Browse By

Урок 16

Склонение субстантивированных прилагательных мужского, женского и среднего рода мягкой и твердой разновидности.

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zdraví člověka je tělesná výchova a sport.
V Československu se tělesná výchova i sport těší velké oblibě. Pěstují se zde všechny druhy sportu, jako jsou sportovní hry — například fotbal (kopaná), volejbal (odbíjená), házená, košíková, tenis, dále plavání, veslování, cyklistika a všechny druhy lehké atletiky, například běh, skok do výšky i do dálky, hod oštěpem, diskem, vrh koulí1, sportovní gymnastika a mnohé jiné. Lehká atletika je výbornou průpravou nejen k míčovým hrám, vodním sportům, zimním sportům a šermu, ale také k těžké atletice, jako je například box, (rohování), zápas2 v klasickém stylu, vzpírání. Proto se jí také říká královna sportů. Přírodní podmínky ČSSR umožňují i masové provozování zimních sportů3 — lyžování, skoky na lyžích1, bruslení včetně krasobruslení, sáňkování aj. — i některých náročných letních sportů, například horolezectví.
Československo je sportovně velmi vyspělá země. Českoslovenští sportovci se zúčastňují téměř všech mezinárodních sportovních soutěží2 a závodů2 a dosahují v nich vynikajících úspěchů. Nejednou se stali mistry světa v různých sportovních disciplinách. Největších úspěchů dosahují československá mužstva (týmy) v hokeji, krasobruslení a sportovní gymnastice.
Dávnou tradici má Československo v masovém pěstování tělocviku (základní tělesné výchovy). Mladí i staří se pravidelně scházejí v tělocvičnách a na hřištích, kde se cvičí cvičení prostná i na nářadí. Výsledkem obětavé přípravy cvičenců, sportovců, cvičitelů a trenérů jsou naše spartakiády.
Spartakiády mají svou tradici od. r. 1921, kdy se dělnická mládež ČSR rozhodla uspořádat svůj tělovýchovný svátek a předvést výsledky své sportovní činnosti. Toto vystoupení bylo pojmenováno spartakiádou na počest Spartaka, který se stal pro pokrokovou mládež symbolem revolučního bojovníka za svobodu. Od roku 1924 se pod tímto názvem pořádají masová sportovní vystoupení i v SSSR.

* * *

A.: Nazdar Vláďo, kam jdeš?
V.: Nazdar Aleši, jdu na fotbal na Letnou.
A.: A kdo hraje? Jel jsem okolo dopoledne a viděl jsem zástupy lidi před pokladnou.
V.: Ty to nevíš? Vždyť dnes se utká Sparta se Slavií. Měl jsem co dělat, abych dostal lístek.
A.: To bude jistě zajímavý zápas, ale Sparta nemá příliš dobrou formu4. Útok je slabší a ani obrana za moc nestojí5.
V.: Ty tomu tak rozumíš. Kopaná není ping-pong. A kam jdeš ty?
A.: Máme dnes krajské přebory2 ve stolním tenisu.
V.: Přeji ti, abys vyhrál jako vloni.
A.: I já ti přeji, aby dnes Sparta dala alespoň tři góly6. Ale palce budu stejně držet Slavii. Víš, že jí fandím7.

* * *

Bohouš, Honza a Vašek se sešli ve studentském klubu v koleji Strahov v předvečer zápasu ČSSR — SSSR.
Bohouš: Ahoj kluci, jak se těšíte na zítřejší utkání?
Vašek: Ahoj, právě jsme se o tom s Honzou bavili. Podle posledních výsledků má větší šanci8 sovětské mužstvo.
Honza: Ale my máme také naději9. Viděl jsem nedávno v televizi utkání Slovan Bratislava — Dukla Jihlava a byl to výborný zápas.
Bohouš: To máš pravdu, brankář hrál výborně, ani v obraně si bratislavští nevedli špatně10.
Vašek: Také jsem ten zápas viděl. Vzpomínáte si kluci na ten nádherný Honzův bodyček na modré čáře?
Bohouš: Ale zítra, to bude zápas. Pavlov je ve formě, ty jeho úniky jsou fantastické. Letos má sovětské mužstvo i mnohem lepšího brankáře.
Honza: Naši se také zlepšili, hlavně v přihrávkách a ve střelbě. Ještě ale musíme zlepšit obranu.
Vašek: Budeme mít výhodu domácího prostředí11, tak bychom snad mohli uhrát alespoň remízu12.
Bohouš: Kluci, já už budu muset jít, za týden dělám zkoušku z historie. Zítřejší zápas tipuju 3:2 pro nás13.
Vašek: Ahoj, Bohouši.
Honza: Ahoj.

Slovníček

alespoň (aspoň) по крайней мере, по меньшей мере
bodyček, -u m силовой прием, толчок телом
bojovník, -a m борец
brankář, -e m вратарь
bruslení, -í n катание на коньках
cvičenec, -nсе m гимнаст, физкультурник
cvičit упражняться; с. prostná делать вольные упражнения; с. na nářadí, -í m заниматься на спортивных снарядах
cvičitel, -e m преподаватель физкультуры, тренер
cyklistika, -у f велосипедный спорт
činnost, -i f деятельность
dosáhnout (něčeho) достичь, добиться (чего-либо)
házená, -é f ручной мяч, гандбол
horolezectví, -í n альпинизм
hřiště, -ě n спортплощадка
kluk, -а m 1. мальчик; 2. парень; kluci! ребята!
kopaná (fotbal), -é f футбол
košíková, -é f баскетбол
královna, -у f королева
krasobruslení, -í n фигурное катание
letos в этом году
lyžování, -í n катание на лыжах
míčové hry игры с мячом
mistr světa, -a m чемпион мира
modrá čára, -у f линия зоны защиты
mužstvo, -a n команда
nádherný великолепный
náročný druh sportu тяжелый вид спорта
nářadí, -í n спортивный снаряд
název, -zvu m название, наименование
nejednou неоднократно, не раз
obětavý самоотверженный
obrana, -у f оборона, защита
odbíjená, -é f волейбол
pěstovat sport заниматься спортом
plavání, -í n плавание
počest, -i f: na p. (někoho) в честь (кого-либо)
podmínka, -у f условие
pojmenovat назвать
pokrokový прогрессивный
popularita, -у f популярность; mít popularitu быть популярным
pořádat устраивать, организовывать
pravidelně регулярно
průběh, -u m ход; v průběhu в ходе
průprava, -у f подготовка
přebor, -u m (спорт.) состязание на первенство, чемпионат
předpoklad, -u m предположение, предпосылка
předvečer накануне
předvést výsledky продемонстрировать результаты
přihrávka, -у f передача
příprava, -у f подготовка
rohování, -í n бокс
sáňkování, -í n санный спорт; катание на санках
scházet se собираться
soutěž, -e f соревнование, состязание
soutěžit соревноваться, состязаться
stolní tenis, -u m настольный тенис
střelba, -у f стрельба
šance, -e f шанс
šerm, -u m фехтование
tělesná výchova, -у f физическое воспитание
tělocvična, -у f спортивный зал
tělocvik, -u m физкультура
tým, -u m команда
umožňovat давать возможность
únik, -u m рывок
uspořádat организовать
útok, -u m нападение
utkání, -í n спортивная встреча
utkat se (спорт.) встретиться
včetně в том числе
veslování, -í n гребля
vloni в прошлом году
vynikající выдающийся
výsledek, -dku m результат
vyspělý развитый; sportovně v. země развитая в спортивном отношении страна
vystoupení, -í n выступление
vzpírání, -í n поднятие тяжестей / штанги
vždyť ведь
základní основной
zápas, -u m борьба; z. v klasickém stylu классическая борьба
zástup, -u m толпа
zlepšit se улучшиться
zúčastnit se принять участие

Лексико-грамматические пояснения

1. skok do výšky i do dálky — прыжки в высоту и длину
skoky na lyžích — прыжки с трамплина
hod oštěpem (kladivem, diskem) — метание копья (молота, диска)
но: vrh koulí — толкание ядра

2. Обратите внимание на различие в употреблении следующих существительных: závod, zápas, soutěž, přebory, turnaj, mistrovství, utkání. Их употребление зависит нередко от сочетаемости с другими существительными, обозначающими вид спорта.
zápas (volejbalový, ve volném stylu, v klasickém stylu) — встреча / состязание (по волейболу, вольной борьбе, классической борьбе)
závod (v plavání, ve skoku, v běhu) — состязание / соревнование (по плаванию, по прыжкам, в беге)
soutěž; mezinárodní sportovní soutěž — соревнование / состязание; международные соревнования
přebory / turnaj — турнир / чемпионат / встреча
volejbalové utkání — волейбольная встреча / матч
šachový turnaj — шахматный турнир
mistrovství světa (v hokeji, ve fotbalu) — чемпионат мира (по хоккею, по футболу)

3. umožnit / umožňovat (něco někomu) — способствовать (кому-л. в чем-л.)
Ср.: Přírodní podmínky ČSSR umožňují provozování zimnich sportů. — Природные условия ЧССР способствуют занятиям зимними видами спорта.

4. mít dobrou formu / být v dobré formě — быть в хорошей форме
Ср. также: Sparta nemá příliš dobrou formu. — «Спарта» не в очень хорошей форме.

5. Obrana za moc nestojí. — Защита никуда не годится.
Ср. также:
Ten film nestojí za nic. — Этот фильм никуда не годится.
Та práce stála za to! — Стоило потрудиться!
dát gól (ve fotbalu) — забить гол
dát gól (v hokeji) — забросить шайбу
dát gól koš (v košíkové) — забросить мяч в корзину

7.držet palce = fandit (někomu) — болеть за кого-нибудь (за чью-л. команду)
Budu ti držet palce. — Я буду болеть за тебя.
Fandí Spartě. — Он (она )болеет за «Спарту».

8. mít šanci — иметь шанс
Sovětské mužstvo má větší šanci. — У советской команды больше шансов.

9. mít naději — надеяться, питать надежду
Máme naději, že Spartak vyhraje. — Мы надеемся, что «Спартак» победит.

10. Bratislavští si nevedli špatně. — Братиславская команда играла неплохо.
Ср. также: Vede si v té funkcí velmi dobře. — Он хорошо исполняет возложенные на него функции.

11. Máme výhodu domácího prostředí. — Наше преимущество в том, что мы играем на своем поле.
Ср. также:
mít výhodu (z něčeho) — иметь выгоду (от чего-л.)
poskytnout výhodu (někomu) — предоставить (кому-л.) выгодные условия

12. uhrát remízu — сыграть вничью

13. tipovat zápas — предсказывать результат игры
Zápas tipuju 3:2 pro nás. — Я считаю, что встреча окончится со счетом 3:2 в нашу пользу.

Грамматические объяснения

Субстантивированные прилагательные

Некоторые существительные в чешском языке имеют форму имен прилагательных типа mladý, jarní и склоняются по образцу этих прилагательных. Это, главным образом, субстантивированные прилагательные и причастия типа vrátný, vedoucí. Субстантивированные прилагательные мужского рода оканчиваются на , женского рода — на , среднего рода — на .

Ср.: Мужской род: nemocný больной, vrátný швейцар, hajný лесник, ponocný ночной сторож, příbuzný родственник и др.
Женский род: vrátná вахтер, pokojská горничная, kopaná футбол, odbíjená волейбол, vepřová свинина и др.
Средний род: kapesné карманные деньги, vstupné плата за вход, cestovné деньги на проезд (подъемные).

Существительные, оканчивающиеся на , могут быть трех родов: vrchní старший официант — мужск. род; vedoucí (delegace) — мужск. и женск. род; hovězí — говядина, telecí — телятина — ср. род.

Субстантивированные прилагательные и причастия имеют категорию рода, числа и падежа. Они склоняются как соответствующие прилагательные твердой и мягкой разновидности.

Формы множественного числа образуются так же, как у соответствующих прилагательных.

По образцу jarní склоняются только те существительные, которые одновременно имеют функцию прилагательных.

Существительное drobné (мелочь — о деньгах) имеет только формы мн. числа:
Máte drobné? — У вас есть мелочь?

Pád Tvrdý vzor Měkký vzor
Muž. rod Žen. rod Stř. rod Muž. rod Žen. rod Stř. rod
N. vrátný pokojská cestovné vedoucí vedoucí telecí
G. vrátného pokojské cestovného vedoucího vedoucí telecího
D. vrátnému pokojské cestovnému vedoucímu vedoucí telecímu
A. vrátného pokojskou cestovné vedoucího vedoucí telecí
V. vrátného pokojská vedoucí vedoucí
L. vrátném pokojské cestovném vedoucím vedoucí telecím
I. vrátným pokojskou cestovným vedoucím vedoucí telecím

Субстантивированные прилагательные можно разделить на следующие семантические группы, обозначающие:
а) профессии: vrátný, vrátná, vrchní, pracující; (субстантивированное причастие см. в упр. 10)
б) родственные отношения: příbuzný, příbuzná, švagrová;
в) спортивные игры: kopaná, házená, košíková, odbíjená;
г) платежи: jízdné, vstupné, cestovné, nájemné, spropitné;
д) мясные блюда: hovězí, telecí, vepřové, skopové;
е) фамилии: Horký, Tučný, Široký, Veselá, Hrubá, Hořejší;
ж) географические названия: Hluboká, Zakopané, Křivé, Slaný.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Který druh sportu pěstujete?
— Kterému sportovnímu mužstvu fandíte?
— Kdo je v tomto roce mistrem světa v hokeji (v kopané, v krasobruslení)?
— Která mužstva se letos zúčastní mistrovství světa ve sportovní gymnastice (v košíkové, v lehké atletice)?
— Kdy a ve které zemi se bude konat příští olympiáda?
— Ve kterých sportovních disciplínách se soutěží na zimních a letních olympijských hrách?

2. Вместо точек вставьте выделенные слова:
Kopaná: — Byl jsi v neděli na …? — Ne, já na … nechodím. — Všichni mluvili o včerejším zápasu v … . — Mnozí lidé si nemohou představit neděli bez … .
Házená: — Co víš o české … ? — … hrají často i dívky. — Ze všech sportů mám nejraději … . — Která hra se podobá … ?
Odbíjená: — To je míč na … . — Máte v ročníku dobré hráče … ? — Chceme uspořádat turnaj v … . — Mezi … a košíkovou je velký rozdíl.
Košíková: — Vysokým lidem se … dobře hraje. — Bohužel neumím … moc hrát. — Znáš dobře pravidla … ? — Dávám přednost tenisu před … .

3. Образуйте предложения по следующему образцу:
a) Volejbalista hraje volejbal.
Fotbalista hraje …
Basketbalista hraje …
Hokejista hraje …
Tenista hraje …
b) Kdo jezdí na lyžích, je lyžař.
Kdo jezdí na sáňkách, je …
Kdo jezdí na bruslích, je …
Kdo hraje házenou, je … (-kář)
Kdo hraje košíkovou, je … (-kář)
Kdo hraje odbíjenou, je … (-kář)
c) Horolezec provozuje horolezectví.
Plavec trénuje …
Cyklista dělá …
Šermíř pěstuje …
Vzpěrač trénuje …
Boxer pěstuje …

4. Дополните предложения:
Koulař vrhá …
Oštěpař hází …
Kladivár hází …

5. Подберите синонимы к следующим словам:
volejbal, fotbal, basketbal, box, volejbalista, fotbalista, basketbalista, tým

6. Слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Českoslovenští (hokejista) patří k nejlepším na světě. — Co říkáš našim (fotbalista)? — Nedávno jsem mluvil s jedním z našich nejlepších (volejbalista). — Pro každého (tenista) je velmi důležitý pravidelný trénink. — Co si myslíš o tom (basketbalista)? — Můj bratr byl v zahraničí s našimi (volejbalista). — Nejlepšímu (cyklista) věnuje náš podnik pohár. — Nedávno jsem četl knihu o světoznámém (šachista). — Družstvo našich (basketbalistka) je ve výborné formě. — Četl jsem v zahraničním tisku článek o našich (volejbalistka).

7. Раскройте скобки, существительные и прилагательные поставьте в соответствующем падеже:
Pěstování (zavodní plavání) je velmi zdravé. — К (odvetné utkání) v (česká házená) jsme pozvali (zahraniční rozhodčí). — Jdu raději na (dobrá odbíjená), než na (špatná kopaná). — Fandíme (vodní lyžování — 3. р.). — Kromě (sportovní podívaná) oceňujeme na (vodní lyžování) i jeho krásu. — К (dnešní sportovní utkání) nastoupí dva favorité a to slibuje (dobrá košíková). — S (česká odbíjená) jsme se seznámili v poválečných letech. — Letošní rok je rokem (olympijské hry). — Evropská kopaná se dnes vyrovná (kopaná jihoamerická).

8. Ответьте утвердительно на вопросы по следующему образцу:
Máme v ročníku dobré běžce, což abychom uspořádali soutěž? — Výborně, uspořádejme soutěž v běhu.
Máme v ročníku dobré lyžaře, což abychom uspořádali závod? — Máme na fakultě dobré košíkáře, což abychom uspořádali turnaj? — Máme na univerzitě výborné gymnastky, což abychom uspořádali soutěž? — V našem závodě máme výborné krasobruslaře a krasobruslařky, což abychom uspořádali mistrovství? — Mezi našimi studenty máme výborné plavce, což abychom uspořádali soutěž? — Máme na fakultě výborné šachisty, což abychom uspořádali turnaj? — Mezi našimi chlapci jsou výborní běžci, což abychom uspořádali závod? — Na naší univerzitě jsou výborná házenkářská družstva, což abychom uspořádali celouniverzitní mistrovství?

9. Предложения типа Petr hraje výborně fotbal замените предложениями типа Petr je výborný fotbalista, и, наоборот, предложения типа Petr je výborný fotbalista замените предложениями типа Petr hraje výborně fotbal:
Mirek hraje dobře volejbal. — Zdeněk výborně plave. — Já jsem špatný fotbalista. — Ty jsi dobrý skokan do dálky? — Ti chlapci bezvadně hrají hokej. — Ty dívky slabě hrají košíkovou. — Petr je daleko lepší běžec než já. — Všichni moji kamarádi jsou velmi dobří lyžaři. — Všechny moje kamarádky bezvadně jezdí na bruslích. — Můj bratr je vášnivý šachista. — Ti hoši jsou jen průměrní fotbalisté. — Skáče Vlasta dobře do výšky? — Všichni ostatní lépe jezdí na lyžích než já. — Pavel a Jirka vášnivě hrají basketbal.

10. Переведите на чешский язык:
а) С каждым годом физкультуре и спорту уделяется все больше и больше внимания. Молодые и старые занимаются спортом. Спортивные общества (клубы) имеются во всех городах и деревнях. Различные спортивные школы готовят спортсменов, которые потом представляют спорт нашей страны на первенствах мира. Спорт в нашей стране носит массовый характер. Наши спортсмены участвуют почти во всех соревнованиях и добиваются значительных успехов. Сборная СССР по хоккею в течение многих лет является чемпионом мира. На чемпионате мира по фигурному катанию весь мир рукоплескал замечательным советским фигуристам. Известны имена наших спортсменов и по другим видам спорта. На летних и зимних олимпийских играх спортсмены СССР завоевывают медали по различным видам спорта.
б) А.: Ты идешь сегодня на стадион?
Б.: Да, мне пришлось побегать, прежде чем я достал билет.
А.: А за кого ты болеешь?
Б.: Я старый болельщик «Спартака».
А.: Да, у «Спартака» очень хорошая защита и нападающие неплохие. А их вратарь всегда играл в сборной СССР.
Б.: Я с нетерпением жду первенства мира. Интересно, кто будет чемпионом мира. Ведь у нас очень серьезный соперник.

11. Скажите, какой вид спорта вы любите. Расскажите о летних и зимних видах спорта.

Slovníček

с каждым годом každým rokem
представлять reprezentovat
сборная (команда) národní mužstvo
завоевать медали získat medaile
нападающий útočník
ждать с нетерпением velmi se těšit na со
мне интересно jsem zvědav
соперник soupeř

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: