vypadalo mnohem (příznivě). — Bylo to řečeno (upřímně), než jsme předpokládali. — Přesto, že šel mnohem (rychle), přišel o několik minut (pozdě). — Přečtěte to ještě jednou (hlasitě). — Mohl byste mluvit se mnou (otevřeně)? — Dívej se (pozorně), teď něco uvidíš. — V poslední době pracovali (pilně) a (důsledně). — Cirkus ho lákal stále (blízko a blízko). — Bydlí v jiné čtvrti a navštěvuje nás stále (zřídka). — Vyzývám vás k tomu, abyste (málo) mluvili a (mnoho) dělali. — Jednejme (otevřeně) a (čestně). — Přijde vám to (draho). — Reaguje na kritiku stále (nepřátelsky). — Zemědělství se stále (velice) mechanizuje. — (Rád) se mu vyhýbej. — Přijdeme k vám až (pozdě). — Kdo ve vaší třídě běhá (rychle)? — Kdo (dobře) hraje hokej? — Který sport se vám líbí (mnoho)? — Který sport máte (rád), kopanou nebo odbíjenou? — Prohlásil to ještě (energicky). — Oběma se zdálo, že v pokoji je (světlo). — Všechno šlo nějak (lehce), nějak (samozřejmě).
 8. Ze slov v závorkách vyberte potřebná:
  Jestli pojedeme tímto směrem, dostaneme se do města (rychleji — rychlejší). — Šli jsme stále (výše — vyšší), dokud jsme nevystoupili na vrchol (nejvýš — nejvyšší) hory republiky. — To, co jsme uviděli (pozdější — později), bylo mnohem (lepší — lépe). — Socialismus je (pokrokovější — pokrokověji) společenský řád. — Musíme dát družstevníkům (lepší, modernější — lépe, moderněji) byty. — (Lehčí — lehčeji) je mluvit, (těžší — tíže) je psát. — Které fotbalové mužstvo je (lepší — lépe) v ČSSR? — Budeme usilovat o to, aby lidé (více — větší) věděli a (nejlepší — nejlépe) rozuměli naší politice. — Je to (lehčí — lehčeji), když člověk rozumí tomu, co dělá. — Zpátky jsme se vrátili mnohem (bohatší — bohatěji). — Nic (napínavější — napínavěji) jsem už dávno nezažil. — Po druhé už budu (chytřejší — chytřeji). — Věc byla (těžší — tíže), než se zdálo. — Vy (lepší — lépe) víte, že k velkému požáru stačí jediná jiskra. — I bez hudby je zde (veselejší — veseleji) než tam u vás. — Ten dárek mi byl (dražší — dráže) ne proto, že stál (mnoho — více) než jiné, ale proto, že jsem ho dostal od (dobrý — dobře) přítele. — Zdálo se mi, že teď žije (šťastnější — šťastněji). — Mám dojem, že vždy byla (šťastnější — šťastněji) než já. — Měli jsme ho všichni rádi, protože to byl mezi námi (nejupřímnější — nejupřímněji) a (nejskromnější — nejskromněji) člověk. — Ze dne na den byl stále (slabší — slaběji). — Udělej to co (nejdřívější — nejdříve).
 9. Z přívlastkových spojení tvořte věty podle uvedeného vzoru; užívejte jmenných tvarů:
  Ta těžce nemocná paní. — Ta paní je těžce nemocna.
  tento zcela zdravý chlapec; všichni naprosto spokojení hosté; tento velmi laskavý pán; tato velmi zvědavá žena; můj těžce nemocný dědeček; tito všeho schopní lidé; vaše dobrou kvalitou známé výrobky; tento svou věcí zcela si jistý člověk
 10. Slova v závorkách přeložte do češtiny (určitým nebo jmenným tvarem):
  Vladimír byl v tomto roce velmi často (болен). — Věra je ještě velmi (слаба) — Jsem si (уверен), že budu do večera (готов) — Jirka bývá vždycky (веселый), ale dnes je (грустный) — Chtěl bych, abys byla (счастлива). — Doufám, že dnes bude pan profesor (доволен) s mou prací. — Moje babička je už velmi (стара), ale díky bohu je stále ještě (здорова). — Milan byl (готов) to opakovat ještě jednou. — Jste velmi (любезны) — Buďte tak (добры) а řekněte mi, kolik je hodin.
 11. Doplňujte do vět příslovce „jinde“, „jinam“, „odjinud“, „jinudy“, „jindy“, „jinak“:
  Dnes nemám čas, přijď prosím tě … . — Touto ulicí se tam nedostaneme, musíme jít … . — Takhle to asi nepůjde, budeme to muset zkusit … . — Z Kyjeva už jsme dostali odpověď na náš dopis, ale … nám ještě neodpověděli. — Všude … už pracují novou metodou. — … už nepůjdeme, zůstaneme tady. — … má Pavel plno humoru, ale dnes je nějak zamlklý.
 12. Vyberte z textu k uvedeným slovům příslušné zdrobněliny. Vysvětlete, jak jsou tvořeny: dům, chudák, Jan, jablko, chlapec, sirota, nit, děvče
 13. Najděte v textu k uvedeným deminutivům základní slova. Vypište slova do dvou sloupců a oddělte slovotvornou příponu.
  Vzor: kominík — komíníček: -ek
  kominíček, knoflíček, rohlíček, lísteček, chybička, chlapeček, krámek, domek, ručka, kabátek, hvězdička, krůček, slzička, hlásek, hlavička, zámeček, talířek
 14. Ze dvou vět tvořte jednu podle vzoru:
  Jeník měl knoflík. Ten se utrhl. — Jeníkovi se utrhl knoflík.
  Vláďa měl míč. Jirka ho sebral. — Vlasta měla psa. Ten utekl. — Jeden turista měl krásný kufr. Někdo ho ukradl. — Jiřina měla nové zlaté hodinky. Ty se ztratily. — Milan měl prababičku. Ta nedávno zemřela. — Věra měla zápalky. Matka je vzala.
 15. a) Ze dvou tvarů v závorce vyberte správný:
  Venku je dnes velmi (chladno, chladně), musí se (teplo, teple) obléci. — Příbuzní přijali Milenu velmi (chladno, chladně). — Nemluv prosím tě (dlouho, dlouze), vysvětli nám všechno (krátko, krátce) a (jasno, jasně). — Bratranec nám (dlouho, dlouze) a (široko, široce) popisoval svoje příhody v letním táboře. — Byl jsem (hluboko, hluboce) zarmoucen a bylo mi opravdu velmi (těžko, těžce). — V pokoji bylo (ticho, tiše), protože všichni se chovali velmi (ticho, tiše). — Zuzka se dnes tak (veselo, vesele) tváří, to jí musí být opravdu (veselo, vesele).
  b) doplňte:
  vysoko — vysoce; hluboko — hluboce; daleko — dalece; draho — draze; horko — horce; hlučno — hlučně; smutno — smutně; dlouho — dlouze
  Horníci pracovali … pod zemí. — Jejím vyprávěním jsme byli … dojati. — Besedovali jsme … do noci. — Ten stručný příběh vypravoval … a široce. — V restauraci bylo velmi … . — Hosté se bavili velmi … . — Bez dětí jí bylo velmi … . — Matka se dívala … za odcházejícím synem. — Orli hnízdí … v horách. — … jsme si vážili jeho názorů. — Tak … jsem ještě nikdy nebyl. -Víc o něm říci nemohu, tak … ho neznám. — To vám přijde velmi … . — Byla to velmi … vykoupená svoboda. — V té bundě ti bude dnes … . — Dítě bylo nemocné, … dýchalo a neustále plakalo.
 16. Tučně tištěné výrazy zaměňte synonymickými příslovci na -ově, -ně, -sky, -cky.
  Vzor: Z uměleckého hlediska je to dílo velmi průměrné. — Umělecky je to dílo velmi průměrné. Po stránce jazyka je jeho kniha velmi obtížná, ale pokud jde o obsah je vynikající. — Z hlediska vědy nelze takové stanovisko obhájit. — Jako člověk to chápu, ale jako nadřízený to nemohu připustit. — Z politického hlediska bylo takové řešení zcela pochybené. — Obě tyto věty se od sebe svým významem podstatně liší. — Ta práce je co do svých myšlenek velmi chudá. — Ivan a Zuzana se k sobě svým věkem a povahou velmi dobře hodí. — ČSSR spolupracuje v hospodářském a vojenském ohledu s SSSR.
 17. Přeložte do češtiny:
  а) О чем ты думаешь? Я вспоминаю своих родителей, которые живут в Сибири. — Я мечтаю о том, чтобы наши дети не знали, что такое война. — Он завоевал доверие и любовь своего народа. — Еник не помнил своих родителей. У Еника родители умерли, когда он был еще маленький. Он жил на улице и ел то, что ему давали: то хлеб, то сыр, то тарелку супа. Еник мечтал о пуговице. Однажды Еник увидел девочку, у которой пуговица висела на одной нитке. Он тотчас же незаметно последовал за ней. Вдруг пуговица у девочки оторвалась и осталась лежать на мостовой. — Сначала трубочист ничего не мог понять: что случилось, у кого Еник взял пуговицу? — С одной стороны сидел трубочист, с другой стороны — его жена, а напротив Еника сидела Лида. Еник был счастлив. — Прошло много лет, Еник тоже стал трубочистом, а у Лиды недавно родилась дочка.
  б) Наш профессор еще молод. — Он был стар годами, но молод душой. — Вы больны? Нет, я совершенно здоров и сегодня особенно счастлив. — К сожалению, он не способен к этой работе.
  в) Вам никогда не приходило в голову, что это может случиться? — Его нет, он вернется через несколько дней. — Нам нужно выиграть как можно больше времени. — Этим он завоевал популярность. — После своего выступления он привлек на свою сторону много членов нашего
  коллектива. — Не забудьте о своем обещании. — Завтра с утра мы возьмемся за работу. — Сделай это как можно скорее и как можно лучше. — Чем дольше она пробудет на юге, тем лучше для нее. — Я не хотел больше думать об этом. — Сегодня он выглядел веселее, чем три дня тому назад. — Утром я встаю обычно раньше всех. — Эта вещь стоит значительно дороже. — Она выглядит намного моложе. — Мы живем теперь дальше, но сообщение удобнее. — Этот вопрос нужно решить быстрее. — В прошлом году осадков было меньше, чем в этом.

Poslechové cvičení

ANEKDOTY
V univerzitní posluchárně klade profesor studentům otázku: „Co myslíte, pánové, jakou největší vymoženost dala chemie světu?“
Ozval se nesmělý hlas z auditoria: „Prosím, blondýnky, pane profesore.“

* * *

Jeden mladý muž, který se chtěl oženit, se zeptal G. B. Shawa: „Mistře, je to pravda, že ten, kdo se ožení v pátek, bude po celý život nešťastný?“
„Určitě,» odpověděl Shaw, „proč by měl být právě pátek výjimkou?“

Zapamatujte si:
VZTAHY K LIDEM
Slibovat hory doly (=všechno možné).
Udělat nad někým kříž (=vzdát se naděje např. v uzdravení, že se polepší atd.).
Dělá, co jí na očích vidí (=chce vyhovět každému přání, i nevyslovenému).
Snesl by jí modré z nebe (=udělal by pro ni všecko).
Maže mu med kolem úst (huby) (=lichotí mu).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: