Browse By

Урок 15

Склонение существительных, обозначающих парные предметы (части тела). Неопределенные числительные. Неопределенно-собирательное местоимение všechen, -а, -о. Союз pokud (dokud).

U LÉKAŘE

Karel se nečítí dobře. Je unavený, bolí ho hlava1, ruce a nohy a píchá ho u srdce2. Potí se a je mu přitom zima. Trápí ho kašel a rýma. — Už týden churaví. Jde na zdravotní středisko (na polikliniku)3 k lékařské prohlídce. Chvíli musí čekat, protože je tam mnoho pacientů. Konečně ho zdravotní sestra zve do ordinace. Lékař se ho ptá:
„Tak co vám schází?“4
Karel si stěžuje na bolesti v celém těle5, na únavu, pálí ho také oči a nemá chuť k jídlu.
„Kolik dní máte už tyto potíže?“, ptá se lékař.
„Několik dní, ale dnes se cítím tak slabý a unavený, že jsem nemohl jít do práce6.“
Lékař vyzývá Karla, aby se svlékl do půl těla7 a prohlíží ho. Poslouchá na prsou a na zádech8, dívá se do krku i na oči9. Pak se ptá na nemoci, které Karel prodělal10 v mládí. Karel býval dříve často nemocen (často stonal), míval chřipku a několikrát měl také angínu11. Teď už tak nemocemi netrpí12, ale bývá často nachlazen. Dnes ráno měl zvýšenou teplotu a včera večer dokonce vysokou horečku. Lékař prohlíží dále a pak píše recepty.
„Je to něco vážného, pane doktore?“
„Ale ne, vypadá to zase na chřipku13. Zůstanete pár dní doma. Pokud budete mít teplotu, budete ležet. Předepíšu vám prášky, abyste se z toho brzo dostal. Za týden přijdete na kontrolu.“
„Děkuji, pane doktore, a prosil bych ještě potrvzení o pracovní neschopnosti14.“
„To vám napíše sestra.“

* * *

Pacient: Dobrý den, pane doktore.
Doktor: Dobrý den, posaďte se. Nač si stěžujete?
Р.: Necítím se zdráv. Mrazí mě po celém těle15, mám rýmu a kašel.
D.: Máte horečku?
Р.: Ano, mám zvýšenou teplotu.
D.: Kdy se vám udělalo špatně? Kdy jste onemocněl?
Р.: Tak asi tři dny, co se mi točí hlava, je mi nějak špatně, nemám chuť k jídlu16.
D.: Teď prosím otevřte ústa, podívám se do krku. Máte chřipku. Musíte několik dní zůstat doma. Kdyby vám bylo hůř, zavolejte mě, jinak přijdete za tři dny. Tady máte recept na lék. Budete jej užívat třikrát denně po jídle. Kromě toho musíte držet dietu a omezit kouření.
Р.: Děkuji vám, pane doktore, na shledanou.
D.: Na shledanou.

V LÉKÁRNĚ

— Zde je lékařský předpis (recept). Dostanu léky hned, nebo budu muset čekat?
— Prášky vám můžeme dát hned, ale na sirup budete muset počkat.
— V kolik hodin mohu přijít?
— Asi za hodinu bude sirup hotov.
— Dejte mi nějaké prášky proti bolení hlavy17 a kloktadlo. Kolik platím?
— Za léky předepsané lékařem se neplatí nic, vybíráme pouze manipulační poplatek18 1 Kčs (jednu korunu). Za ostatní léky také neplatíte mnoho. Celkem čtyři koruny. Sirup budete brát19 třikrát denně kávovou lžičku а k tomu po jídle tyto prášky, jednu až dvě tablety.

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Lékařská péče v Československu je bezplatná. Běžná onemocnění se léčí ambulantně na poliklinikách (v okresních nebo obvodních ústavech národního zdraví, zkratka OÚNZ). Na každém větším zdravotním středisku pracuje několik lékařů praktických i odborných a každá poliklinika má také zubní oddělení. Když vás bolí zuby, zajděte na zubní oddělení, kde vám prohlédnou chrup a zkažené zuby zaplombují nebo vytrhnou. Při těžkých onemocněních jsou pacienti odesíláni do nemocnic, kde se provádí dlouhodobé léčení a náročné lékařské výkony, jako jsou operace. Díky pokroku v lékařství a soustavné péči o zdraví podařilo se téměř odstranit mnoho dříve nebezpečných nemocí, jako je například tuberkulóza. Použití antibiotik zmenšilo značně nebezpečí takových onemocnění, jako je zápal plic. Zmenšilo se i nebezpečí dětských chorob, jako jsou např. záškrt, spála a jiné. Bylo dosaženo pokroku, při léčení rakoviny, stále však ještě umírá na tuto zákeřnou chorobu20 mnoho lidí. Také infarkt ohrožuje ještě mnoho lidí21.

Slovníček

ambulantní амбулаторный
běžný обычный
bolest, -i f боль
bolet болеть, испытывать физическую боль
brzo скоро
cítit чувствовать; necítím se dobře я чувствую себя плохо
díky благодаря
dlouhodobý долгосрочный
doporučit рекомендовать
dostat se z nemoci выздороветь, поправиться
držet dietu соблюдать диету
horečka, -у f жар
hůř хуже
choroba, -у f болезнь
chrup, -u m челюсть, зубы
chřipka, -у f грипп
churavět болеть
chvíle, -e f минута
jinak иначе
kašel, -е m кашель
kloktadlo, -a n полоскание
kloktat полоскать
konečně наконец
krk, -u m горло
léčit лечить
lék, -u m лекарство
lékař, -е m врач; praktický l. участковый врач, терапевт; odborný l. специалист
lékařský врачебный; медицинский; náročný lékařský výkon серьезное врачебное вмешательство; lékařská péče медицинское обслуживание
lékařství, -í n медицина
mládí, -í n молодость
nachlazený простуженный
nachladit se простудиться
například например
nebezpečí, -í n опасность
nebezpečný опасный
nemoc, -í f болезнь
nemocnice, -e f больница
nemocný больной; být nemocen болеть
nespavost, -i f бессонница
odstranit устранить
omezit ограничить
onemocnění, -í n заболевание
ordinace, -e / кабинет врача; zvát do ordinace приглашать в кабинет
otevřít открыть
OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) Райздрав (Районный отдел здравоохранения)
pálit: pálí ho oči у него болят глаза
pokrok, -u m прогресс
potit se потеть
potíže zdravotní недомогание
použití, -í n применение
prášek, -šku m порошок; prášek proti bolení hlavy порошок от головной боли
prohlídka, -у f осмотр; jít k lékařské prohlídce идти на прием к врачу
předepsat lék выписать лекарство
rýma, -у f насморк
sirup, -u m зд. микстура
slabší довольно слабый
soustavný систематический
spála, -у f скарлатина
stěžovat si жаловаться
stonat болеть
teplota, -у f температура; zvýšená teplota повышенная температура
točit se кружиться; točí se hlava кружится голова
trápit мучить
třikrát три раза
únava, -у f усталость
unavený усталый, утомленный
ústa pl рот
užívat lék принимать лекарство
vážný серьезный
větší больший
vytrhnout zub вырвать зуб
vyzývat зд. просить
záda pl спина
zákeřný коварный
zápal plic воспаление легких
zaplombpvat запломбировать
záškrt, -u m дифтерит
zdravotní sestra медсестра
zima: je mu zima его знобит/лихорадит
zimnice, -e f лихорадка
zkažený испорченный
zkratka, -у f сокращение
značně значительно

Лексико-грамматические пояснения

1. bolet (někoho něco): Bolí ho hlava (srdce, zub). — У него болит голова (сердце, зуб).
Co vás bolí? — Что у вас болит?
2. Píchá ho u srdce. — У него колет сердце.
3. jít na zdravotní středisko (na polikliniku) — идти в медпункт (в поликлинику)
4. Со vám schází? — На что вы жалуетесь? / Что у вас болит?
5. Karel si stěžuje na bolesti v celém těle. — Карел жалуется на боль во всем теле.
6. jít do práce — идти на работу
7. svléci se do půl těla — раздеться до пояса
8. poslouchat na prsou a na zádech — выслушивать грудь и спину
9. dívat se do krku i na oči — осматривать горло и глаза
10. prodělat nemoci — переболеть какими-либо болезнями
11. mít chřipku (angínu) — болеть гриппом (ангиной)
12. Teď už tak nemocemi netrpí. — Теперь он уже так не болеет.
Cím trpíte? — Чем вы страдаете? / На что жалуетесь?
13. Vypadá to na chřipku. — Это похоже на грипп.
14. potvrzení o pracovní neschopnosti — листок нетрудоспособности / больничный лист
15. Mrazí mě po celém těle. — Меня знобит.
16. Nemám chuť k jídlu. — У меня нет аппетита.
17. prášky proti bolení hlavy — порошки от головной боли
18. vybírat manipulační poplatek — брать плату за услуги
19. brát léky (sirup, prášky, tablety) / užívat léky — принимать лекарство (микстуру, порошки, таблетки)
20. umírat (na něco): na infarkt (na zápal plic, na rakovinu) — умирать (от чего-либо): от инфаркта (воспаления легких, рака)
21. ohrožovat (někoho, něco): zdraví lidí (život) — угрожать (кому-либо, чему-либо) / ставить под угрозу (что-либо, кого-либо): здоровье людей (жизнь)

Грамматические объяснения

Склонение существительных, обозначающих парные предметы (части тела)

В склонении существительных, обозначающих парные предметы (части тела — ruce, nohy, uši, oči, kolena, ramena, prsa), в формах множественного числа имеются отклонения.

Pád Množné číslo
N., V. ruce nohy oči uši
G. rukou nohou (noh) očí uší
D. rukám nohám očím uším
A. ruce nohy oči uši
L. (v) rukou (rukách) (v) nohou (nohách) (v) očích (v) uších
I. rukama nohama očima ušima
Pád Množné číslo
N., V. kolena ramena prsa
G. kolenou (kolen) ramenou (ramen) prsou
D. kolenům ramenům prsům
A. kolena ramena prsa
L. (na) kolenou (kolenech) (na) ramenou (ramenech) (na) prsou
I. koleny rameny prsy

В единственном числе эти существительные склоняются как существительные женского и среднего рода твердой разновидности (око, ucho, koleno, rameno — как město; ruka, noha — как žena).

Примечание. Прилагательные и местоимения, относящиеся к существительным, обозначающим парные части тела, в форме твор. падежа мн. числа с окончанием -mа имеют также окончание -mа: vlastníma rukama, pevnýma nohama, svýma očima, vlastníma ušima.

Неопределенные числительные

Некоторые числительные не указывают на определенное количество и не выражают определенного числа. К таким неопределенным числительным относятся: několik, kolik, tolik, mnoho, málo, několikátý, několikerý. В функции неопределенных числительных могут иногда выступать существительные chvíle, pár, например: pár dní несколько дней, počkej chvíli подожди минутку, числительные sto и tisíc: sto chutí сотня желаний, tisíc výmluv тысяча извинений.

Неопределенные числительные několik, tolik, kolik, mnoho имеют всего две формы: форму им. и вин. падежей без окончания и форму прочих падежей с окончанием : им. и вин. — několik přátel, kolik otázek, tolik odpovědí, mnoho lidí; od mých několika kamarádů, mým několika kamarádům, s několika kamarády, s mnoha lidmi, o těch několika kamarádech.

Числительное málo при соединении с исчисляемым предметом не склоняется: málo lidí, k málo lidem, s málo lidmi. Однако существительное málo склоняется. Ср.: k tomu málu, spokojit se s málem и др.

Примечание. Неопределенное числительное mnoho может употребляться также в форме прилагательного mnohý: k mnohým věcem, o mnohých případech, z mnohých států.

Неопределенно-собирательное местоимение všechen, -a, -o

Неопределенно-собирательное местоимение všechen, všechna, všech, no оформляется также при помощи суффиксов, -cek, -cka, -cko: všecek všecka, všecko. Последние формы являются более употребительными в разговорном языке. Местоимение všechen / všecek, všechna / všecka, všechno / všecko, кроме форм им. — вин. падежей, склоняется в единственном числе так же, как местоимения 3-го лица on (jeho, jemu), ona (jí, jí) или же как притяжательное местоимение náš, naše. Во множественном числе všechen, všechna, všechno склоняется по образцу указательного местоимения ten, ta, to.

Pád Číslo jednotné
Mužský rod Ženský rod Střední rod
N. všechen, všecek všechna, všecka všechno, všecko
G. všeho vší všeho
D. všemu vší všemu
A. všechen, všecek všechnu, všecku všechno, všecko
L. (o) všem (o) vší (o) všem
I. vším vší vším
Číslo množné
N. všichni, všechny, všecky všechny, všecky všechna, všecka
G. všech všech všech
D. všem všem všem
A. všechny, všecky všechny, všecky všechna, všecka
L. (o) všech (o) všech (o) všech
I. všemi všemi všemi

Примечания: 1. Местоимения všechen, všechno, všecko, všechna, všecka имеют словообразовательный суффикс -chen, -cek только в формах им. и вин. падежей ед. и мн. числа.
2. В им. падеже мн. числа форма všichni употребляется по отношению к существительным одушевленным, прочие формы — к существительным неодушевленным: všichni pracující, všechny domy, všechny stromy.
3. В некоторых застывших выражениях употребляются устаревшие формы, например, в вин. падеже ед. числа женского рода: nade vši pochybnost вне всякого сомнения.

Об употреблении местоимений všechen, všecek, všechna, všecka, všechno, všecko и прилагательных celý, celá, celé

Для русского, изучающего чешский язык, известную трудность представляет употребление местоимения všechen и прилагательного celý, так как в русском языке им соответствует одно местоимение весь, вся, все. Местоимения všechen / všecek, všechna / všecka, všechno / všecko употребляются с существительными во мн. числе, а также с собирательными и вещественными существительными. Ср.: všichni přátelé, všechny šaty, všechny ženy, všechna města, všechno obyvatelstvo, všechna mládež, všechen cukr, všechna voda, všechno víno.

С существительными в ед. числе употребляется прилагательное celý, celá, celé: celý svět, celý měsíc, celá zem, celá místnost, celé období, celé náměstí.

Союз pokud (dokud)

Союз pokud пока с глаголами несовершенного вида обозначает действие, одновременное с другим, действием такой же продолжительности:
Pokud budete mít teplotu, budete ležet v posteli. — До тех пор, пока у вас не снизится температура, вы будете лежать в постели.

Союз pokud (dokud) может употребляться с глаголом в любом времени. Ср.:
Dokud je pěkné počasí, jezdíme na výlety. — Пока стоит хорошая погода, мы ездим за город.
Dokud bylo hezké počasí, jezdili jsmena výlety. — Пока стояла хорошая погода, мы ездили за город.
Dokud bude hezké počasí, budeme jezdit na výlety. — Пока будет стоять хорошая погода, мы будем ездить за город.

Примечание. Dokud ne (с отрицанием) с глаголами совершенного вида обозначает действие, которое предшествует другому действию или следует после него:
Nepůjdete domů, dokud tu práci nedokončite. — Вы не пойдете домой, пока не закончите эту работу.
Cekala jsem na něho, dokud se nesetmělo. — Я его ждала, пока не стемнело.

В отличие от dokud союз pokud имеет также и значение меры. Ср.:
Pokud vím… — Насколько мне известно…

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Со je vám?
— Nač si stěžujete?
— Odkdy vám není dobře?
— Máte horečku?
— Máte rýmu a kašel?
— Trpíte nespavostí?
— Jaké nemoci jste prodělal?
— Nebolí vás v krku?
— Často míváte angínu?
— Točí se vám hlava?
— Býval jste často nemocen?
— Jaké léky jste užíval(a)?
— Už jste si změřil teplotu?
— Kterého lékaře mi můžete doporučit?
— Kdy ordinuje doktor Sidorov?

2. Выделенные существительные поставьте во множественном числе:
Bolí mě ruka. — Karel si stěžuje na bolesti v ruce. — Tvoje oko není zdravé. — Jsem jako bez ruky. — Nemohu hýbat nohou. — Dítě má sádru na noze. — Zítra půjdeme na prohlídku oka. — Vidíme okem, slyšíme uchem. — Onemocnění ucha je nebezpečné. — Zlomil jsem si ruku a nohu. — Musíte dělat pohyby rukou a nohou.

3. Существительные в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Při vdechu mě bolí na (prsa). — Babičku bolí (ruce). — Zebe mě do (nohy, ruce). — Viděl jsem to na vlastní (oči). — Co to máš na (kolena)? — U jeho (nohy) ležel pes. — Nesl to na (ramena). — Udělám všecko vlastníma (ruce). — Už od rána jsi na (nohy). — Dítě se na nás dívalo (velké krásné oči). — Nemocný si stěžoval na bolesti v (kolena). — Všechny knihy jsem odevzdala do jeho vlastních (ruce). — V jejich (oči) byl úsměv. — Slyšel jsem to na (vlastní uši), viděl jsem to na (vlastní oči). — Matka přitiskla dítě k (prsa). — Dítě se schovalo za jejich (záda — 7. р.).

4. Дополните предложения словами všechen или celý:
Pracoval jsem … týden, od rána do večera. — Ptali jsme se na to … svých známých. … už o tom věděli. — O tom mluví už … svět. — … se zúčastnili těch oslav. — Co jsi dělal … ten měsíc? — Dopisuješ si se … svými přáteli? — Domluvili jsme se, že … sobotu strávíme v přírodě. — Večer jsem sbalil …, co jsem potřeboval na cestu. — … rodina mi pomáhala chystat věci. — Měl jsem obstarat jízdenky pro … kamarády. — Nespal jsem … noc, měl jsem strach, že se neprobudím včas. — … hodinu jsem stál ve frontě. — Když jsem se vrátil domů, telefonoval jsem kamarádům, že je … v pořádku. — Druhý den ráno jsme se … sešli na nádraží. — … nádraží žilo letním dopravním ruchem. — Nakonec přijel náš vlak a … se hrnuli k vagónům. — … cestu jsme pozorovali oknem krajinu. — … den jsme strávili v přírodě. — Byli jsme … velmi spokojeni s výletem.

5. Неопределенные числительные в скобках напишите в соответствующем падеже:
Slyšel jsem o tom od (mnoho lidí). — Mluvili jsme o tom s (několik) lidmi. — Strávil jsem na venkově pouze (několik) dnů. — Musím napsat dopisy (několik) svým přátelům. — O (kolik) minut jste se opozdil? — Na hřišti jsme se setkávali s (mnohý) známými. — Povím vám to v (několik) větách. — Dostala jsem blahopřání k narozeninám od (několik) svých známých. — Nebyla stará, bylo jí (málo) přes třicet let. — Sešli jsme se tam jen s (několik málo) lidmi.

6. Составьте предложения, употребляя следующие выражения:
jít na polikliniku, být na poliklinice; jít na trh, být na trhu; jít na ministerstvo, být na ministerstvu; jet na konservatoř, být na konservatoři; jet na nádraží, být na nádraží; jít na vysokou školu, studovat na vysoké škole; jít na náměstí pěšky, stát na náměstí mlčky; jet na venkov, žít na venkově; jít na poštu, být na poště

7. Переведите на русский язык:
Jednou za války přišel k lékařské prohlídce Jaroslav Hašek. „Co vám chybí?“, zeptal se ho vojenský lékař. „Nic. Naopak. Mám několik věci přebytečných. Žaludeční křeče, revma, srdeční vadu a zánět slepého střeva.“ „V tom případě bude pro vás smrt v boji vysvobozením“, řekl lékař.

8. Дополните предложения союзом pokud (dokud):
Образец: … (moci), budu pracovat. — Pokud budu moci, budu pracovat.
… (mít teplotu), budete ležet. — … (chodit do střední školy), míval vždy výborný prospěch. — … (mi, sloužit, zdraví), rád jsem dělal dlouhé pěší túry. — Vzpamatujte se, … (být čas). — Neříkej hop, … (nepřeskočit). — Chodíme na procházky, … (to, jen, počasí, dovolovat).

9. Дополните предложения союзом dokud ne:
Образец: Dívali jsme se za ním, … (zmizet ve tmě). Dívali jsme se za ním, dokud nezmizel ve tmě.
Zůstaň tady, … (tě, zavolat). — Budu čekat, … (ty, přijít, vy, přijít). — Zůstali jsme u raněného, … (sanitka, přijet). — Zůstali jsme v lese, … (začít se stmívat). — Budete muset zůstat v nemocnici, … (úplně se uzdravit). — Čekej zde tak dlouho, … (já, vrátit se pro tebe). — Lékař přijížděl každý den tak dlouho, … (udělat se nemocnému lépe). — Musíte držet dietu tak dlouho, … (zhubnout o 10 kg).

10. Союз než замените союзом dokud ne:
Čekej u telefonu, než tě zavolám. — Nepůjdu spát dřív, než se vrátíš. — Dívali jsme se za ním, než nám zmizel z očí. — Nesmíš vstávat z postele dřív, než se úplně uzdravíš. — Než se vrátím, zatím nic nepodnikejte. — Než přijde lékař, nemůžeme nic dělat. — Dřív než přestane pršet, nemůžeme v zahradě pracovat. — Nemoc je třeba léčit dřív, než přijde do nebezpečného stadia.

11. Вместо точек напишите соответствующий предлог, а слова в скобках поставьте в нужном падеже:
Nemocný si stěžoval … (bolest hlavy, žaludeční potíže, bolest v celém těle, stálá únava, nechutenství). — Lékař poslouchá pacienta … (prsa, záda), dívá se … (krk), … (oči). — V poslední době se málo umírá … (tuberkulóza, chřipka) a … (spála). — Sestra napsala pacientovi potvrzení … (pracovní neschopnost).

12. Переведите на чешский язык:
а) Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя хорошо. — У меня болит зуб. — Мне холодно, у меня озноб. — Меня мучает насморк. — Врач спрашивает больного: «На что вы жалуетесь? Что у вас болит?» — Он болен, у него ангина. — Пациент жалуется на боль в ноге. — Врач выслушивает больного. — У него нет аппетита. — В детстве я много болел.
б) В институте я почувствовал себя плохо и пошел домой. Дома я измерил температуру. У меня был жар, все тело болело, болела голова и знобило. Меня очень мучил кашель и насморк. Утром вызвали врача из поликлиники. Врач прослушал грудь и спину, посмотрел горло. «У вас ангина, — сказал врач, — какими болезнями вы болели раньше?» Я сказал врачу, что в детстве часто простужался и много болел. Врач дал мне больничный лист. Потом мама пошла в аптеку за лекарством. Порошки она принесла сразу, а полоскание было готово через два часа. Мама купила также таблетки от головной боли. Несколько дней я лежал в постели, принимал лекарства, полоскал горло. Вначале я не мог ни читать, ни слушать радио. Через пять дней я чувствовал себя уже хорошо, смог встать, но на улицу еще не выходил. Я регулярно пил лекарство, полоскал горло и через неделю был уже вполне здоров.

Slovníček

я часто простужался často jsem se nachladil

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: