Browse By

Урок 11

Склонение существительных, обозначающих месяцы и дни недели. Склонение существительных den и týden. Простые предложения личные, неопределенно-личные и безличные. Порядковые числительные. Составные порядковые числительные.
Склонение порядковых числительных. Конструкции, употребляющиеся для обозначения времени. Наиболее употребительные типы временных конструкций с различными предлогами.

ROČNÍ DOBY (OBDOBÍ) — POČASÍ — ČAS

Rok se dělí na čtvero ročních období. Jsou to: jaro, léto, podzim a zima. Na jaře se příroda probouzí z dlouhého zimního spánku. Paprsky jasného slunce zahřívají zemi, stromy raší. Louky se zelenají. Je na nich čerstvá tráva. Vysoko na nebi zpívají a štěbetají ptáci. V polích, zahradách i na loukách pracuje plno lidí: sejí obilí, sázejí mladé stromky a keře.
Den se prodlužuje, slunce vystupuje výše a přichází léto. Je horko. Na polích zraje obilí. Nastává doba žní. Pro obyvatele měst je to doba dovolené. Lidé utíkají z dusných ulic na venkov, do lázní, do hor nebo k moři.
Ale ponenáhlu se dny opět krátí, noci bývají chladnější, blíží se podzim. Ráno bývá mlha v údolích, listí žloutne a opadává. Lesy řídnou. Na Slovensku i na českých a moravských vinicích nastává vinobraní.
A nakonec listí opadne, stromy jsou holé, blíží se zima. Obloha je šedá, nebe je zataženo, často prší, fouká studený vítr a nakonec padá sníh. A tu je zase veselo. Všude je bílo, na horách je krásně a doma je útulno.

* * *

Dnes je špatné počasí. Od rána prší, je mlha. Minulý týden bylo hezky. Bylo zima, ale svítilo slunce. Teď je zase zamračeno a fouká vítr. Brzy (brzo) se smráká. V zimě jsou dny krátké.
Jaká je předpověď počasí na zítřek? Bude oblačno až zataženo, místy déšť, teplota ve dne plus pět až plus sedm stupňů, v noci kolem nuly. V horských oblastech mráz.
Československo má středoevropské počasí. Zima bývá mírná, mrzne obvykle jen v prosinci a v lednu. Léto není příliš horké, ale teplota vystupuje někdy až k třiceti stupňům Celsia. Nejkrásnějším ročním obdobím je jaro. Podle kalendáře nastává jaro jedenadvacátého března, ale skutečnými jarními měsíci jsou měsíce duben a květen. Loni byl velmi teplý podzim. Teprve v listopadu se počasí zhoršilo.

* * *

— Ty jdeš ven?1 Obleč se pořádně: na teploměru je patnáct stupňů pod nulou.
— Nedá se nic dělat2, před devátou hodinou musím být ve škole.Vezmu si kožich. Letos je krutá zima.
— V úterý se má oteplit, bude asi zase padat sníh.

* * *

— Kolikátého je dnes?3
— Dnes je pátek devatenáctého března3.
— Tak příští týden nastane podle kalendáře jaro, ale počasí na to nevypadá.
— Ano, pozítří v neděli bude první jarní den.

* * *

— Kdy pojedete letos na dovolenou?4
— Patnáctého června. Letos máme dovolenou dříve. Týden dovolené jsme si nechali na zimu.
— My pojedeme až v srpnu na čtrnáct dní.
— Dovolenou nastupujete4 prvního srpna?
— Ne, pětadvacátého července.

* * *

— Kolik je hodin?3
— Za pět minut dvanáct (čtvrt na dvanáct, půl dvanácté, tři čtvrtina dvanáct).
— V kolik hodin budeš odcházet?
— V jednu hodinu (ve třináct hodin) a vrátím se po druhé (po čtrnácté) hodině.
— Už bude skoro dvanáct a Karel dosud nepřišel. Věra přišla v jedenáct deset.

Slovníček

blížit se приближаться
čas время
dělit se делиться
déšť, -e m дождь
dosud до сих пор
dusný душный
foukat дуть
horký жаркий, горячий
chladný холодный
jarní весенний
jasný яркий, ясный
keř, -e m куст
kožich, -u m шуба
krutá zima, -y f суровая зима
lázně, -í pl курорт
listí, -í n листва
louka, -у f луг
mírný умеренный
mlha, -у f туман
mráz, mrazu m мороз
nechat: dovolenou jsme si nechali na zimu отпуск мы решили перенести на зиму
obilí, -í n зерновые
obléci se одеться
obloha, -у f небо, небосвод
obvykle обычно
odcházet уходить
opadávat опадать
oteplit se потеплеть
paprsek, -sku m луч
ponenáhlu неожиданно
pořádně как следует
pozítří послезавтра
probouzet se пробуждаться
předpověď počasí прогноз погоды
přicházet приходить, наступать
příroda, -у f природа
pták, -а m птица
rašit (o stromech) распускаться (о деревьях)
roční doba (období), -у f время года
řídnout редеть
sázet сажать
sít, seje сеять
skutečný настоящий
sníh, sněhu m снег
spánek, -nku m сон
středoevropský среднеевропейский
studený холодный
stupeň, -ě m градус
štěbetat щебетать
teploměr, -u m градусник
teplota, -у f температура; teplota vystupuje температура поднимается
teprve только, лишь
údolí, -í n долина
utíkat убегать
útulný уютный
vinice, -e f виноградник
vinobraní, -í n сбор винограда
vítr, větru m ветер
vypadat: počasí na to nevypadá по погоде этого не видно
zahřívat согревать
zelenat se зеленеть
země, -ě f земля
zhoršit se ухудшиться
zítřek, -řka m завтрашний день; na zítřek на завтрашний день
zrát зреть, созревать
žloutnout желтеть
žně, -í pl жатва

Лексико-грамматические пояснения

Názvy měsíců. Названия месяцев и прилагательные, образованные от них:

leden, -a m январь lednový январский
únor, -a m февраль únorový февральский
březen, -a m март březnový мартовский
duben, -a m апрель dubnový апрельский
květen, -a m май květnový майский
červen, -a m июнь červnový июньский
červenec, -e m июль červencový июльский
srpen, -a m август srpnový августовский
září, -í n сентябрь zářijový сентябрьский
říjen, -a m октябрь říjnový октябрьский
listopad, -u m ноябрь listopadový ноябрьский
prosinec, -e m декабрь prosincový декабрьский

Примечание. У существительных названий месяцев на -en и -ec в формах косвенных падежей -e- является беглым (выпадает). Ср.: leden — do ledna, březen — od března, duben — v dubnu, srpen — v srpnu, červenec — do července, prosinec — v prosinci.

Názvy dnů. Названия дней и прилагательные, образованные от них:

pondělí, -í n понедельник pondělní
úterý, -ý n вторник úterní
středa, -у f среда středeční
čtvrtek, -u/-a m четверг čtvrteční
pátek, -tku m пятница páteční
sobota, -y f суббота sobotní субботний
neděle, -e f воскресенье nedělní воскресный

Выражения, обозначающие различные явления природы:

а) prší — идет дождь
mrzne — морозит
hřmí — гремит гром
svítá — рассветает
sněží (padá sníh) — идет снег
smráká se — смеркается
mrholí — моросит
padají kroupy — идет град
blýská se — сверкает молния
otepluje se — теплеет
ochlazuje se — холодает
oteplilo se — потеплело
ochladilo se — похолодало

б) je horko — жарко
je dusno — душно
je teplo — тепло
je zamračeno — пасмурно
je zima — холодно
je zataženo — сумрачно
je mráz — мороз
je oblačno — облачно
je mlha — туман
venku je hezky — на улице хорошо
uhodilo — ударила молния
leje jako z konve — дождь льет как из ведра
kolem nuly — около нуля
pod nulou (minus) — ниже нуля
nad nulou (plus) — выше нуля

1. Ty jdeš ven? — Ты идешь на улицу?
jít ven — идти на улицу (наружу)

2. Nedá se nic dělat! — Ничего не поделаешь!

3. Вопросы, которые мы задаем о времени, дате, дне и пр.:
Kolikátého je dnes? (Dnes je pátého března.) — Какое сегодня число? (Сегодня пятое марта)
Kolik je hodin? — Который час?
V kolik hodin? — В котором часу?
Jaké je dnes počasí? — Какая сегодня погода?
Který je dnes den (pátek, sobota…)? — Какой сегодня день (пятница, суббота…)?

4. Kdy pojedete letos na dovolenou? — Когда вы поедете в этом году в отпуск?
jet na dovolenou — ехать в отпуск
být na dovolené — находиться в отпуске
nastupovat dovolenou — идти в отпуск
Kdy nastupujete dovolenou? — Когда вы идете в отпуск?

Грамматические объяснения

Склонение существительных, обозначающих месяцы и дни недели

Существительные на твердые согласные, обозначающие названия месяцев, склоняются как неодушевленные существительные мужского рода твердой разновидности. В род. падеже ед. числа они имеют окончание , а в предл. падеже ед. числа -u: leden — ledna, v lednu; únor — února, v únoru; srpen — sprna, v srpnu; čtvrtek — čtvrtka; но: listopad — listopadu, v listopadu; pátek — o pátku.

Названия месяцев на -еc (červenec, prosinec) склоняются как неодушевленные существительные мужского рода мягкой разновидности: červenec, července, v červenci… и т.д. Существительные září, pondělí, úterý склоняются как существительные типа stavení.

Středa, sobota, neděle склоняются как соответствующие разновидности существительных женского рода (žena, ulice).

Примечания: 1. Наряду с названиями дней недели pondělí и úterý употребляются также pondělek и úterek, которые, однако, употребляются в определенных словосочетаниях типа od pondělka do úterka с понедельника до вторника; na pondělek на понедельник.

2. В отличие от русского языка, в чешском языке являются употребительными прилагательные, образованные от названий всех дней недели. Ср.:
středeční zasedáni — заседание (которое было) в среду
čtvrteční rozhovor — разговор (который был / имел место) в четверг
páteční schůze — собрание (которое было) в пятницу
Ср.: nedělní výlet — воскресная прогулка

Склонение существительных den «день» и týden «неделя»

Pád Číslo jednotné Číslo množné Číslo jednotné Číslo množné
N. den dni, dny týden týdny
G. dne dní, dnů týdne týdnů
D. dni, dnu dnům týdnu, týdní týdnům
A. den dny, dni týden týdny
V. dni dny, dni týdni týdny
L. dni, dnu, ve dne dnech o týdnu, v týdni týdnech
I. dnem dny týdnem týdny

В дат. и предл. падежах ед. числа существительные den u týden имеют параллельные формы dni / dnu, týdnu / týdni. Предложное сочетание ve dne употребляется в наречном значении днем. В им. и вин. падежах мн. числа существительное den также имеет параллельные формы dny / dni. Последняя форма является более употребительной.

Простые предложения личные, неопределенно-личные и безличные

Обычным типом простого предложения в чешском языке является двусоставное личное предложение с выраженным подлежащим (иногда не выраженным, но подразумеваемым) и сказуемым: žáci píšou, nastává jaro, já se nebojím, přišel pozdě, každý ho pozdravil, všichni se smáli (см. yp. 2).

В обобщенно-личных предложениях подлежащее не выражено, оно является обобщенным, всеобщим; при этом подразумеваются люди, человек, кто-то:
Říkali mu otec. — Его называли отцом.
Psali o tom v novinách. — Об этом писали в газетах.

Глагол в предложениях такого типа находится обычно в 3-м лице множественного числа.

В отличие от русского языка, в чешском языке весьма распространенным является и неопределенно-личный тип предложений, в котором сказуемое выражено возвратной формой глагола в 3-м лице ед. числа. В русском языке этим конструкциям соответствует
обычно личная конструкция с глаголом в 3-м лице мн. числа (подробнее см. урок 17). Ср.:
V domech se topí. — В домах топят.
Dnes se v továrnách nepracuje. — Сегодня на заводах не работают.
Večer se tančilo. — Вечером танцевали / были танцы.
Včera se o tom hodně diskutoválo. — Вчера об этом много спорили.

Безличные предложения, выражающие различные явления природы, а также психическое или физическое состояние человека, представляют собой большей частью односоставные глагольные предложения, выраженные безличными глаголами типа sněží, prší, svítá, mrzne, hřmí, blýská se, bolí mě (hlava) или же сложным сказуемым, состоящим из глагола-связки и именной части, выраженной кратким прилагательным, страдательным причастием или наречием:
je (bylo, bude) zima — холодно (было, будет холодно)
je (bylo, bude) horko — жарко (было, будет жарко)
je (bylo, bude) teplo — тепло (было, будет тепло)
je (bylo, bude) zamračeno — пасмурно (было, будет пасмурно)
je (bylo, bude) zataženo — пасмурно (небо было, будет затянуто тучами)
je (bylo, bude) hezky — хорошо, приятно (было, будет)
je (bylo, bude) mi smutno — мне (было, будет) грустно
je (bylo, bude) mu veselo — ему (было, будет) весело
и т.д.

Порядковые числительные (číslovky radové)

Порядковые числительные обозначают порядковый номер предмета, отвечают на вопрос kolikátý, , который, -ая, -ое (по счету).

1. první, prvý 18. osmnáctý
2. druhý 19. devatenáctý
3. třetí 20. dvacátý
4. čtvrtý 21. dvacátý první / jedenadvacátý
5. pátý 22. dvacátý druhý / dvaadvacátý
6. šestý 30. třicátý
7. sedmý 40. čtyřicátý
8. osmý 50. padesátý
9. devátý 60. šedesátý
10. desátý 70. sedmdesátý
11. jedenáctý  80. osmdesátý
12. dvanáctý  90. devadesátý
13. třináctý  100. stý
14. čtrnáctý  101. stý první
15. patnáctý  102. stý druhý
16. šestnáctý  200. dvoustý
17. sedmnáctý  300. třístý
 400. čtyřstý  1.000. tisící
500. pětistý  1.000.000. milióntý

 

Составные порядковые числительные

Составные порядковые числительные могут выражаться двумя способами:
а) все составные части числительного могут быть выражены порядковыми числительными. Например: dvacátý pátý srpen, dvacátá pátá rada, dvacáté páté číslo, sto třicátý druhý / sto dvaatricátý;
б) часть составного числительного может быть выражена количественным числительным, часть — порядковым. Например: pětadvacátý říjen, pětadvacátá řada, pětadvacáté čislo, dvěstěpětaosmdesátý.

Возможна комбинация количественных и порядковых числительных, например: rok tisíc devět set osmdesátý pátý.

Примечание. Порядковые числительные часто пишутся цифрами, после которых обязательно ставится точка. Например: 5. června (pátého června), 7. listopadu (sedmého listopadu).

Склонение порядковых числительных

Порядковые числительные склоняются как прилагательные и согласуются с существительным в роде, числе и падеже. Например: osmá hodina, před osmou hodinou, desátý srpen, desátého srpna и т. д.

Порядковые числительные на (první, třetí, tisící) склоняются по образцу прилагательных мягкой разновидности (тип letní). Например: první, prvního, prvnímu, v prvním и т. д.

Порядковые числительные, оканчивающиеся на , , , склоняются как прилагательные твердой разновидности. Например: pátý, pátého, pátému, o pátém, s pátým…; pátá, páté, pátou и т. д.

При склонении составных числительных склоняются все части, выраженные порядковыми числительными. Например: dvacátý pátý, dvacátého pátého, dvacátému pátému. Если порядковым числительным выражена только последняя часть составного числительного, то склоняется только порядковое числительное: pětadvacátý, pětadvacátého, pětadvacátému, pětadvacátým.

Конструкции, употребляющиеся для обозначения времени

Для обозначения времени на вопрос Kolik je hodin? употребляются следующие конструкции:

 • для обозначения целого часа:
  Je jedna hodina.
  Jsou dvě (tři, čtyři) hodiny.
  Je pět (šest, deset, dvanáct) hodin.
 • для обозначения четверти (или четвертей) часа употребляется существительное čtvrt с предлогом , требующим вин. падежа соответствующего количественного числительного:
  je čtvrt na šest — четверть шестого
  je čtvrt na jednu (na dvě, na tři) — четверть первого (второго, третьего)
  jsou tři čtvrti (čtvrtě) na osm — 45 минут восьмого
 • для обозначения половины часа употребляется půl с порядковым числительным в род. падеже женского рода:
  je půl třetí — половина третьего
  je půl čtvrté (páté, desáté) — половина четвертого (пятого, десятого)
 • обозначение времени между четвертями можно производить двумя способами:
  • присоединять к целому часу, половине часа или четверти часа минуты при
   помощи союза а:
   Je osm hodin a pět (šest, osm, deset) minut. — Восемь часов пять (шесть, восемь, десять) минут
   Je čtvrt na osm a pět (šest, osm) minut — Двадцать минут восьмого (двадцать одна, двадцать три минуты).
   Je půl desáté a pět (šest, osm) minut. — Тридцать пять десятого …
   Je tři čtvrtě na osm a pět (šest, osm) minut. — Без десяти (без девяти, без семи) восемь.
  • Je za pět (šest, sedm, osm, deset) minut osm. — Без пяти (без шести, без семи, без восьми, без десяти) минут восемь.
   Je za tři minuty čtvrt na osm. — Двенадцать минут восьмого.
   Za deset minut tři. — Без десяти три.
   Za pět minut šest. — Без пяти шесть.
   Za sedm minut půl páté. — Двадцать три минуты пятого.

Примечания: 1. Для обозначения половины первого употребляется не порядковое числительное, а количественное: jedna — v půl jedné, но v půl druhé, v půl páté и т. д.
2. При обозначении точного времени (на вокзалах, аэродромах и др.) употребляются конструкции типа:
Je devatenáct třicet sedm. — Девятнадцать часов тридцать семь минут.
Vlak jede ve tři čtyřicet dvě. — Поезд отправляется в три часа сорок две минуты.
Letadlo poletí v osmnáct padesát. — Самолет вылетает в восемнадцать часов пятьдесят минут.

Наиболее употребительные типы временных конструкций с различными предлогами

Mezi čtvrtou a pátou. — В пятом часу.
Po šesté hodině. — После шести (в начале седьмого).
Jde na devátou. — Девятый час.
Před jedenáctou. — Около одиннадцати.
Před pěti minutami. — Пять минут тому назад.
Hodinu (dvě, tři, čtyři) před tím. — За час (два, три, четыре часа) до того.
О čtvrt hodiny dřív. — На четверть часа раньше.

Упражнения

1. Ответьте на вопросы:
— Jaké je dnes počasí?
— Které měsíce jsou zimní, které jarní, letní a podzimní?
— Jaká je předpověď počasí na zítřek?
— Jaké podnebí je v Československu?
— Která roční období jsou nejkrásnější?
— Kdy nastává jaro podle kalendáře?
— Jaká je příroda v zimě?

2. Слова в скобках поставьте в соответствующем падеже:
Před (týden) ještě byla zima, dnes je už opravdu teplo. — Tuto knihu musím vrátit do (pátek). — Za dva (den) odjíždím do Prahy. — Koncem (červen) se vrátím zpátky. — V (listopad) obyčejně hodně prší. — Za pět (den) přijede československá delegace. — Jaro začíná koncem (březen). — Odpověď na svůj dopis jsem dostala po (pět, den). — Dovolenou budu mít až v (prosinec). — Na jihu zůstanu do (říjen). — Budu tam od (pondělí) do (čtvrtek). — Práci musím ukončit do příštího (týden). — Stalo se to začátkem (únor) (tento rok).

3. Числительные в предложениях напишите прописью:
Dnes je 8. června. — Podle předpovědi počasí bude do 12. května pršet. — Po 12. má být teplo. — Zkoušky začínají 1. června a končí 23. — Narodil jsem se 18. července. — 9. května je Den vítězství. — S 27. listopadem jsou spojeny mé nejlepší vzpomínky. — Tato událost se odehrála koncem 30. let. — Puškin žil v 19. století. — V knize chybí 136. stránka. — Oddělení konfekce je v 2. poschodí. — Přednáška se koná ve 4. patře. — V 1. části koncertu zpívala má oblíbená zpěvačka.

4. Составьте предложения, употребив следующие слова и выражения:
počasí se zhoršilo, ochladilo se, fouká vítr, blýská se, venku svítí slunce, prší, hřmí, byla tma, je zima, teplý vzduch, otepluje se, mrholí, doma, předpověď počasí, očekává se bouřka, promokl jsem na kůži, venku je bláto, lije jako z konve, plášť do deště, je zamračeno, nebe je jasné, počasí se zlepšuje.

5. Переведите на русский язык:
Myslím, že ten vlak má přijet za pět minut tři čtvrtě na devět. — Mezi půl pátou a čtvrt na šest asi nebudu doma. — Koncem září nebo začátkem října se chystám jet do Prahy. — Když jsem šel včera domů, bylo hrozné počasí: blýskalo se, hřmělo a lilo jako z konve. — Ta věta je na tři sta osmapadesáté stránce, čtyřiadvacátý řádek. — Je šest hodin a sedm minut. — Je čtvrt na deset. — Je půl osmé. — Je půl jedenácté a pět minut. — Už je po dvanácté. — Už je dvanáct pryč. — Vrátím se po desáté. — Čas budu mít až po páté hodině. — To se stalo z 2. na 3. května. — Mám dovolenou od 15. září do 10. října. — Jarní rovnodennost je 21. března, podzimní 23. září. — V této době slunce vychází v šest hodin ráno a zapadá v šest hodin večer. — Divadlo začíná v 19 hodin, sejdeme se tedy za deset minut sedm u pokladny. — Já tam budu raději už ve tři čtvrtě na sedm.

6. Измените указанное время по образцу:
а) на пять минут меньше:
Už je deset hodin. — Ještě ne, je teprve za pět minut deset.
Už je jedenáct hodin. … — Už je čtvrt na devět. … — Už je půl osmé. … — Už jsou tři čtvrti na šest. … — Už je za pět minut dvanáct. … — Už je čtvrt na sedm a deset minut. … — Už je za pět minut tři čtvrtě na čtyři. … — Už je půl páté a osm minut. … — Už je za deset minut devět.
б) на десять минут больше:
Je teprve za pět minut osm. — Jak to, já už mám osm a pět minut.
Je teprve za deset minut devět. … — Je teprve čtvrt na pět. … — Je teprve za pět minut sedm. … — Je teprve šest hodin a pět minut. … — Je teprve za pět minut půl deváté. … — Je teprve půl jedenácté a pět minut. … — Jsou teprve tři čtvrtě na dvanáct a dvě minuty. … — Je teprve za minutu deset. …

7. Образуйте сложные предложения, употребив союзы ale, ačkoli.
Образец: Venku je hezky. — Dopoledne ještě pršelo. — Venku je hezky, ale (ačkoliv) dopoledne ještě pršelo.
Teď je kolem nuly. Ráno byl ještě mráz. — Teď již není na obloze ani mráčku. Před hodinou ještě pršelo. — Letos jedeme na dovolenou až v srpnu. Vloni jsme měli dovolenou již počátkem července. — Celý květen prší. V dubnu bylo krásné počasí. — К poledni se oteplilo. Ráno byla ještě mlha a zima.

8. Расскажите:
Jaké bylo počasí o loňské dovolené.
Jaké počasí byste si přála mít o zimních prázdninách.

9. Переведите на русский язык. Найдите русский эквивалент этой пословицы:
Únor bílý pole sílí.

10. Вместо точек вставьте пропущенные предлоги. Слова в скобках поставьте в нужном падеже:
Vlak přijíždí … půl (devátá). — Tu práci musíme udělat hned … (svátek). — Sejdeme se u metra … (čtvrt … sedm). — Byl zde … (pět minut). — Musím jít, jsou už tři čtvrti … (jedenáct). — Opozdili jsme se … (deset minut). — Budu u vás … (dvě hodiny). — Byla jsem … (divadlo) … (tři týdny). — Nehoda se stala večer … (12 hodin). — Vrátím se … (pátá a šestá). — … (tři měsíce) cestování se vrátil do vlasti. — Půjdeme do obchodu … půl (jedna). — Jde … (osmá). — Vlak odjíždí … (20.37).

11. Переведите на чешский язык:
а) Сегодня очень хорошая погода. Вчера еще шел дождь, а сегодня небо чистое, светит солнце, а по радио передавали, что сегодня будет ясно, к вечеру небольшая облачность, ветер слабый, температура 23-25°. Сейчас начало июня, и у нас уже лето. В субботу и в воскресенье все жители города выезжают за город. Лето самое красивое время года. Цветут цветы, в садах зреют фрукты и овощи. Напляжах рек, прудов и озер много народу. Некоторые любят осень, называют ее золотая осень. У нас осень начинается в конце сентября. Идут дожди, небо покрыто тучами, дует холодный ветер. В декабре, а иногда и в конце ноября начинается зима — пора любителей зимнего спорта. Зимой очень красиво в лесу и в поле. Все деревья покрыты белым снегом, а на земле лежит огромный белый ковер. Зима у нас холодная, температура бывает от 15 до 30° ниже нуля. Солнце светит слабо, рано темнеет, нужно тепло одеваться, чтобы не замерзнуть. Наконец, морозы ослабевают, снег начинает таять. С крыш и деревьев капает.
б) В воскресенье в магазинах не торгуют. — Зимой в домах топят. — Зимой темнеет рано. — Все друзья уехали, мне очень тоскливо. — Душно, нужно открыть окно. — Холодно, дай мне, пожалуйста, шарф. — Будет гроза, уже гремит гром и сверкает молния. — Дождь льет как из ведра. — На собрании об этом много спорили. — Эту песню поют во всем мире. — На нашем заводе работают 5 дней в неделю. — Здесь говорят по-чешски. — В этом здании печатают газеты. — Об этом всюду говорят. — Здесь не курят.

Slovníček

передавать по радио vysílat v rozhlase
ослабевать slábnout
капать (с крыш) krápat

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: